دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گسترش شبكه
ميزان سابقه: 12 سال
32836246
كارشناس گسترش
تحصيلات:
ميزان سابقه: 11 سال
32836246
كارشناس ارزيابي
تحصيلات:
ميزان سابقه: 13 سال
32836246
كارشناس بهداشت محيط
تحصيلات:
 • وظايف مرتبط با واحد گسترش

 • استقرار تيم پزشك خانواده درمراكز مجري
 • برنامه ريزي وآموزش تيم پزشك خانواده
 • تشكيل كميته آموزش به منظور نيازسنجي آموزشي تيم پزشك خانواده
 • تشكيل كميته شهرستاني بيمه روستايي
 • ارسال آمار عملكرد تيم پزشك خانواده به صورت ماهيانه و فصلي به معاونت يهداشتي و اداره بيمه
 • تعيين ضرايب حقوق ماهيانه تيم هاي پزشك خانواده
 • تعيين ضرايب حقوق تسويه حساب تيم پزشك خانواده
 • تعيين ضرايب سنوات و خريد مرخصي ساليانه تيم پزشك خانواده
 • فراخوان پزشكان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعيين وگزينش پزشك خانواده
 • توزيع حق الزحمه پرسنلي واحدهاي ستادي ومحيطي بيمه روستايي
 • پايش از مراكز بهداشتي درماني / پايش از مراكز مجري بيمه روستايي / پايگاههاي بهداشتي / خانه هاي بهداشتي / پايگاههاي مشاركت سلامت
 • عقد و تمديد قرارداد با مراكز پاراكلينيك و داروخانه هاي ها طرف قرارداد با بيمه روستايي
 • تجديد قرارداد وادامه همكاري باپايگاههاي مشاركت سلامت
 • برآورد و توزيع تجهيزات اداري وپزشكي مورد نياز واحدهاي تابعه
 • توزيع حق الزحمه پزشكان پايگاههاي مشاركت وواحدهاي ستادي ومحيطي شبكه بهداشت
 • بررسي و به روز نمودن تشكيلات مركز بهداشت وطرح گسترش شبكه
 • برآورد اطلاعات جمعيتي وارسال به مناطق ومراكز
 • تهيه گزارش عملكرد واحد گسترش به صورت فصلي ويك ساله
 • ثبت اطلاعات ساختار شبكه سلامت وزيج حياتي شهرستان در برنامه HNIS
 • تامين وتوزيع نيروي انساني
 • گسترش وراه اندازي واحدها
 • سامانه خدمات سلامت ايرانيان
 • اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموريت نيروها
 • نظارت برتكميل پروژه هاي عمراني
 • پيشنهاد احداث ، تعمير و تجهيز مراكز بهداشتي درماني ، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت
 • نظارت برانجام تعميرات واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني
 • تدوين برنامه ريزي استراتژيك واحد وبرنامه جامع عملياتي
 • تهيه وپيگيري قرارداد واحدهاي ارائه دهنده خدمات استيجاري
 • اعلام نظر در خصوص زمينهاي كاربري بهداشتي ودرماني
 • تشكيل جلسات هماهنگي بامربيان ونمايندگان رابطين بهداشت
 • بررسي نيازهاي آموزشي مربيان رابطان
 • برگزاري همايش داوطلبان سلامت به منظور قدرداني ازايشان
 • نظارت برتشكيل وشركت دركميته رابطان
 • انتخاب ساليانه رابط ومربي رابط نمونه
 • ثبت وارسال گزارش عملكرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشتي
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/27
تعداد بازدید:
438
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal