دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سامانه سامد

آنچه بايد درباره سامانه الكترونيكي ارتباط با دولت (سامد) دانست.

تسريع در روند پاسخگويي به مطالبات انباشته شده، دولت را به ايجاد سامانه‌ الكترونيك ارتباط مردم با دولت ترغيب كرد كه بركات آن شامل مردم و مجموعه نظام خواهد شد، اما موفقيت سامد در گرو حسن انجام ماموريت از سوي عوامل اجرايي و همكاري همه بخش هاي حاكميت و مردم است

بدون ترديد پاسخگويي به حجم‌ بالاي مشكلات و نيازهاي جامعه با امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كنوني مقدور نيست و از سوي ديگر برخي ناهماهنگي ها در ساختار و مكانيزم نامناسب در دستگاه‌ها باعث كندي روند رسيدگي به مطالبات عمومي شده و در واقع تعدد درخواست ها و پراكندگي سوابق در سطوح مختلف اجرايي و دوباره كاري و طولاني شدن زمان دسترسي به درخواست‌هاي ثبت شده مردم، فقدان مراجع شناخته شده در سطوح اجرائي و نامشخص بودن مسيرهاي قابل دسترسي براي مردم به منظور بيان درخواست‌ها، عملكرد نامطلوب كاركنان دستگاه‌هاي دولتي به دليل فقدان روش معين و وجود روش‌ هاي سليقه اي و نبود بازخورد به منظور ساماندهي سيستماتيك و نا آشنايي افراد جامعه با قوانين و مقررات و وجود برخي توقعات نادرست و بي توجهي به رسيدگي دقيق مشكلات مردم تشكيل سامانه اي را جهت رفع اين معضلات ضروري كرده است

 اهداف و مخاطبان سامد

مسئولان پروژه ملي سامانه الكترونيك ارتباط مردم و دولت براي ايجاد اين سامانه اهدافي چون ارتقاء سطح پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي به مردم، افزايش ميزان رضايتمندي مردم از خدمات عمومي دولت، توسعه و بهبود استانداردهاي ارائه خدمات، ايجاد بستر مناسب براي تعامل آسان مردم و دولت، تسريع در انتقال مشكلات و نظرات مردمي به مراجع مربوطه، پاسخگويي سريع و رسيدگي موثر به تقاضاي مردم و احقاق حقوق آنها، افزايش نظارت مردمي بر نحوه ارائه خدمات دولتي و سياست گذاري بر كاهش عوامل بروز نارضايتي از طريق مستندسازي، طبقه بندي و اولويت بندي مكاتبات واصله،  در نظر گرفته اند

اين سيستم در عين حال باعث برخي مسائل ديگر مي شود كه از جمله آنها مي توان به پاسخگويي مطلوب و سازماندهي شده در قالب ارائه گزارشات لازم براي اعلام به مردم اعم از اعلام وصول و اطلاع از فرآيندها و مراحل پيگيري و اعلام نتيجه به متقاضيان، تهيه گزارشات زمان بندي شده و موردي به دستگاه ها، مراكز و دفاتر در سطوح مختلف تقسيمات كشوري و ارائه انواع آمارهاي مورد نياز دستگاه‌ها، مراكز، واحدها و ادارات و تهيه گزارشات مناسب براي مخاطبان خاص همچون رئيس جمهور و نمايندگان ملت در قوه مقننه، اشاره كرد

از ديگر دستاوردهاي بسيار ارزنده راه اندازي سامانه الكترونيك ارتباط مردم و دولت، معرفي تنگناها و مشكلات به منظور اتخاذ تصميم مناسب براي رفع اين تنگناها و مشكلات از طريق قانوني است كه به عنوان نمونه مي توان گفت اگر مسئولان دولت با حجم فراواني از درخواست ها، شكايات و يا گزارشات درباره يك موضوع مواجه شوند، مي توانند از طريق مناسب همچون وضع قانون به گره گشايي بپردازند و طبعا عموم مردم را از معضلي كه گريبانگير اكثريت جامعه مي شود، رهايي دهند. مخاطبان سامد را مي توان در 5 دسته اصلي و چند بخش فرعي تقسيم و تفكيك كرد كه گروه اول آن را مردم شامل شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، شركت‌ها، تعاوني ها، انجمن ها، تشكل ها، موسسات و مجامع ديني مستقل از مكان جغرافياي آنها تشكيل مي دهند و گروه دوم مركز رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست جمهوري و دفاتر وابسته، كميته‌هاي فني و تخصصي مركز در سطوح مختلف تقسيمات كشوري و دستگاهي و ملي است

گروه‌هاي سوم، چهارم و پنجم مخاطبان سامانه الكترونيك ارتباط مردم و دولت را دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در سطوح مختلف تقسيمات كشوري، دستگاه‌ها و ادارات وابسته در سطوح مختلف تقسيمات كشوري و دستگاهي و ملي و مخاطبان خاص بر حسب مورد مانند شخص رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي دهند و از نكات قابل توجه در اين سامانه آنست كه به دليل فقدان لزوم حضور افراد براي طرح شكايات و درخواست ها و ارائه گزارشات، هموطنان خارج از كشور هم مي توانند از مزاياي آن بهره‌مند شوند.

 

نظامنامه مديريت پاسخگو

 نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات در جلسه يكصد و بيست و هشتم شورايعالي اداري به منظور ارتقاء سطح پاسخگويي در دستگاه هاي اجرايي تصويب شد كه بر اساس تعاريف ارائه شده در اين نظامنامه، پاسخگويي به معناي پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهاي حاصل از عملكرد دستگاه ها و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به مراجع و افراد ذينفع است

اين نظامنامه به منظور تسهيل و بهبود روند پاسخگويي مديران اجرايي به افكار عمومي و مراجع ذيصلاح تدوين شده و در آن به صراحت اجزاي نظام پاسخگويي تعريف شده كه بر اساس اين نظامنامه، شكايت به درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات، عدم اجراي ضوابط دستگاه‌هاي اجرائي و ميزان كميت و كيفيت ارائه خدمات در مقايسه با استانداردهاي ارائه خدمات عمومي تلقي شده است

در اين نظامنامه همچنين از هر گونه تقاضا براي تعلق گرفتن خدمات يا شموليت قانون، آئين نامه و دستورالعمل به فرد يا گروه خاص به عنوان درخواست و از ارائه هر گونه فكر، ايده و روش جديد كه بتواند به ايجاد تحول يا تسريع در دقت و سرعت ارائه خدمات و كاهش هزينه ها منجر شود، به عنوان پيشنهاد و بالاخره از بيان واقعيتي كه اطلاع دادن آن داراي منافعي براي خود، ديگران يا آحاد جامعه باشد، به عنوان گزارش ياد شده است كه اين تعاريف مي تواند در ارتباط مردم با مجموعه هاي اجرائي و نظارتي جهت پيگيري مطالبات موثر باشد

نحوه ارتباط مردم با سامد

 براي ارتباط مردم با سامانه الكترونيك دولت، همه ابزارهاي ارتباطي روز دنيا از جمله تلفن (شماره 111 به عنوان سرشاخه ارتباطي) و همچنين نمابر، پيام كوتاه (SMS)، اينترنت شامل ايميل و سايت اطلاع رساني سامانه به آدرس www.saamad.ir و در صورت عدم دسترسي افراد به اين ابزارها، سيستم مكاتبه يا مراجعه در نظر گرفته شده است

از آنجا كه كاهش مراجعات به مديران از جمله اهداف اصلي دولت الكترونيك است، دولت نهم تلاش دارد از طريق اجراي طرح سامد به تسهيل و تسريع ارتباطات مردم با مسئولان بخش هاي اجرايي و يا در صورت نياز مسئولان بخش هاي نظارتي بپردازد اما قطعا تحقق اين مساله با توجه به گستردگي وسعت كشور و ميزان جمعيت، زمان بر و نيازمند همكاري همه بخش هاي مربوطه است و به همين علت سازمان پروژه در نظر دارد در فاز نخست به آماده‌سازي بسترهاي ارتباطي و تعريف سرشماره ارتباطي در محدوده استان ها، تامين و تجهيز سايت هاي استاني به منظور جذب شكايات بپردازد و در فاز دوم اقدام به تكميل ساير اجزاي پروژه و فرآيندهاي رسيدگي به مكاتبات كند كه استفاده از ابزارهاي ارتباطي روز در اين فاز عملياتي خواهد شد

بر اساس تعريف مسئولان سازمان پروژه طرح سامد، شماره تلفن 111 سرشاخه اصلي سامانه هاي الكترونيك ارتباط مردم و دولت است و اين ابزار به نحوي طراحي شده كه هر فرد از هر نقطه از كشور با اين شماره تماس بگيرد، به‌ طور اتوماتيك به سايت پاسخگويي سامد استان مربوطه متصل مي شود

مسئولان اجراي پروژه ابتدا در نظر داشتند سايت اصلي پاسخگويي سامد را در فرمانداري شهرستان ها فعال كنند اما به دليل حجم عظيم زياد شهرستان ها كه حدودا بالغ بر 300 شهرستان است، مقرر گرديد سايتي براي اين كار در استان در نظر گرفته شود تا هر فرد از هر نقطه استان تماس بگيرد، اپراتور سامد همان استان پاسخگو باشد

تلاش در جهت حفظ اسرار مردم

از آنجا كه اطلاعات شخصي افراد و دستگاه‌ها جزء اسرار است و براي جلوگيري از خروج و سوء استفاده از اين اطلاعات بايد محيطي امن ايجاد شود، مسئولان سازمان پروژه سامد تلاش كرده اند در ايجاد اين سامانه، مباحث امنيتي لازم را در حد قابل قبولي رعايت كرده و با استفاده از امور و ابزار فني روز، حفاظت از داده‌ها و اطلاعات تجميع شده در مجموعه را تضمين كنند و از اين رو، مردم مي توانند با اطمينان اطلاعات  خود را به سيستم ارائه كنند.

كد رهگيري براي هر مطالبه

كارشناسان پاسخگوي سامد بعد از هر تماس تلفني به فرد تماس گيرنده يك كد رهگيري براي پيگيري درخواست يا شكايت خود مي دهند و اگر هنگام برقراري يك تماس اپراتور در سايت حضور نداشته باشد، پيغام گير سامانه درخواست ها و شكايات را با اطلاعات افراد ضبط مي كند و در اولين فرصت اپراتور موظف است پس از ثبت درخواست و شكايت، اقدام به ارائه كد رهگيري به متقاضي كند كه اين كار با استفاده از مناسب ترين روش انجام مي شود

در فاز دوم اجراي طرح بعد از دريافت هر تماس براي متقاضي پرونده الكترونيكي تشكيل مي شود و از آنجا كه كد ملي افراد انحصاري است، از طريق اتصال به شبكه ثبت احوال كد ملي براي ثبت شناسه فردي در ذيل درخواست و شكايت و اتصال به بانك هاي اطلاعاتي هم راستا با سامانه، اطلاعات مورد نياز جهت پيگيري مطالبات آنها و اقداماتي كه انجام مي شود، تجميع خواهد شد تا سوابق گزارشات براي پاسخگويي به مراجعات و تماس هاي احتمالي بعدي افراد در آرشيو موجود باشد

از مزاياي اين سيستم يكپارچه بودن آن است كه سبب مي شود چنانچه فردي در يك نقطه از كشور درخواست يا شكايتي از مسئولان اجرائي داشته باشد، سرنوشت اين درخواست و شكايت كاملا مشخص شود و نيازي نخواهد بود كه فرد مجددا همان درخواست يا شكايت را طرح كند و امكان تكرار تقاضاهاي مشابه از بين مي رود و چنانچه مسئولان بالادستي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ذيربط خواستار اطلاعات مربوط به هر تماس باشند، اين كار به سهولت انجام مي شود و اطلاعات موجود در مجموعه سامد مستنداتي ارزشمند و مكانيزه براي مديران اجرائي است كه آنها را در شناخت و رفع مشكلات و معضلات ياري مي دهد و به سبب رجوع به مديران مياني و پائين دستي جهت كسب اطلاع از مطالبات ملي دچار سردرگمي نمي شوند


 

تاریخ به روزرسانی:
1398/10/02
تعداد بازدید:
632
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/02/30
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal