دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
شرح وظایف کمیته دانشجویی

شرح وظایف کمیته توسعه آموزش دانشجویی

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست¬ها و برنامه¬های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در موارد زیر فعالیت می¬نماید.

1) آگاه¬سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت¬های توسعه آموزش علوم پزشکی

2) توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. برگزاری سمینارها، کارگاه¬ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

ب. ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل¬های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

پ. حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه¬های آموزشی ملی و بین¬المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

3) برقراری ارتباط، اطلاع¬رسانی و بستر¬سازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. جلسات درون و برون دانشگاهی، همایش¬ها و جشنواره¬ها

پ. رسانه¬های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ...

4) مشارکت فعال در پیاده سازی بسته¬های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت

5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی¬¬های کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

6) به¬روز نگه¬داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب‌سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت‌های کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

7) همکاری و مشارکت در فعالیت¬های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه¬ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

8) همکاری در فعالیت¬های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی¬های فعالیت¬های آموزشی از طریق:

الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی¬های برنامه، دوره، اعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی

ب. مشارکت در ارزشیابی سیاست¬ها و آیین¬نامه¬های آموزشی مرتبط با دانشجویان

9) همکاری و مشارکت در فعالیت¬های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی¬های ایده¬های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

10) بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

11) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش¬های و طرح¬های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش¬ها و مجامع ملی و بین¬المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات آموزش دانشگاه

12) تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/11
تعداد بازدید:
238
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal