دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
پایان نامه ها با استاد راهنمای دکتر سید علیرضا موسوی
110992بررسی شایع ترین علت عفونت های ادراری و الگوی آنتی‌بیوتیکی در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی شهرستان میبد در سال 1401حمیدرضا طالبیدر دست کمیته اخلاقدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
210790بررسی عوارض ناشی از واکسیناسیون کووید 19 در پرسنل بیمارستان شهید صدوقی یزدوحید شریفیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
310762بررسی آگاهی مراجعین به بیمارستان شهید صدوقی یزد در فروردین 1400 درباره ایدزنیلوفر احمدی خوبتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
410568بررسی میزان اشنایی بهره گیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزداز کتابخانه های دانشگاه در سال 1400سیده مریم میرزاییتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
510520بررسی علل مرگ ومیر دربیماران تب ونوتروپنی بخش انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد از سال 97تا98علیرضا دهستانیارجاع پایان نامه دفاع شده جهت اصلاحدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
610042بررسی فراوانی بستری مجدد به دنبال تشدید علایم تنفسی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به 19-COVIDمرضیه بهمن زادگان جهرمیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
710002بررسی میزان اگاهی و نگرش و عملکرد دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد ایدز در سال 1399ساناز شمعریزیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
89473بررسی شیوع مشکلات روانپزشکی در بیماران HIVمثبت مرکزرفتاری یزد درسال1398عارف دهقان دهنویتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
98841بررسی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درمورد واکسیناسیون در بالغین درسال 1399منصوره مسلمی فیروزآبادیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
108837بررسی رابطه بروز علائم نورولوژیک با شدت بیماری COVID-19زهرا زعیمتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
118246بررسی حساسیت و اختصاصیت تست های آزمایشگاهی و تصویربرداری در تشخیص بیماری Covid19سمانه مزیدی شرف ابادیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
128240بررسی فاکتورهای مرتبط با سرعت رسوب گلبول های قرمز خون در بزرگسالانفروزان دسینتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
138212بررسی فراوانی انواع انگل های روده ای در نمونه های بررسی شده در ازمایشگاه الزهرا اصفهان از مهر 1396 تا مهر 1398مهران جیحانی نژاددر حال ثبتدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
147504بررسی میزان اگاهی دانشجویان پزشکی دوره اینترنی بیمارستان شهید صدوقی یزد نسبت به ایدز سال 99-98شهین اقبالیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
157306بررسی میزان آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد واکسیناسیون در بالغین درسال 1399عاطفه رحیمی رتکیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
167268بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی MDR درICU های بیمارستان شهید صدوقی و تطبیق آن با درمان انجام شده در سال 1399محیا السادات امامی میبدیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
1710988بررسی نظرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره فرم جاری ارزشیابی اساتید در سال 1400محمد بحریدر دست کمیته اخلاقدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
186548بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نسبت به بیماری ایدز در سال 1398ابراهیم کهدوئیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
196456فراوانی ژنوتیپ های ویروس هپاتیت C و تعداد ویروس در مبتلایان به هپاتیت مزمن C مراجعه کننده به درمانگاه نیکوپور شهر یزد طی سال های 1389-1398مهدیه اعتمادیهتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
206423بررسی میزان آگاهی،نگرش و عملکرد کارورزان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درمورد بیماری ایدز در سال1399مسعود یزدیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
216012بررسی شیوع هایپرلیپیدمی در بیماران اچ آی وی مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری از سال 1385 تا1399فخرالسادات موسوی حسن ابادتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
225979بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی سل ریوی در مسلولین سالمند شهرستان یزد طی سال های 1398-1395حدیث مظفری خلف بادامتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
235976بررسی میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد واکسیناسیون در بالغین درسال 1396احسان حسن زادهتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
245966بررسی ریسک بیماری های قلبی و عروقی براساس کرایتریای فرامینگهام در بیماران HIV مثبت کلینیک رفتاری یزد تا سال 1397فریده ابویی مهریزیتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
255955بررسی فراوانی انواع انگل های روده ای در نمونه های بررسی شده در آزمایشگاه بیمارستان امام جعفر صادق میبد از مهر 1396 تا مهر 1398مریم حکیمیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
265831بررسی وضعیت ایمنی در برابر کزاز در زنان مراجعه کننده جهت مشاوره قبل از ازدواج به درمانگاه اکبری در شهر یزد در سال 1398نرگس دانائیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
275584بررسی توزیع فراوانی سالک و ویزگی های ان در شهرستان یزد در سال 1396زهرا آقایی میبدیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
285583تعیین و مقایسه سطح سرمی مقادیر Mannose Binding Lectin (MBL ) در بیماران مبتلا به سل ریوی و گروه کنترل در بیماران مراجعه کننده به مرکز ارجاع سل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1397وحید عوض زادهتایید اولیه و در انتظار تکمیلدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
295540بررسی ژنوتایپ،ساب تایپ وموتاسیونهای ژن S ویروس هپاتیت B درعفونت همزمان با HIVسودابه همتیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
305456بررسی شیوع و دلایل روی آوری به روش های درمانی طب سنتی در درمانگاه بقائی پور سال 1398مهتاب اسحاقیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
315401بررسی میزان پایبندی به درمان ضدرتروویروسی(ART) و ارتباط آن با هزینه های درمانی بیماران مبتلا به HIV در استان یزد در سال 1397محمد مهدی میرجلیلیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
325398بررسی تغییرات پاپ اسمیر در زنان HIV مثبت در مرکز پیشگیری بیماریهای رفتاری یزد از اول فروردین سال 1390 تا اخر شهریور 1397میثم دهقان دهنویتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
335124بررسی علل مرگ و میر بیماران HIVدر استان یزد از سال 1394-1381زینب حاجی زادهتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
344949بررسی میزان شکست درمان و عوامل موثر بر آن در بیماران HIV مثبت تحت درمان ضد رترو ویروس در کلینیک بیماری های رفتاری شهر یزد از سال 1382 تا 1398سید علی موسویتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
354940بررسی اگاهی و نگرش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی در سال 1397مینا حسامیارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح پروپوزال اولیهدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
364851بررسی وضعیت بهداشت در بیمارستان های دولتی شهر یزددر سال 1395کارشناس پایان نامه (خانم عاطفه زارع)تایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
374849بررسی شیوع عفونت توبرکلوزیس دربیماران HIV/AIDS درمرکز رفتاری یزد درسال 1393کارشناس پایان نامه (خانم عاطفه زارع)تایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
384829بررسی موارد حیوان گزیدگی در شهر بندر عباس در سال 1396علی قرائی خضریتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
394822بررسی موارد حیوان گزیدگی در شهر یزد در سال 1397سینا دهقانی تفتیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
404808بررسی شایعترین علل عفونت ادراری و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری بیمارستان شهید صدوقی یزد در نیمه دوم سال 1397آرمان زارع زاده مهریزیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
414807بررسی شایع ترین علل باکتریمی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1397عباس حاجی قاسمیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
424771بررسی نظرات کارورزان دانشگاه علوم پزشکی یزد درمورد تاثیر فناوری اطلاعات برسلامت روان کارورزان درسال1397فرهاد احمدی محمدآبادتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
434763بررسی وضعیت سرواپیدمیولوژی CMV در بیماران HIV مثبت استان یزد از سال 1381 لغایت 1394زهره ابراهیمی زارچتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
444613مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV مثبت با افراد سالممجتبی دهقانارجاع پایان نامه دفاع شده جهت اصلاحدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
454587بررسی فراوانی انواع انگل های روده ای در نمونه های بررسی شده در آزمایشگاه مرکزی بروجن در سال های 1395-1396محسن صادقی بخیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
464492بررسی و مقایسه تست سرمیIGRAs با تست پوستی توبرکولین(PPD)در بیمارانHIVمحمدعلی طیب زادهتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
474485بررسی شیوع توکسوپلاسموز از نظر سرولوژی در بیماران HIV+ در مرکز رفتاری یزد در سالهای 94-1393گلمهر السادات سجادیتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
484473بررسی وضعیت بهداشت در بیمارستان های دولتی شهر یزد در سال 1395سحر برزگریارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح پروپوزال اولیهدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
494362بررسی نظرات کارورزان دانشگاه شهید صدوقی یزد درمورد کاربرد دروس علوم پایه در بالین در سال 94رضا ذاکریتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
504151بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین بر اساس دیسک اگزاسیلین در زخم پای دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان شهیدصدوقی یزد از فروردین ماه 1394 تا تکمیل نمونهعلی دهقانی زادهتایید نهاییدانشکده پزشکی و مراکز تابعه
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/11
تعداد بازدید:
165
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal