دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهداشت محيط
ميزان سابقه:22 سال
داخلي 241
مسئول بهداشت محيط
تحصيلات:
ميزان سابقه:11 سال
داخلي 242
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
ميزان سابقه: 9 سال
داخلي 243
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
ميزان سابقه: 4 سال
داخلي 243
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
ميزان سابقه: 6 سال
داخلي 242
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
ميزان سابقه: 4 سال
داخلي 242
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
ميزان سابقه: 5 سال
داخلي 242
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
ميزان سابقه: 4 سال
داخلي 242
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
 • وظايف مرتبط با واحد بهداشت محيط

 • بازديد از اماكن تهيه , توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي بصورت ماهيانه
 • جواب استعلام شهرداري در مورد صنوفي كه خواهان دريافت مجوز بهداشتي جهت پروانه كسب مي باشند
 • صدور كارت تندرستي پس از انجام آزمايشات لازم
 • كنترل كيفي مواد غذايي و تهيه گزارش اقدامات بعمل آمده در مورد نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال نمونه هاي مواد غذايي برداشته شده به آزمايشگاه
 • نمونه برداري از نان براي تعيين مقدار نمك و جوش شيرين آن بصورت ماهيانه
 • ارجاع پرونده هاي اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي چه شهري و چه روستايي به شوراي حل اختلاف ويژه تخلفات بهداشتي وسپس صدور حكم و جريمه نقدي از آنها
 • معرفي افراد مراجعه كننده جهت تست مرفين به آزمايشگاه
 • بازديد از نانوايي ها به اتفاق نماينده فرمانداري
 • آموزش به آبدارچي و شوراي اسلامي روستاها در مورد چگونگي كلرزني مخازن آب و تحويل مقداري پر كلرين به آنها
 • كلرسنجي هاي موردي از سطح شهر بصورت روزانه و مرتب توسط كاردان بهداشتي مركز بهداشتي درماني صورت مي گيرد و در صورت نامطلوب بودن به صورت تلفني وياكتبي با اداره آبفا مكاتبه مي گردد
 • گرفتن و ارسال نمونه ميكروبي آب جهت آزمايشات ميكروبي و شيميايي از سطح شهر و روستاها بصورت ماهيانه و شش ماهه
 • ارسال نتايج دريافتي آزمايشات ميكروبي آب به اداره آبفا روستايي و مراكز بهداشتي درماني جهت ثبت در پرونده حق الزحمه و00
 • پيگيري شكوائيه هاي مردم در مورد مشكلات قطعي , شكستگي و عدم كلر زني آب آشاميدني روستاها و همچنين شهر
 • برگزاري جلسات بازآموزي جهت بهورزان و كاردانها
 • برگزاري جلسه كارگروه بهداشت در هر ماه و پيگيري مسائل بهداشتي سطح شهر
 • تهيه پوستر و پمفلت آموزشي جهت توزيع در بين مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت
 • تنظيم اسناد پس ازتكميل وپرداخت دربرنامه هاوكدهاي مختلف مربوط به خودو ارسال جهت حسابرسي به مركزاستان وتسويه حساب در پايان سال مالي بابرآورد ومقايسه پرداختها ودريافتها وكنترل حساب
 • پيگيري مساله دامداريهاي سطح شهر و روستاها
 • پبندي و ارسال آمار ماهيانه , سه ماهه و شش ماهه و ساليانه جهت مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي استان
 • بازديد از مساجد و مدارس بصورت سه ماهه
 • اخطار به خانواده هايي كه اقدام به ريختن زباله و فاضلاب در معابر عمومي مي نمايند و معرفي آنها به دادگاه و پيگيري موضوع
 • بازديد از ترمينالها , غسالخانه و كشتارگاه بصورت
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/11
تعداد بازدید:
433
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal