دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مدارك پزشكي

مسئول واحد : غلامحسين زعيمي 

 
رسالت مدارك پزشكي :

فلسفه وجودي  بخش مدارك پزشكي ارائه بهينه ، كارا  واثربخش خدمات مرتبط با پذيرش  بيماران  ، نگهداري كليه  سوابق باليني  به منظور پاسخگوئي به نيازهاي   منطقي آنها ، ارائه اطلاعات  آماري  كليه فعاليت هاي باليني بيمارستان،  طبقه بندي  بين المللي بيماريها  و اقدامات درماني  به   منظور پيشبرد امر تحقيق و پژوهش به نحوي منحصر بفرد در محيطي ارام و بدون تنش باحفظ كرامت  انساني مراجعين و  در راستاي جلب  رضايت آنها با بهره گيري از متعهدترين  و متخصص ترين  نيروها و  كارآمدترين  ابزارها  ، روشها و تكنولوژي  از  طريق اموزش  مستمرو مداوم در راستاي مديريت زمان و ارتقاء كيفيت ميباشد.

چشم انداز مدارك پزشكي:

ما تمام تلاش خويش را به كار مي بنديم تا   با حفظ حرمت انساني مراجعين و در راستاي اصول مديريت كيفيت، با به كارگيري مهارت   و توانمندي هاي پرسنل و استفاده از بهترين فن آوري ها در بخش مدارك پزشكي، پذيرش بيماران، نگهداري سوابق باليني، ارائه اطلاعات آماري و كد گذاري بيماريها و اقدامات درماني را به نحوي كارا و اثربخش ارائه نمائيم. اميد است كة با پيشبرد اهداف بخش مدارك پزشكي رضايت مراجعين بيشتر از پيش حاصل   گردد.

وظايف متصدي پذيرش :

-     پذيرش  صحيح  بيماران بستري  ،  سرپايي  و اورژانس.
 -     ثبت   دقيق اطلاعات  هويتي  و شناسايي   بيماران  در  زمان  پذيرش  بر اساس  برنامه   .HIS 
-     مدارك  شناسايي    معتبر   شامل  شناسنامه ،  دفترچه  بيمه   و ...... 
-     اختصاص   شماره اي  به پرونده  بيماران بر اساس  سيستم   شماره  دهي  خاص   بيمارستان.
-     راهنمائي بيماران  جهت به   همراه  داشتن   مدارك   مورد  نياز   و انجام اقدامات پاراكلينيكي  قبل از بستري شدن.
-     اخذ رضايت   نامه هاي  مورد  نياز   از بيماران   يا سرپرست   قانوني  آنان  .
-     ارتباط  مداوم  و مستمر با  بخش ها   جهت  اطلاع    از   آخرين   وضعيت   تخت هاي موجود .
-     ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش در خصوص اطلاع از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل  هاي صادر شده  جهت تشكيل   پرونده  و بستري  بيماران.
-     رعايت  اصول  اخلاق  حرفه اي  و  اصل  محرمانگي   اطلاعات  پزشكي.
-     نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط  با شغل مورد تصدي.
-     انجام كليه  فعاليتهاي مرتبط   با  شغل مورد تصدي تحت  نظاارت مسئول مافوق.
-     شركت  در كلاسهاي آموزشي،  جلسات عمومي مدارك پزشكي.   
-     انجام ساير  اموري كه  در حدود وظايف  ومسئوليتهاي تعيين شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع ميگردد.

وظايف بايگان مدارك پزشكي :

-     تحويل  و مرتب  نمودن پرونده بر اساس  استاندارد موجود .
-     ثبت  مشخصات  و شماره  پرونده  بيمار بر روي  پوشه اختصاصي.
-     همكاري در تجزيه  و تحليل كمي وكيفي مدارك پزشكي.
-     رفع  نقص پرونده پزشكي (شامل تحويل آنها جهت تكميل  و پيگيري تكميل  آنها).
-     پيگيري پرونده هاي خارج شده از واحد.
-     رعايت  اصول  اخلاق حرفه اي و حفظ  اصل محرمانگي  اطلاعات  پزشكي.
-     شركت  در كلاسهاي  آموزشي و جلسات  عمومي مدارك  پزشكي.
-     پاسخگويي به درخواستهاي ارباب  رجوع.
-     بازيابي پرونده هاي پزشكي   بيماران.
-     انجام  امور بايگاني  پرونده ها  بر اساس روش تعيين شده .
-     نگهداشت  از  تجهيزات  اختصاصي   واحد  مرتبط    با شغل مورد  تصدي.

وظايف متصدي آمار:

-     جمع آوي  آمار و فعاليت   هربخش  و  واحد اعم از سرپايي و بستري بصورت ماهيانه.
-     تنظيم  آمارهاي ماهيانه و سالانه بيمارستان.
-     ثبت اطلاعات  كليه بخشها در نرم افزار مربوطه و به روز رساني اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولين  ذيربط.
-     تكميل كليه فرمهاي مورد درخواست مراجع ذيصلاح  و ارسال آنها.
-     محاسبه و تجزيه و تحليل شاخص هاي آماري بيمارستان .
-     تهيه نمودارها و جداول جهت  گزارش دهي به مسئولين  مربوطه.
-     پاسخگويي  به نامه هاي  ارسال شده  از مراكز  و سازمانها.
-     رعايت  اصول اخلاق  حرفه اي  و حفظ اصل  محرمانگي  اطلاعات پزشكي.
-     شركت  در   كلاسهاي  آموزشي   و  جلسات  عمومي  مدارك پزشكي.
-     انجام ساير اموري  كه در حدود  وظايف  و مسئوليتهاي تعيين  شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع ميگردد.

وظايف كد گذار مدارك پزشكي :

 -    كد كذاري بيماريها، اعمال جراحي،  علل خارجي بيماري  و مرگ و مير پرونده هاي  پزشكي  بيماران  بر اساس طبقه  بندي بين المللي.
-     همكاري  در تجزيه  و تحليل  كمي  و كيفي مدارك  پزشكي  با كميته  هاي مربوطه.
-     بررسي و تحقيق در باره  بهبود  فرم هاي  مدارك   پزشكي  ، خط و مشي  ها ، روشهاي اجرايي   و ساير  فرآيندهاي واحد مدارك پزشكي.
-     دستيابي بة  پرونده  پزشكي بيماران  با  توجه به  اقدامات  درماني ، نوع  بيماري  ، جراحي خاص ، پزشك  معالج و....
-     ثبت كدهاي اختصاص  داده شده  به پرونده  بيمار  در برنامه هاي   .HIS
-     همكاري  جهت  بازيابي  پرونده هاي  منتخب  جهت  امور  پژوهشي.
-     شركت در كلاسهاي آموزشي  و جلسات  عمومي  مدرك پزشكي.
-     رعايت  اصول اخلاق حرفه اي  و حفظ  اصل محرمانگي  اطلاعات  پزشكي.
-     نگهداشت  از تجهيزات  اختصاصي  واحد مرتبط  با شغل مورد  تصدي.
-     پاسخگويي به مكاتبات.
-     انجام  ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي  تعيين  شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع ميگردد .

شرح وظايف مسئول واحد مدارك پزشكي :


-     تهيه ، كنترل  و  تاييد  نهايي  برنامه كاري  پرسنل. 
-     نظارت  بر  عملكرد  پذيرش ، بايگاني  ، آمار  و كدگذاري  و مجموعه آنها.
-     ارزيابي  مستمر فرآيند هاي جاري سيستم  و ارائه راه كارهاي مناسب جهت   ارتقاء مستمر فرآيندها.
-     پيش بيني و برآورد  مقدار مورد نياز  براي  مصارف   بلند مدت فرمهاي مورد  نياز مدارك پزشكي بيماران.
-     تنظيم  نهايي ليستها  و آمار و گزارشات   لازم در  زمينه شغل مورد تصدي   و ارائه   آن  به  مسئول مافوق.
-     ارائه   گزارش مشكلات  واحد كمبودها  ( نقاط  قوت  و نقاط  ضعف  ) به مسئول   مافوق.
-     پاسخگويي   به  مشكلات  مراجعين  به  واحدهاي  تحت  سرپرستي از نحوه  عملكرد و  برخورد پرسنل.
-     ابلاغ   كليه  دستورالعملها  واصله  از مدير  مافوق  به كليه پرسنل  واحدهاي  تحت  سرپرستي خود  جهت آگاه  سازي  پرسنل  از مجموعه  قوانين جديد.
-     تنظيم  بايگاني  مستندات و سوابق مكاتبات اداري  مرتبط.
-     سازماندهي   نيروهاي  انساني  در كليه   واحدهاي  تحت   سرپرستي.
-     ارزيابي  عملكرد  كاركنان  در واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظور  اجراي سيستم  تشويق  و تنبيه  و  ايجاد انگيزه.
-     نياز سنجي  آموزشي  پرسنل  بخش  مدارك  پزشكي.
-     برگزاري   منظم  و مداوم  جلسات  كميته  مدارك  پزشكي  و تنظيم  صورت  جلسات  و پيگيري  مصوبات آن.
-     پيگيري    و پياده  سازي  جديدترين  تكنولوژي و  فناوري در واحد  مدارك  پزشكي.
-     همكاري  در  زمينه انجام  كارهاي  پژوهشي  و تحقيقاتي.
-     رعايت  اصول  اخلاق   حرفه اي.
-     ايجاد  هماهنگي  بين كاركنن  بخش  مدارك  پزشكي  با ساير  قسمتهاي  بيمارستان.
-     انجام   كليه  فعاليتهاي  مرتبط  با شغل مورد  تصدي تحت نظارت مسئول مافوق.
-     نگهداشت  از تجهيزات  اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي.
-     شركت در كلاسهاي  آموزشي ، جلسات عمومي  مدارك  پزشكي  وكميته هاي  بيمارستاني  مرتبط.
-     انجام  ساير اموري  كه  در حدود  وظايف  و مسئوليتهاي  تعيين شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.

 


تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
440
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal