دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهداشت محيط
داود قدیریان
میزان سابقه:12 سال
داخلی 241
مسئول بهداشت محیط
تحصیلات:
میزان سابقه:10 سال
داخلی 243
کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات:
میزان سابقه: 4 سال
داخلی 243
کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات:
میزان سابقه: 6 سال
داخلی 242
کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات:
میزان سابقه: 4 سال
داخلی 242
کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات:
میزان سابقه: 5 سال
داخلی 242
کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات:
میزان سابقه: 4 سال
داخلی 242
کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات:
 • وظایف مرتبط با واحد بهداشت محیط

 • بازدید از اماکن تهیه , توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی بصورت ماهیانه
 • جواب استعلام شهرداری در مورد صنوفی که خواهان دریافت مجوز بهداشتی جهت پروانه کسب می باشند
 • صدور کارت تندرستی پس از انجام آزمایشات لازم
 • کنترل کیفی مواد غذایی و تهیه گزارش اقدامات بعمل آمده در مورد نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال نمونه های مواد غذایی برداشته شده به آزمایشگاه
 • نمونه برداری از نان برای تعیین مقدار نمک و جوش شیرین آن بصورت ماهیانه
 • ارجاع پرونده های اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی چه شهری و چه روستایی به شورای حل اختلاف ویژه تخلفات بهداشتی وسپس صدور حکم و جریمه نقدی از آنها
 • معرفی افراد مراجعه کننده جهت تست مرفین به آزمایشگاه
 • بازدید از نانوایی ها به اتفاق نماینده فرمانداری
 • آموزش به آبدارچی و شورای اسلامی روستاها در مورد چگونگی کلرزنی مخازن آب و تحویل مقداری پر کلرین به آنها
 • کلرسنجی های موردی از سطح شهر بصورت روزانه و مرتب توسط کاردان بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی صورت می گیرد و در صورت نامطلوب بودن به صورت تلفنی ویاکتبی با اداره آبفا مکاتبه می گردد
 • گرفتن و ارسال نمونه میکروبی آب جهت آزمایشات میکروبی و شیمیایی از سطح شهر و روستاها بصورت ماهیانه و شش ماهه
 • ارسال نتایج دریافتی آزمایشات میکروبی آب به اداره آبفا روستایی و مراکز بهداشتی درمانی جهت ثبت در پرونده حق الزحمه و00
 • پیگیری شکوائیه های مردم در مورد مشکلات قطعی , شکستگی و عدم کلر زنی آب آشامیدنی روستاها و همچنین شهر
 • برگزاری جلسات بازآموزی جهت بهورزان و کاردانها
 • برگزاری جلسه کارگروه بهداشت در هر ماه و پیگیری مسائل بهداشتی سطح شهر
 • تهیه پوستر و پمفلت آموزشی جهت توزیع در بین مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
 • تنظیم اسناد پس ازتکمیل وپرداخت دربرنامه هاوکدهای مختلف مربوط به خودو ارسال جهت حسابرسی به مرکزاستان وتسویه حساب در پایان سال مالی بابرآورد ومقایسه پرداختها ودریافتها وکنترل حساب
 • پیگیری مساله دامداریهای سطح شهر و روستاها
 • پبندی و ارسال آمار ماهیانه , سه ماهه و شش ماهه و سالیانه جهت مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان
 • بازدید از مساجد و مدارس بصورت سه ماهه
 • اخطار به خانواده هایی که اقدام به ریختن زباله و فاضلاب در معابر عمومی می نمایند و معرفی آنها به دادگاه و پیگیری موضوع
 • بازدید از ترمینالها , غسالخانه و کشتارگاه بصورت
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/14
تعداد بازدید:
683
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1401/05/18
یزد، میدان شهید دکتر باهنر ،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد   کدپستی دانشگاه :8916978477 تلفن: 4- 37241171 نمابر: 37258770
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal