دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سوپروايزر باليني
 
 
 مسئولین واحد: محمدعلی باقیان زارچی- لیلا باغعلیشاهی- صدیقه صدری دهج- محمد هادی زحمتکش- دلنواز خداپرستی- ناهید سالاری
 
 شرح وظایف:
 
- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری.
 
- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی.

- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی ­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین. 

 -ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری. 

  -مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ، دانشجویان ، مددجویان / بیماران.

 -برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران.

 -تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد .... واحدهای ذیربط .

 -ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط .

 -تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها .

 -مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف.

 -شرکت در برنامه­ های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر.

 -شرکت در کمیته­ های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و...) .

 -تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها (تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و. (...

 -هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...

 -نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و.(...

 -نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و...).

 -بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق.

 -هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها.

  -ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها.

 -مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی ­ها، شرح وظایف و ...

 -ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرش شده، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق .

 -ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی. 

 -همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان.

- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه ­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری.

 -همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ ها و خط مشی ­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده.

 -کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و .... 

- انجام امورات بیمارستان در ساعات غیراداری و تعطیل توسط سوپروایزر مورد نظارت قرار میگیرد.

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق. 

- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/03
تعداد بازدید:
23
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal