دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سوپروایزر آموزشی
 
 
مسئول واحد: فاطمه رحیقی (کارشناس ارشد پرستاری)
 
 
سوپر وایزر آموزشی مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرسنل را در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهای مراقبتی به شرح زیر میباشد:

 

 شرح وظایف:

 

1- تعیین اهداف آموزشی

2- تعیین نیازهای آموزشی

3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی

5- اجرای برنامه های آموزشی

6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد

7- هماهنگی در اجرای برنامه ریزی دانشجویان و کارورزان

8- پیشنهاد تهیه کتب . مجلات. جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان

9- تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشی

10-  ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید

11-  همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

12-  ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده

13-  شرکت در کمیته های مرکز

14- هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

15- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش

16- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش...

 

 روند کار آموزش پرسنل

سوپر وایزر آموزشی برنامه ریزی آموزشی کارکنان درمان را متناسب با نیازهای مرکز انجام می دهد. این برنامه ریزی با توجه به بازدیدها، نظر سرپرستاران و مدیران بیمارستان و فرم هایPDP صورت می گیرد.

سوپروایزرآموزشی با توجه به نیاز سنجی و ارزشیابی های انجام شده عناوین آموزشی مورد نیاز مرکز را استخراج و لیست اولویت های آموزشی را تهیه می نماید.

گام بعدی تعیین برنامه زمانبندی کلاسها می باشد. پس از تعیین برنامه، به صورت ماهیانه به اطلاع پرسنل رسانیده می شود. پرسنل بعد از انتخاب کلاس آموزشی مورد نظر، پیش ثبت انجام داده و سپس در کلاس شرکت می نمایند . با این کار تعداد تقریبی شرکت کنندگان مشخص شده و آموزش بیمارستان جهت برگزاری کلاس سنجیده تر اقدام می نماید. از 25 درصد کلاس های برگزاری اثر بخشی آموزشی به روش کریک پاتریک در چهار سطح صورت می پذیرد :

1- نظر سنجی از دوره

2- آزمون قبل از تشکیل دوره

3-  آزمون پس از تشکیل دوره

4-  تغییر شاخص مربوط به دوره

 

در این قسمت انجام آموزش با چهار روش صورت می پذیرد:

 

 1- آموزشهای اختصاصی مرکز

برخی از آموزشهایی که به کارکنان مرکز داده می شود به واسطه روال کار درونی و یا سیاست های اختصاصی مرکز می باشد؛ مانند آموزش کار با دستگاه های خاص که در مرکز از آن استفاده میگردد.

 

2-  آموزش وظایف کاری

کارکنان مرکز با توجه به سمت و نقش سازمانی خود وظایفی را به عهده دارند. هریک از کارکنان برای انجام وظایف خود یک روند کاری را انجام می دهند. تغییر سمت یا نقش، ورود کارکنان تازه کار و همچنین تغییر روندهای کاری موجب نیاز به آموزش وظایف کاری و روندهای مربوط به آن می گردد. پرسنل جدیدالورود جهت اخذ صلاحیت حرفه ای در مجموعه آزمون هایی شرکت می کنند که در بخشی متناسب با نمره کسب شده شروع به کار می نمایند . رفرنس مطالب این آزمون در قسمت سوپروایزر آموزشی آورده شده است .همچنین مهارت های عملی توسط خبره بخش آموزش داده می شود که بخشی از آزمون مربوط به این آموزش های عملی می باشد.


3- آموزشهای چهره به چهره

آموزش چهره به چهره یکی از روشهایی است که برای ارتقا سطح دانش پرسنل در مرکز اجرا می گردد.

سوپروایزرهای آموزشی به صورت دوره ای در بخشها حضور می یابند و اقدام به آموزش پروسیجرها و نکات پرستاری به پرستاران می نمایند.

 

4- عنوان نکات آموزشی در کانال آموزش بیمارستان

- برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی از جمله هموویژلانس و آتش نشانی و کنترل عفونت و ایمنی ... از دیگر فعالیت های این واحد می باشد.

 

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگی: فاطمه رحیقی یزدی

سمت:  سوپروایزر آموزشی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری

تلفن:31602239

پست الکترونیک: Rahighee@gmail.com

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/03
تعداد بازدید:
941
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal