دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي و شرح وظايف

سوپر وايزر آموزشي مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرسنل را در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظايف سوپروايزر آموزشي بر اساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ميباشد:

 

 شرح وظايف:

 

1- تعيين اهداف آموزشي

2- تعيين نيازهاي آموزشي

3- اولويت بندي نيازهاي آموزشي

4- تدوين برنامه هاي آموزشي

5- اجراي برنامه هاي آموزشي

6- تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد

7- هماهنگي در اجراي برنامه ريزي دانشجويان و كارورزان

8- پيشنهاد تهيه كتب . مجلات. جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقا سطح آگاهي كاركنان

9- تشكيل كميته آموزشي و پژوهشي

10-  ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد

11-  همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

12-  ارزيابي اثر بخشي آموزشهاي انجام شده

13-  شركت در كميته هاي مركز

14- هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

15- همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

16- همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش...

 

 روند كار آموزش پرسنل

سوپر وايزر آموزشي برنامه ريزي آموزشي كاركنان درمان را متناسب با نيازهاي مركز انجام مي دهد. اين برنامه ريزي با توجه به بازديدها، نظر سرپرستاران و مديران بيمارستان و فرم هايPDP صورت مي گيرد.

سوپروايزرآموزشي با توجه به نياز سنجي و ارزشيابي هاي انجام شده عناوين آموزشي مورد نياز مركز را استخراج و ليست اولويت هاي آموزشي را تهيه مي نمايد.

گام بعدي تعيين برنامه زمانبندي كلاسها مي باشد. پس از تعيين برنامه، به صورت ماهيانه به اطلاع پرسنل رسانيده مي شود. پرسنل بعد از انتخاب كلاس آموزشي مورد نظر، پيش ثبت انجام داده و سپس در كلاس شركت مي نمايند . با اين كار تعداد تقريبي شركت كنندگان مشخص شده و آموزش بيمارستان جهت برگزاري كلاس سنجيده تر اقدام مي نمايد. از 25 درصد كلاس هاي برگزاري اثر بخشي آموزشي به روش كريك پاتريك در چهار سطح صورت مي پذيرد :

1- نظر سنجي از دوره

2- آزمون قبل از تشكيل دوره

3-  آزمون پس از تشكيل دوره

4-  تغيير شاخص مربوط به دوره

 

در اين قسمت انجام آموزش با چهار روش صورت مي پذيرد:

 

 1- آموزشهاي اختصاصي مركز

برخي از آموزشهايي كه به كاركنان مركز داده مي شود به واسطه روال كار دروني و يا سياست هاي اختصاصي مركز مي باشد؛ مانند آموزش كار با دستگاه هاي خاص كه در مركز از آن استفاده ميگردد.

 

2-  آموزش وظايف كاري

كاركنان مركز با توجه به سمت و نقش سازماني خود وظايفي را به عهده دارند. هريك از كاركنان براي انجام وظايف خود يك روند كاري را انجام مي دهند. تغيير سمت يا نقش، ورود كاركنان تازه كار و همچنين تغيير روندهاي كاري موجب نياز به آموزش وظايف كاري و روندهاي مربوط به آن مي گردد. پرسنل جديدالورود جهت اخذ صلاحيت حرفه اي در مجموعه آزمون هايي شركت مي كنند كه در بخشي متناسب با نمره كسب شده شروع به كار مي نمايند . رفرنس مطالب اين آزمون در قسمت سوپروايزر آموزشي آورده شده است .همچنين مهارت هاي عملي توسط خبره بخش آموزش داده مي شود كه بخشي از آزمون مربوط به اين آموزش هاي عملي مي باشد.


3- آموزشهاي چهره به چهره

آموزش چهره به چهره يكي از روشهايي است كه براي ارتقا سطح دانش پرسنل در مركز اجرا مي گردد.

سوپروايزرهاي آموزشي به صورت دوره اي در بخشها حضور مي يابند و اقدام به آموزش پروسيجرها و نكات پرستاري به پرستاران مي نمايند.

 

4- عنوان نكات آموزشي در كانال آموزش بيمارستان

- برگزاري آزمون هاي عمومي و تخصصي از جمله هموويژلانس و آتش نشاني و كنترل عفونت و ايمني ... از ديگر فعاليت هاي اين واحد مي باشد.

 

مسئول واحد:

نام و نام خانوادگي: فاطمه رحيقي يزدي

سمت:  سوپروايزر آموزشي

تحصيلات: كارشناس ارشد پرستاري

تلفن:31602239

پست الكترونيك: Rahighee@gmail.com

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/20
تعداد بازدید:
548
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal