دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آموزش سلامت
ميزان سابقه: 7 سال
داخلي
مسئول واحد آموزش سلامت
تحصيلات:
ميزان سابقه:
داخلي
كارشناس مشاركت هاي اجتماعي
تحصيلات:
 • وظايف مرتبط با واحد بهداشت سلامت

 • پژوهش در خصوص سواد بهداشتي جامعه KAP گيرندگان خدمات بهداشتي درماني وشيوه زندگي
 • نياز سنجش آموزشي داخلي وخارجي
 • تعيين علل آموزشي مشكلات بهداشتي منطقه ( سهم آموزش ) و برنامه ريزي جهت رفع علل آموزشي مشكلات
 • اجراي برنامه هاي آموزشي براي گروههاي مختلف دانش آموزان، گروهاي در معرض خطر و)با همكاري ساير واحد ها
 • توانمند كردن بهورزان وكاردانهاي مراكز بهداشتي درماني وكارشناسان در خصوص برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي ارتباطي با تكنولوژي آموزشي – مهارتهاي ارتباطي وشيوه هاي آموزشي مختلف
 • نظارت وارزشيابي بيروني بر كميت وكيفيت خدمات آموزش سلامت در مراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت و ارائه پس خوراند
 • تلاش درجهت جلب مشاركت ساير بخشهادر حمايت همه جانبه از برنامه هاي بهداشتي
 • تهيه وتوليد رسانه آموزشي متناسب با فرهنگ جامعه در قالب برنامه هاي آموزش سلامت با همكاري واحد مربوطه ونظار ت بر توزيع مناسب نشريات آموزشي
 • ارائه خدمات كتابخانه اي و سمعي وبصري
 • نياز سنجي آموزشي مبتني بر شواهد
 • هماهنگي و اقدام جهت تشكيل و شركت در كميته هاي علمي و فني و پايش و ارزشيابي پايدار برنامه
 • جلب مشاركت ادارات و نهادهاد و محيط هاي حامي سلامت در امر آموزش عموم مردم در زمينه بهداشت عمومي
 • برنامه ريزي مؤثر در آموزش سلامت
 • تحليل روابط مشاوره اي مؤثر در آموزش سلامت
 • انتخاب مواد آموزشي اثربخش و مرجع براي انتشار
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/13
تعداد بازدید:
577
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/18
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal