پژوهشکده طب تولید مثل
تاریخچه و چگونگی تشکیل اداره کل آموزش مداوم

سابقه فعالیت دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت به زمانی برمی گردد که وزارت بهداری مسئولیت بهداشت و درمان کشور را بعهده داشت و مسائل آموزش پزشکی و پیراپزشکی به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود. با گسترده شدن فعالیت وزارت بهداری آن زمان و احساس نیاز شدید به پرسنل پزشکی و بخصوص پیراپزشکی در رده های مختلف و روبرو بودن با کمبود نیروهای تحصیل کرده در رشته های پیراپزشکی، اقدام به تشکیل مجتمع های آموزشی و پژوهشی در وزارت بهداری سابق شد و در هر یک از استانهای کشور در کنار سازمانهای منطقه ای بهداری استانها یک مجتمع آموزشی و پژوهشی تشکیل تا نیازهای آموزشی پرسنل شاغل و تربیت نیروهای رده میانی و دوره های آموزش کوتاه مدت حسب نیاز مراکز بهداشتی، درمانی کشور را برآورده سازد.

هدایت این مجتمع ها از طریق تشکیل یک معاونت جدید در وزارت بهداری آن سازمان بنام معاونت آموزشی و پژوهشی انجام می گرفت و دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت در تشکیلات معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری پیش بینی گردیده که وظایف برنامه ریزی و تشکیل دوره های آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت پیش بینی شده در ضوابط طبقه بندی مشاغل رشته های بهداشتی و کمک تکنسین و درمانی در مورد شاغلین مشمول قانون استخدام کشوری در سراسر کشور را از جمله دوره های تکنسین و دوره های بازآموزی رشته های پیراپزشکی را براساس طرح طبقه بندی مشاغل و ارتقاء پرسنل به عهده داشت و توانست در زمانی که کمبود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان احساس می شد با تشکیل دوره های آموزش کوتاه مدت برای جبران کمبود نیروهای تحصیل کرده نقش مهمی را ایفا نماید.

با توجه به ادغام آموزش پزشکی و پیراپزشکی در وزارت بهداری و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی و ادغام مجتمع های آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری در دانشگاههای علوم پزشکی و تصویب تشکیلات جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر بازآموزی و آموزشهای ضمن خدمت در تشکیلات جدید معاونت آموزشی وزارت پیش بینی و تا سال 1368 کماکان وظایف قبلی را عهده دار بوده است و در این خلال بنام دفتر بازآموزی و آموزشهای آزاد تغییر نام یافت.

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/29
تعداد بازدید:
49
يزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
38247085 - 035
Powered by DorsaPortal