دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف واحد توانمندسازی

 شرح وظایف واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی

ü سیاستگذاری و ایجاد مکانیسم حمایتی در جهت توسعه برنامه های توانمندسازی اساتید
ü نیازسنجی با استفاده از منابع مختلف در حوزه های مختلف آموزش پزشکی براساس نقشهای مورد انتظار دانشگاه از اساتید
ü تعیین اولویتهای برنامه توانمندسازی اعضای هیئت علمی
ü طراحی واجرا ومدیریت برنامه های توانمند سازی متناسب با نیاز و سیاست های بالادستی
ü اطلاع رسانی برنامه های توانمندسازی به طرق مختلف
ü مدیریت فرایند ثبت نام، اجرای برنامه ها و صدور گواهی
ü سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و بازنگری بر فعالیتهای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در حوزه های مختلف شامل (برنامه ریزی درسی، ارزشیابی دوره، ارزشیابی اعضای هیئت علمی، ارزیابی فراگیران، روش های آموزشی، لیدرشیپ آموزشی، روش های پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی)
ü طراحی واجرای دوره کوتاه مدت و میان مدت توانمند سازی متناسب با سیاست های بالا دستی دوره های الزامی جدیدالورود و ...
ü ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی
ü برگزاری جلسات هم‌اندیشی با هدف به اشتراک گذاری تجربیات هیات علمی به منظور تغییر دیدگاه نسبت به آموزش وبازاندیشی بر فرایند یاددهی- یادگیری
ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی و گزارش به کمیته توانمندسازی و شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
ü ارتقای کمی و کیفی پژوهش در حوزه توانمندسازی آموزشی ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی اعضای هیات علمی
ü همکاری و ارائه مشاوره در راستای توسعه برنامه های توانمند سازی به دانشکده ها وبیمارستانهای اموزشی
ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی
ü همکاری با سایر دانشگا‌ه‌های کلان منطقه کشور به منظور توسعه برنامه‌های مشترک در حیطه توانمندسازی اعضای هیئت علمی
ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش آن و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه
ü به روزسانی وب سایت واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/11
تعداد بازدید:
255
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal