دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفي

مسئول واحد: فاطمه بوستاني

 

به منظور اجراي استاندارد هاي حاكميت باليني و به دنبال آن استقرار اعتباربخشي در مركز، دفتر بهبود كيفيت تاسيس شد. مهمترين اقداماتي كه در اين واحد انجام مي شوند عبارتند از :

- تدوين برنامه استراتژيك با همكاري مديران مياني.

- همكاري با واحد ها در نو شتن برنامه عملياتي.

تدوين و اجراي خط مشي ها، د ستورالعمل ها و فرآيند هاي بيمار ستان با هماهنگي ذينفعان.

تهيه و تعيين شاخص هاي كليدي بيمار ستان با مشاركت مسئولين واحد ها و مديران بيمارستان و تجزيه و تحليل آنها و ارائه گزارش.

- نظارت بر اجراي صحيح كميته ها و پيگيري مناسب مصوبات .


تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
312
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal