دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فرایندهای برتر دانشگاهی و کشوری و تقدیر از آنها

فرایندهای برتر دانشگاهی سال 1397- یازدهمین جشنواره شهید مطهری

ردیف

عنوان

حیطه

مجری

رتبه

1

بخش بستری طب ایرانی

 

دکتر مجید امتیازی و همکاران

دانشگاهی

2

ارتقا کیفیت یادگیری بالینی دانشجویان مامایی با بکارگیری مدل یک به یک: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی

یاددهی- یادگیری

دکتر بهناز انجذاب و همکاران

دانشگاهی

3

طراحی، اجرا و ارزیابی گراندراند شبانه در بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

یاددهی- یادگیری

دکتر سید یاسر غلمانی و همکاران

دانشگاهی

4

طراحی، ساخت و اجرای نرم افزار نقشه مفهومی تصویری هوشمند در یادگیری الگوریتم غربالگری و درمان سرطان پستان بر اساس مدل Visual Concept Explorer (VCE)

یادگیری الکترونیکی

دکتر تهمینه فرج خدا و همکاران

دانشگاهی

5

تدوین چارچوب استقرار سیستم نظام مند ارزیابی دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مدیریت و رهبری

دکتر فاطمه کشمیری و همکاران

دانشگاهی

6

ارتقای آگاهی و مهارت اساتید و دانشجویان در زمینه ارزیابی نیاز مبتنی بر جامعه و طراحی مداخلات مناسب و بهبود کیفیت درس کارورزی و کارآموزی

یاددهی- یادگیری

دکتر محمد حسین لطفی و همکاران

دانشگاهی

 

 
 

فرایندهای برتر دانشگاهی و کشوری سال 1398- دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

ردیف

عنوان

حیطه

مجری

رتبه

1

ارزشیابی نظام ارزیابی فراگیر در گروه های آموزشی دستیاری براساس رویکرد مبتنی بر توانمندی

ارزشیابی آموزشی

دکتر فاطمه کشمیری

کشوری

2

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش بین حرفه ای با محوریت تصمیم گیری اشتراکی

تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی

دکتر فاطمه کشمیری

دانشگاهی

3

طراحی ،اجرا وارزشیابی آموزش ترکیبی بر مهارت سنجش علائم حیاتی دانشجویان پرستاری

یادگیری الکترونیکی

دکتر خدیجه نصیریانی

کشوری

 

 

فرایندهای برتر دانشگاهی سال 1399- سیزدهمین جشنواره شهید مطهری

ردیف

عنوان

حیطه

مجری

رتبه

1

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش بالینی مبتنی بر استراتژی بین حرفه‌ای در بخش‌های بالینی

تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی

دکتر سیدیاسر غلمانی

دانشگاهی

2

ارزیابی توانمندی تعهد حرفه‌ای دستیاران رشته دندانپزشکی با استفاده از آزمون P-MEX

ارزشیابی آموزشی

دکتر مریم کاظمی پور

دانشگاهی

3

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر تلفیق رویکردهای «همتا مربی» و «نظارت بالینی» در کارآموزی پرستاری: فرآیند دو سو برد

یاددهی و یادگیری

دکتر خدیجه نصیریانی

کشوری

4

تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیئت علمی در رابطه با دانش‌پژوهی آموزشی: گامی در فرایند مدیریت تغییر در سیستم‌های آموزش علوم پزشکی

مدیریت و رهبری آموزشی

دکتر فاطمه کشمیری

دانشگاهی

 

فرایندهای برتر دانشگاهی سال 1400- چهاردهمین جشنواره شهید مطهری

ردیف

عنوان

حیطه

مجری

رتبه

1

طراحی و اجرای فرایند آموزش بالینی با استفاده از روش بحث مبتنی بر مورد در کارآموزی دانشجویان مامایی

یاددهی- یادگیری

خانم الهام فکوری

دانشگاهی

2

طراحی و تدوین نرم­افزار آموزشی "دندان کاو" در آموزش آناتومی و مورفولوژی دندانپزشکی

طراحی و تولید محصولات آموزشی

خانم راحله موسوی

کشوری

3

تدوین چارچوب توانمندهای دانش آموختگان درگیر در ارائه خدمات سلامت شغلی از طریق ادغام استراتژی بین حرفه ای و رویکرد مبتنی بر توانمندی

تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

دانشگاهی

4

طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع ارزشیابی: گامی در راستای تحقق رویکرد ارزیابی برنامه‌ای

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

کشوری

 


تاریخ به روز رسانی:
1400/01/16
تعداد بازدید:
127
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal