دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
توانمندی های مورد انتظار کارورزان

کارورزان عزیز:

بدون شک یکی از مهم ترین اقدامات برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی مشخص شدن سمت و سویی است که قرار است این آموزش به سمت آن حرکت کند. اقدام اساسی در این مسیر تدوین اهداف آموزشی است، که نشان دهنده مقصدی است که خواه فراگیر و خواه مدرس باید برای دستیابی فراگیران به آن تلاش نمایند. با توجه به محتوای دایما در حال افزایش علم پزشکی و گستردگی وصف ناپذیر این علم از یک سو و از سوی دیگر کوتاه بودن دوره آموزشی شما عزیزان در بخش ها بدیهی است که نمی توان انتظار داشت که شما بتوانید در طول این دوره کوتاه حتی در مورد درصد ناچیزی از مطالب و محتوای رشته مربوطه تسلط پیدا کنید. از سوی دیگر امروزه کاملا مشخص شده است که در کنار دانش و توان مندی هایی که دانشجوی طب باید در زمینه محتوای علمی این رشته پیدا کند، مجموعه ای از توانمندی ها وجود دارند که از آنها به عنوان توانمندی های عمومی(generic competencies)  نام برده می شود. این توانمندی ها همانگونه که از نامشان بر می آید عمدتا مستقل از محتوای علمی رشته و دانش مربوط به هر یک ازبیماری ها و تظاهرات بالینی می باشند.

با عنایت به این که متأسفانه این توانمندی ها در اکثر موارد مورد بی توجهی قرار گرفته و لذا دانش آموختگان ما نیز بهره مناسبی از آموزش در مورد آنها نمی برند. بخش های مختلف با توجه به ماهیت خود و امکان توجه همه جانبه به موضوع مراقبت از بیماران و آموزش فراگیران ، وجهه همت خود را بر تعریف و آموزش این جنبه بسیار مهم از آموزش طب قرار داده است. با توجه به نقش محوری این اهداف در فرایند آموزشی بخش ، از شما انتظار داریم تا با مطالعه دقیق این مجموعه تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف مبذول نمایید.

بدیهی است ذکر این اهداف به هیچ وجه به معنای کم رنگ ساختن اهمیت دانش پزشکی در مورد بیماری ها و تظاهرات بالینی نبوده و از کارورزان بخش انتظار می رود، در مورد بیماری ها و تظاهراتی که در بخش با آن مواجه می شوند،  اطلاعات و توان مندی های لازم را کسب نمایند.

امیدواریم در طول مدت حضورتان در بخش های مختلف امکان آموزش شما در زمینه این توانمندی ها فراهم شود و با توشه ای گران سنگ این بخش را ترک نمایید.

معاونت آموزشی بیمارستان شهید صدوقی یزد

اهداف آموزشی و توانمندی های مورد انتظار کارورزان بخش عفونی بیمارستان شهید صدوقی یزد:

الف) نحوه برخورد با تظاهرات بالینی شایع:

) رویکرد به تب (علل تب، رویکرد تشخیصی و درمانی(

2) تب و سردرد (علل ایجاد کننده تب و سردرد، تعیین تشخیص های افتراقی، تعیین برنامه درمانی مناسب)

) تب و راش پوستی (تعیین نوع راش جلدی، تعیین تشخیص های افتراقی، تعیین برنامه درمانی مناسب)

) تب و زردی (تعیین اتیولوژی و طرح تشخیص افتراقی، برخورد درمانی مناسب)

5) تب و نشانه های تنفسی (تعیین تشخیص افتراقی، تعیین برنامه درمانی مناسب)

6) تب و نشانه های گوارشی (تعیین تشخیص افتراقی، تعیین برنامه درمانی مناسب)

7) لنفادنوپاتی و اسپلنومگالی (رویکرد تشخیصی مناسب)

8) تب و نشانه های ادراری ( تعیین تشخیص و نوع درمان مناسب)

9)  تب و عفونت بافت نرم ( تعیین نوع عفونت بافت نرم نظیر سلولیت و فاشئیت، تعیین برنامه درمانی مناسب)

ب) آشنایی با بیماری های شایع‌:

1)  سپسیس، سپسیس شدید و شوک سپتیک (تعریف آن، علل آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

2)  گاسترو انتریت حاد (تعریف آن، علل آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

3)  عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی شامل رینوسینوزیت حاد ویروسی و باکتریایی، فارنژیت (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

4) برونشیت حاد و پنومونی (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

5)  مننژیت (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

6) سل ریوی (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

7)  بروسلوز (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

8)  عفونت HIV، تست های تشخیصی، علایم نشانه های عفونت حاد HIV، علایم و نشانه های برخی بیماری های شایع از قبیل PCP، Toxoplasmosis و .....)

9)  عفونتهای شایع پوست و نسج نرم مانند سلولیت، فولیکولیت، کورک، کفگیرک، زرد زخم، عفونت هرپسی، عفونتهای ناشی از گازگرفتگی و آبسه پوستی و تشخیص و مدیریت اولیه عفونتهای نکروزان.

10)  تب با منشأ نامشخص (FUO) (تعیین تشخیص های افتراقی)

11)  اصول برخورد با موارد مواجهه شغلی با پاتوژنهای خونی شامل HIV، HBV و HCV

12)  عفونت ادراری (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

13)  اندوکاردیت (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

14) استئومیلیت حاد، مزمن و اسپوندیلودیسکیت (تعریف آن، علائم و نشانه ها، رویکرد تشخیصی و درمانی)

ج)  فارموکولوژی بالینی:

اندیکاسیون های مصرف ، عوارض و نحوه پی گیری داروهای زیر:

1) دسته بندی کلیه آنتی بیوتیک ها و موارد مصرف آنها

2) یادگیری موارد و نحوه تجویز داروهای ضد ویروسی سرپایی از جمله آسیکلویر، والاسیکلویر، اسلتامیویر

3) یادگیری موارد و نحوه تجویز داروهای ضد قارچ در بیماران سرپایی از جمله فلوکونازول

د)  اصول احتیاطات استاندارد:

1)  بهداشت دست

2) استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب در انجام پروسیجرهای مختلف

3) اصول ایزولاسیون بیماران مختلف عفونی شامل ایزولاسیونهای استاندارد، قطره ای (Droplet)، تماسی (contact) و تنفسی (Airborne)

ه) توانمندیهای کسب شده در پایان دوره:

1) اخذ شرح حال جامع ومناسب

2) انجام معاینه فیزیکی دقیق و کامل

3) ثبت صحیح و استاندارد اطلاعات بالینی و پاراکلینیک، سیر بیماری، مشاوره ها و خلاصه پرونده

4) ثبت صحیح دستورات دارویی از جمله آنتی بیوتیک ها

5) تشخیص و مدیریت سندرم ها و بیماریهای ذکر شده در بند عناوین آموزشی

6)  تهیه لام خون محیطی

7)  گرفتن شیره معده از طریق NG tube

8)  انجام تست PPD و تفسیر آن

9) انجام پروسجرهای کاربردی معمول جهت تشخیص بیماریهای عفونی مانند آرتروسنتز، پونکسیون کمری، توراسنتز مایع پلور و پاراسنتز مایع آسیت در صورت نیاز

10) گرفتن نمونه برای کشت خون

11) تفسیر تستهای آزمایشگاهی و تصویربرداری های معمول مختلف مرتبط با بیماریهای عفونی

12)  رعایت دقیق اصول احتیاطات استاندارد

13) مدیریت مواجه شغلی با پاتوزنهای خونی شامل HIV، HBV و HCV

14) تقویت رفتار حرفه ای صحیح مانند برقراری ارتباط صحیح با بیماران و همکاران، پوشش مناسب، تعهد و مسئولیت پذیری، پی گیری دقیق امور مربوط به مدیریت بیماران، سخنوری و فن بیان مناسب و توجه به جنبه های معنوی حرفه پزشکی

و) هیات علمی مسئول آموزش کارورزی:

ی) روش ارزیابی پایان دوره کارورزان:

• 15 نمره بر مبنای لاگ بوک (عملکرد درون بخشی و حضور و غیاب)

• 5 نمره امتحان کتبی پایان دوره

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/23
تعداد بازدید:
47
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal