پژوهشکده طب تولید مثل
معرفی

فرد محقق شخصی است جستجوگر و آگاه به مسائل علمی و تحقیقی در حوزه ی کار خودش که می تواند با اتخاذ روش درست و براساس کارهای انجام شده ی دیگران و با تکیه بر استدلال های علمی و روش شناسی خاص ،مطالب ونتایج تازه و جدیدی را کشف و مطرح نماید .

روش شناسی یا متدلوژی وسیله ی شناخت هر علم است .یک متدلوژی تحقیق شامل مجموعه ای از روش های علمی ، ابزار آلات و موادی است که در یک فرآیند هدفمند و منسجم در امر پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد .

زمانی که پژوهش بر اساس یک روش صحیح علمی صورت پذیرد ،در نهایت می توان به هدف های علمی مد نظر پژوهشگر دست یافت و یک شناخت علمی مناسب را فرآهم آورد. یک روش علمی ، روشی است که قابل کنترل، نظارت و مدیریت است .در آن روش علمی مجموعه عملیاتی به صورت منظم وجود دارد که پژوهشگر با انجام مراحل آن به علت و معلول بودن موضوع مربوطه پی می برد .

و نهایتا یک روش علمی صحیح قابل تکرار است به عبارت دیگر اگر مجموعه داده ها و نتایجی در یک روش علمی بدست آمد می توان با تکرار مجدد آن، نتایج و مفاهیم را دوباره در جهت اطمینان بیشتر بدست آورد.

کمیته متدولوژی پژوهشکده علوم تولیدمثل با هدف طراحی و انجام صحیح پژوهشها بر اساس دستورالعملهای استاندارد بین المللی، تشکیل شده است.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/13
تعداد بازدید:
261
يزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
38247085 - 035
Powered by DorsaPortal