دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نظام ارزیابی فراگیر

اهم اقدامات انجام شده برای طراحی و استقرار نظام جامع ارزشیابی در حوزه نظام ارزیابی فراگیر :

· تدوین و تصویب آیین نامه نظام جامع ارزشیابی در حوزه "ارزیابی فراگیر"

· تدوین راهنمای نظام جامع ارزشیابی در حوزه ی "ارزیابی فراگیر"

· مشارکت در تدوین برنامه نظام جامع ارزیابی فراگیر در بیمارستان های آموزشی و دانشکده ها

· برگزاری جلسات آموزشی و مشاوره ای با کمیته آموزش و مسئولین دفاتر توسعه در بیمارستان های آموزشی و دانشکده ها

· ارزشیابی استقرار نظام ارزیابی فراگیر در برنامه های دستیاری

· مشارکت در راه اندازی آزمون های الکترونیکی (آزمون استدلالی)

ü ارزشیابی وضعیت دانشکده‌ها/بیمارستان‌های آموزشی در‌ رابطه با استقرار نظام ارزیابی فراگیر

ü برگزاری برنامه‌های توانمندسازی اعضای هیئت علمی در رابطه با آزمون های ارزیابی فراگیر بر اساس بلوپرینت

ü مشارکت در توسعه آزمون های استدلالی در گروه های آموزشی بالینی

ü ارائه خدمات علمی و کارشناسی در رابطه با آزمون های مجازی- الکترونیکی

ü مشارکت فعال در کمیته های راهبردی و اجرایی ارزیابی آزمون های برخط

ü برگزاری برنامه های توانمندسازی در رابطه با آزمون های الکترونیکی و مجازی

ü تدوین کتابچه راهنمای آزمون های الکترونیکی

ü تدوین و روانسنجی فرم ارزشیابی عملکرد آموزشی در فرایند آموزش مجازی اساتید

Ø مشارکت در کمیته لاگ‌بوک الکترونیکی و ارائه خدمات علمی و کارشناسی به اعضای کمیته

Ø اجرای فرایند خودارزیابی الکترونیکی در رابطه با استقرار نظام ارزیابی فراگیر در دانشکده ها

برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی در رابطه با آزمون های ارزیابی فراگیر
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/25
تعداد بازدید:
99
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal