دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
ارزشیابی از دیدگاه ذینفعان مختلف

ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزش اعضای هیئت علمی از دیدگاه ذینفعان مختلف طراحی مدل سطح بندی شده در ارزشیابی اعضای هیئت علمی

چارچوب ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی

به تفکیک سطوح سازمانی از دیدگاه مسئولان آموزشی

فرد ارزیابی کننده

نقش فرد مورد ارزیابی

سطوح

دانشجو

مدرس

سطح اول

Micro

همکار

مدیر گروه

معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان

مدیران میانی آموزشی

(مدیر گروه، معاون آموزشی گروه)

سطح دوم

Meso

ریاست دانشکده

معاون آموزشی دانشگاه

ریاست دانشگاه

مدیران ارشد آموزشی

(معاون آموزشی دانشکده/ بیمارستان، ریاست دانشکده)

سطح سوم

Macro

معاون آموزشی دانشگاهتاریخ به روز رسانی:
1399/12/25
تعداد بازدید:
138
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal