پژوهشکده طب تولید مثل
سیر تصویب قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی

طرح بازآموزی جامعه پزشکی در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی در این خصوص مطالعات کارشناسی را بعهده داشت، با انعکاس موضوع به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سپردن کار مطالعاتی این موضوع به دفتر بازآموزی و آموزشهای آزاد و باتوجه به این واقعیت که طرح بازآموزی پزشکان می بایست بر پایه شناخت علمی از دیدگاهها و نظرات کارشناسان در زمینه نیازهای بازآموزی در رشته های مختلف سازماندهی و با استفاده از عقاید آنان و با توجه به پیشرفتهای نوین آموزش مداوم پزشکی در دنیای امروز برنامه ریزی می گردید ، لذا بمنظور بررسی دقیق و در نهایت دسترسی به راهبردهای اساسی یک مطالعه مقدماتی از طریق یک نظرخواهی در طی ماههای دی و بهمن 1368 از طریق ارسال 748 پرسشنامه برای پزشکان و اعضاء هیئت علمی شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام گرفت. این بررسی فقط یک نظرسنجی مقدماتی تلقی می شد که هدف آن صرفا" شناخت پایه ای بمنظور بحث و احتمالا" مطالعات عمیق تر و گسترده تر درآینده بود و به عبارت دیگر نتایج حاصله از این نظرسنجی اطلاعات پایه ای برای بحث در کارگاه علمی تعیین خط مشی بازآموزی پزشکان را فراهم آورد که این کارگاه در پایان بهمن 1368 برای دستیابی به راههای عملکرد بازآموزی با حضور مسئولین محترم وزارت بهداشت، مقام محترم وزارت، معاونین وزارت، اعضاء و ریاست کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی در محل دفتر بازآموزی تشکیل گردید. نتایج حاصله از این کارگاه و مطالعات مربوطه به مجلس شورای اسلامی نیز تقدیم گردید و بقیه کار کارشناسی طرح بازآموزی در کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و در جلساتی از معاونت آموزشی وزارت متبوع و دفتر بازآموزی برای بررسی های مربوطه در کمیسیون بهداری و بهزیستی دعوت بعمل آمد و نهایتا" طرح مزبور پس از طی مراحل خاص و اصلاحات لازم در جلسه مورخ 22/7/69 کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شد و در تاریخ 17/8/69 به تائید شورای نگهبان رسید و بصورت قانون لازم الاجرا درآمد.

باتوجه به تصویب قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ابلاغ آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا دفتر بازآموزی معاونت آموزشی وزارت متبوع مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی را برعهده گرفت و فصل جدیدی در کار دفتر ایجاد شد.

با پایان یافتن دوره پنجساله اول بازآموزی جامعه پزشکی کشور و اتمام مدت قانون فوق الذکر در آبانماه سال 1374 بازنگری و اصلاح قانون و آئین نامه ها در جلسات پیاپی انجام گردید و پیش نویس قانون تهیه شد و باتوجه به خلاء قانونی از آبانماه سال 1374 لایحه فوق با قید دو فوریت در تاریخ یازدهم و دوازدهم اردیبهشت 75 بررسی و بصورت دائمی تصویب گردید. نام قانون نیز به صورت قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی تغییر یافت.

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/29
تعداد بازدید:
76
يزد، صفاييه ، خيابان بوعلي ،پژوهشكده علوم توليد مثل يزد
38247085 - 035
Powered by DorsaPortal