دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی

  • شرح وظایف واحد برنامه­ ریزی آموزشی
  • ü مشارکت در فرایندهای ترویج و تدوین برنامه های درسی مبتنی بر توانمندی­ در دوره ­های آموزشی دایر در دانشگاه
  • ü مدیریت و ساماندهی برنامه های حمایتی در راستای دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی ملی و بین المللی
  • ü توسعه برنامه توانمندسازی در حوزه برنامه ­ریزی آموزشی در دانشکده ­ها
  • ü انجام پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت فرایند برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه
  • ü مشارکت فعال در تدوین برنامه های آموزشی متناسب با رویکرد های نوین آموزش
  • ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد برنامه ریزی آموزشی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
  • ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی
  • ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

 

  • ü به روزسانی وب سایت واحد ارزشیابی آموزشی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/10
تعداد بازدید:
374
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal