دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش

شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش 

ü تهیه و تنظیم سیاست های پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
ü تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
ü توسعه کلینیک های مشاوره ای در زمینه انجام طرح های پژوهش در آموزش در حوزه های مختلف آموزش پزشکی
ü برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی مرکز
ü تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرای فعالیتهای حوزه پژوهش
ü مدیریت فرایند داوری و تصویب برنامه ها و طرح های پژوهش در آموزش مطابق آیین نامه ها و ضوابط مربوط
ü نظارت بر کلیه فعالیت های پژوهشی مصوب
ü ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی
ü به کارگیری مکانیسم های تشویقی و حمایتی در تصویب و اجرای طرح های پژوهش در آموزش
ü نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح های تحقیقاتی مصوب
ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و گزارش شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد پژوهش در آموزش
ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش آن و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه
ü به روزسانی وب سایت پژوهش در آموزش
ü ترویج فعالیتهای دانش پژوهی در بین دانشکده ها، دفاتر توسعه و اعضای هیئت علمی
ü ارائه خدمات حمایتی و مشورتی در حوزه دانش‌پژوهی آموزشی و طرح های نوآورانه آموزشی به اساتید
ü تعیین اولویت‌های دانش‌پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش دانشگاه
ü حمایت و هدایت فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی و طرح‌های نوآورانه آموزشی به سمت اولویت‌های آموزشی دانشگاه از طریق برگزاری کلینیک های مشاوره‌ای
ü ‌مدیریت فرایند داوری و امتیازدهی فعالیتهای دانش پژوهی در کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی
ü مدیریت فرایندهای داوری طرح های نوآورانه آموزشی در شورای طرح های نوآورانه آموزشی
ü تشکیل کمیته های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
ü مدیریت فرایند داوری فرایندهای آموزش جشنواره شهید مطهری
ü اطلاع‌رسانی به موقع در زمینه جشنواره آموزشی شهید مطهری در سطح دانشگاه و انجام کلیه امور مرتبط با این فرآیند
ü معرفی فرآیندهای برتر در حیطه‌های مختلف به همراه مستندات مربوطه به وزارتخانه در موعد مقرر
ü برگزاری مراسم تقدیر از صاحبان فرآیندهای برتر نوآورانه در سطح دانشگاه
ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور دانش پژوهی آموزشی به شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با حمایت، داوری و تصویب فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی
ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی و گزارش شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی
ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش آن و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه
ü به روزسانی وب سایت واحد جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی
به روزسانی وب سایت واحد دانش پژوهی آموزشی و طرح های نوآورانه آموزشی

 


تاریخ به روز رسانی:
1399/12/17
تعداد بازدید:
274
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal