دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف واحد آموزش پاسخگو

شرح وظایف واحد آموزش پاسخگو

  • ü نیازسنجی در رابطه با اولویت های آموزشی دانشگاه در راستای دستیابی به اهداف پاسخگویی اجتماعی
  • ü تعیین اولویت های آموزشی دانشگاه در راستای سیاستهای بالادستی و سند توانمندی‌های دانش آموختگان رشته های مختلف
  • ü طراحی و اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت در حوزه های تخصصی آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی اجتماعی
  • ü ایجاد تعامل و همکاری آموزشی بین دانشکده ها با هدف پاسخگویی اجتماعی
  • ü مشارکت در بازنگری و یا تدوین برنامه های آموزشی در راستای پاسخگویی اجتماعی و سیاستهای بالادستی
  • ü همکاری در ارزشیابی برنامه آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی
  • ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد آموزش پاسخگو به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
  • ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد آموزش پاسخگو
  • ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه
  • ü به روزسانی وب سایت واحد آموزش پاسخگو

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/20
تعداد بازدید:
164
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal