دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آرشیو کارگاه 1400

ثبت نام در کارگاه های توانمندسازی

شماره تماس واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی :38271350

برنامه های توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

با توجه به اهمیت برگزاری برنامه های توانمندسازی در حوزه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی برنامه های جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به شرح ذیل اعلام می گردد.

1- دوره های توانمندسازی الزامی برای اعضای هیئت علمی

این برنامه بنا به ابلاغ شماره (شماره500/6514/د مورخ97/12/19) و شیوه نامه ابلاغی و معیارهای کیفیت وزارت بهداشت برگزار می گردد. این دوره برای اساتید جدیدالورود(شروع به کار از سال 1396 به بعد می باشد) در 20 جلسه آموزشی(40 ساعت) طراحی شده است و بر اساس شیوه نامه ابلاغی وزارت متبوع محتوا آموزشی در 6 نقش یک معلم در سیستم آموزش علوم پزشکی طراحی و اجرا می گردد.

2- دوره "آشنایی با نقش های معلمی در سیستم آموزش علوم پزشکی" این دوره با هدف آشنایی با نقشهای یک استاد و آیین نامه و قوانین و اخلاق حرفه ای معلمی برای اساتیدی که از سال 1398به بعد در دانشگاه وارد شده اند طراحی و اجرا می گردد.

3- دوره کوتاه مدت مهارتهای پیشرفته آموزش بالینی

این دوره برای اعضای هیئت علمی با سابقه کار بیش از 5 سال (اساتیدی که سال شروع به کارشان قبل از سال 1396 می باشد) برگزار می گردد شایان ذکر است گواهی دوره مذکور از مفاد شرایط عمومی آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی است. این دوره در 9 جلسه برگزار می گردد.

4- دوره کوتاه مدت مهارتهای پیشرفته آموزش علوم پایه

(این دوره برای اساتید با سابقه علوم پایه که قبل از سال 1396 در دانشگاه وارد شده اند). برنامه آموزشی این دوره در موضوعات برنامه ریزی آموزشی، رو شهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی آموزشی می باشد . این دوره در 8 جلسه طراحی شده است ) شایان ذکر است گواهی دوره مذکور از مفاد شرایط عمومی آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی است.

5- دوره های کوتاه مدت آموزشی

دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشکی با هدف توسعه مهارتهای اعضای هیئت علمی در حوزه های مختلف آموزش علوم پزشکی طراحی کرده است که شامل دوره های کوتاه مدت برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی آموزشی، ارزیابی فراگیر و یاددهی-یادگیری و ... است .

6- کارگاه های آموزشی

این کارگاه ها به صورت تک جلسه ای حضوری، مجازی یا ترکیبی برگزار می گردد که موضوعات مختلف در حوزه آموزش پزشکی مورد بحث قرار می گیرد.

7- خود آموزی های مکتوب و الکترونیکی

این برنامه با هدف رشد مهارتهای اساتید به صورت خود راهبر طراحی و اجرا می گردد. نمونه ای محتوا از طریق لینک در دسترس است.

 

نام کارگاه

مدرس

زمان برگزاری

مکان برگزاری

توضیحات

کارگاه های بهمن ماه

آموزش پاسخگو

جناب آقای دکتر لطفی

1400/11/30

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

طراحی آموزشی بر اساس مدل ADDIE

سرکار خانم دکتر سارا حیدری

مقدمه ای بر طراحی آموزشی

سرکار خانم دکتر سارا حیدری

کارگاه های دی ماه

بازی و بازی وارسازی در آموزش

از مجموعه کارگاه های همایش آموزش پزشکی

1400/10/1

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

دوره کوتاه مدت آموزش مجازی از طراحی تا ارزیابی

دکتر فاطمه کشمیری

دوره کوتاه مدت "آشنایی با نقش های معلمی در سیتم آموزش علوم پزشکی" ویژه اعضای هیئت علمی جدیدالورود

دکتر فاطمه کشمیری

دکتر امیر هوشنگ مهرپرور

اخلاق در آموزش

دکتر امیر هوشنگ مهرپرور

دوره کوتاه مدت"خودمراقبتی در زندگی آکادمیک"

دکتر فاطمه کشمیری

پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

دکتر محمود وکیلی

1400/10/8

ساعت 10

الی12

Skyroom.online/ch/sph/edc

کارگاه های آذر ماه

طراحی آموزشی بر اساس مدل ADDIE

سرکار خانم دکتر سارا حیدری

1400/9/21

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

تدوین راهنمای یادگیری (دوره کارآموزی): تجربه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سرکار خانم دکتر کشمیری

1400/9/13

ساعت12:00

Skyroom.online/ch/sph/edc

ویژه ی اعضای هیئت علمی

دوره "مقاله نویسی انگلیسی"

جناب آقای دکتر مزین

1400/9/14

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

یادگیری همتا مربی در گروه انگل شناسی: تجربه دانشگاه علوم پزشکی یزد

سرکار خانم دکتر گیلدا اسلامی

1400/9/2

ساعت10:00

Skyroom.online/ch/sph/edc

ویژه ی اعضای هیئت علمی

مقدمه ای بر طراحی آموزشی

سرکار خانم دکتر سارا حیدری

1400/9/7

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

Evidence base dentistry

جناب آقای دکتر تبریزی زاده

سرکار خانم دکتر نماینده

1400/9/2

1400/9/9

1400/9/16

دانشکده دندانپزشکی

ویژه ی اعضای هیئت علمی دندانپزشکی

دوره پنجم "دانشوری"

سرکار خانم دکتر کشمیری

1400/9/1

به صورت ترکیبی

ویژه ی اعضای هیئت علمی

کارگاه های آبان ماه

دوره "مهارتهای پایه آموزش در علوم پزشکی"

سرکار خانم دکتر کشمیری

1400/8/15

https://ssunavid.vums.ac.ir

 

دوره آموزشی"مطالعات مروری نظام مند"

جناب آقای دکتر صالحی

1400/8/16

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

Systematic review

جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقان

1400/8/11

1400/8/18

1400/8/25

دانشکده دندانپزشکی

ساعت 10:00 الی 12:00

ویژه ی اعضای هیئت علمی دندانپزشکی

تفکر نقادانه

جناب آقای دکتر میرزایی

1400/8/4

ساعت 8:00 الی 10:00

دانشکده دندانپزشکی

ویژه ی اعضای هیئت علمی دندانپزشکی

 

نقش استاد در آموزش دانشجو محور

جناب آقای دکتر مطیعیان

1400/7/27

ساعت 8:30

Skyroom.online/ch/sph/edc

ویژه ی اعضای هیئت علمی

تولید محتوای مجازی و معرفی موکس آرمان

چناب آقای دکتر مهرپرور

جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقان

سرکار خانم دکتر آرزو دهقانی

1400/7/26

ساعت 12:30

Skyroom.online/ch/sph/edc

ویژه ی اعضای هیئت علمی

چگونگی تدوین محتوای الکترونیکی

سرکار خانم دکتر سارا حیدری

1400/7/18

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

کارگاه های مهر ماه

دوره آموزشی"تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Ispring"

جناب آقای دکتر رسول معصومی

1400/7/11

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

پاسخگویی اجتماعی

سرکار خانم دکتر سارا حیدری

1400/7/4

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

کارگاه های شهریورماه

استدلال بالینی

سرکار خانم دکتر عظیمی

1400/6/27

ساعت 10

Skyroom.online/ch/sph/edc

ویژه ی اعضای هیئت علمی

پزشکی مبتنی بر شواهد

جناب آقای دکتر مهرپرور

جناب آقای دکتر وکیلی

1400/6/23

ساعت 10

Skyroom.online/ch/sph/edc

ویژه ی اعضای هیئت علمی

چگونه یک فرآیند دانش پژوهی طراحی و اجرا کنیم

سرکار خانم دکتر کشمیری

1400/6/21

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

چگونگی تدوین طرح درس

سرکار خانم دکتر کشمیری

1400/6/14

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

Portfolio Coaching

جناب آقای دکتر مطیعیان

1400/6/17

ساعت:8:30

Skyroom.online/ch/sph/edc

ویژه ی اعضای هیئت علمی

دوره پنجم توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی(الزامی-40ساعت)

جمعی از مدرسین

1400/6/9

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

دوره توانمندسازی آموزشی"آشنایی با نقش های معلمی در سیستم آموزش علوم پزشکی"ویژه اعضای هیئت علمی جدیدالورود

جمعی از مدرسین

1400/6/1

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

کارگاه های مرداد ماه

دوره آموزش مجازی: از طراحی تا ارزیابی

سرکار خانم دکتر کشمیری

1400/5/24

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

دوره روش تحقیق مقدماتی

جمعی از مدرسین

متعاقبا اعلام می گردد.

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

دوره آموزشی"تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Ispring"

جناب آقای دکتر رسول معصومی

1400/5/10

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

انواع آزمون های الکترونیکی در سیستم آموزش علوم پزشکی

سرکارخانم دکتر فاطمه کشمیری

1400/5/3

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

کارگاه های تیرماه

آزمون های استدلالی

سرکارخانم دکتر کشمیری

1400/4/27

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

اخلاق در آموزش

جناب آقای دکتر مهرپرور

1400/4/20

https://ssunavid.vums.ac.ir

ویژه ی اعضای هیئت علمی

نحوه ارائه خبر ناگوار در بالین

جناب آقای دکتر محمد علی برومند

1400/4/13

ساعت: 10

سالن EDC

ویژه ی اعضای هیئت علمی

دوره آمار کاربردی در دندانپزشکی

سرکار خانم دکتر نمیرانیان

1400/4/7 الی

1400/6/1

دوشنبه هر هفته ساعت 9 الی 11 دانشکده دندانپزشکی

ویژه ی اعضای هیئت علمی دندانپزشکی

دوره مقاله نویسی

جناب آقای دکتر مهرپرور

1400/4/6

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

کارگاه های خرداد ماه

ارزیابی استدلال بالینی در دندانپزشکی با استفاده از KF و EPMP

جناب آقای دکتر طباطبایی

سرکار خانم دکتر اولیاء

1400/3/31

ساعت 10 الی 12

دانشکده دندانپزشکی

ویژه ی اعضای هیئت علمی دندانپزشکی

رفرنس نویسی به روش EndNote

سرکار خانم دکتر رقیه حکیمیان

1400/3/24

ساعت 9 الی 12

دانشکده دندانپزشکی

ویژه ی اعضای هیئت علمی دندانپزشکی

شخصیت شناسی در آموزش

جناب آقای دکتر نادی

1400/3/23

ساعت 10

لینک اسکای روم

 

انواع آزمون های الکترونیکی در سیستم آموزش علوم پزشکی

سرکار خانم دکتر کشمیری

1400/3/12

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

نقشه مفهومی

سرکارخانم دکتر کشمیری

1400/3/17

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

جگونگی تدوین راهنمای یادگیری

سرکارخانم دکتر کشمیری

1400/3/9

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

دوره توانمندسازی آموزشی"آشنایی با نقش های معلمی در سیستم آموزش علوم پزشکی"ویژه اعضای هیئت علمی جدیدالورود

جمعی از مدرسین

متعاقبا اعلام می گردد.

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

دوره توانمدسازی آموزشی اعضای هیأت علمی (الزامی-40ساعته)

جمعی از مدرسین

1400/3/3

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

اردیبهشت ماه

دوره روش تحقیق مقدماتی

جمعی از مدرسین

1400/2/4

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد

فروردین ماه

اخلاق در آموزش

جناب آقای دکتر مهرپرور

1400/1/25

https://ssunavid.vums.ac.ir

شایان ذکراست نام کاربری و پسورد ورود به سامانه نوید همان نام کاربری و پسورد استادی حضرتعالی می باشد


تاریخ به روز رسانی:
1401/01/20
تعداد بازدید:
60
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal