دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف واحد ارزشیابی

      شرح وظایف واحد ارزشیابی آموزشی


 • ü حمایت از برنامه‌ریزی و اجرای نظام جامع ارزشیابی در حوزه‌های برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی، دانشجو و هیأت علمی در سطح دانشکده‌ها
 • ü ارائه مشاوره کارشناسی جهت استقرار سیستم جامع ارزشیابی در دانشکده ها
 • ü توسعه روشهای نوین سنجش و ارزیابی دانشجویان، ارزشیابی برنامه، ارزشیابی دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی
 • ü مدیریت فرایند ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی در دانشکده ها و گروه های آموزشی
 • ü ارائه مشاوره و حمایت از پژوهش های مرتبط در حوزه ارزشیابی
 • ü هدایت و مشاوره در اجرای خودارزیابی برنامه های آموزشی در گروه های آموزشی متناسب با برنامه جامع ارزشیابی دانشگاه
 • ü ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه
 • ü انجام هماهنگی ها و مدیریت خودارزیابی واحدهای مختلف مرکز
 • ü مشارکت در خودارزیابی براساس استانداردهای اعتباربخشی در دانشکده ها
 • ü برنامه ریزی به منظور ارزیابی عملکرد دفاتر توسعه
 • ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد ارزشیابی آموزشی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
 • ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد ارزشیابی آموزشی
 • ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه
 • ü به روزسانی وب سایت واحد ارزشیابی آموزشی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/14
تعداد بازدید:
281
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal