دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آمار
ميزان سابقه: 13 سال
داخلي 225
كارشناس آمار
تحصيلات:
 • وظايف مرتبط با واحد آمار

 • ثبت وارسال گزارش عملكرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشتي
 • بررسي و كنترل آمارهاي جمعيتي و محاسبه آن و ورود اطلاعات در سامانه
 • كنترل و جمع بندي آمارهاي بهداشتي خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني
 • بازديد از خانه هاي بهداشت و مراكز و ارسال پسخوراند
 • تهيه فرم هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي و ارسال به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني
 • جمع آوري شاخص هاي بهداشتي از مراكز و خانه هاي بهداشت و بررسي توسط واحد هاي ستادي و وارد كردن آنها در سامانه
 • تشكيل كميته آمار جهت تبادل نظر كارشناسان ستادي در ارتباط با آمار هاي مختلف
 • كنترل و بررسي آمار ثبت مرگ و وارد نمودن در نرم افزار ثبت مرگ
 • جمع آوري و بررسي فرم هاي آماري كد دار و جمع بندي آمار بهداشت دهان و دندان ، واحدتغذيه و ارسال به استان
 • برگزاري جلسات تجزيه و تحليل و گزارش گيري شاخص ها با كارشناسان ستادي
 • تكميل دفترچه اطلاعات شاخص هاي بهداشتي به صورت شش ماهه و سالانه
 • نظارت بر سرشماري اول سال مراكز و خانه هاي بهداشت
 • كنترل اطلاعات جمعيتي اول سال وتهيه زيج حياتي شهرستان
 • جمع آوري و كنترل آمار ماهيانه مراكز ارائه خدمت و ارسال به مراكز بهداشت استان
 • تشكيل كميته بررسي شاخص هاي آماري
 • تكميل برنامه HNIS (ساختار شبكه سلامت) شهرستان
 • بازديد از مراكز و خانه هاي بهداشت و بررسي نحوه ثبت و ارسال فرم هاي آماري
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/04
تعداد بازدید:
507
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal