دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مقالات مرتبط با فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

مقالات مرتبط با فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

ردیف

عنوان

1

تدوین چارچوب استقرار نظام مند ارزیابی فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2

فرصت بازاندیشی: حلقه مفقوده در آموزش بالینی

3

راند آموزشی شبانه: ابزاری برای ارتقای آموزش بالینی

4

ارزشیابی برنامه ارزیابی فراگیر در گروه های آموزشی دستیاری

5

دوره توانمندسازی براساس رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه: راهکاری برای تحقق دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی

6

ارزشیابی دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی: یک ارزشیابی درونی

7

Short-term faulty development program: a path way to improve teaching skills and transfer knowledge of faculty members to educational context

8

The effectiveness of interprofessional education on interprofessional collaborative practice and self-efficacy

9

Assessment of dental residents professionalism through professionalism Mini-Evaluation Exercise (P-MEX)

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/16
تعداد بازدید:
84
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal