دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
نظام جامع ارزشیابی برنامه/دوره آموزشی

اهم اقدامات انجام شده برای طراحی و استقرار نظام جامع ارزشیابی در حوزه برنامه / دوره آموزشی:            

         ·            تدوین و تصویب آیین نامه نظام جامع ارزشیابی در حوزه "ارزیابی برنامه و دوره آموزشی

         ·            مشارکت در تدوین برنامه ارزیابی برنامه و دوره آموزشی در دانشکده ها

         ·            ارزشیابی دفاتر توسعه آموزش در حیطه های برنامه‌ریزی درسی، ارزشیابی و سنجش، اعضای هیئت علمی، ارزشیابی وضعیت گروه های آموزشی و دانشکده‌‌ها در کارگیری روش‌های نوین در فرایند آموزشی (آموزش و ارزیابی)

         ·            تدوین برنامه‌های پیشنهادی حاصل از ارزشیابی در راستای دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی در دانشکده داروسازی، بهداشت و دندانپزشکی

         ·            برگزاری جلسات آموزشی در رابطه با تبیین استانداردهای اعتباربخشی در دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی

         ·            مشارکت فعال و ارائه خدمات علمی و کارشناسی به اعضای کمیته‌های اعتباربخشی در دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها

         ·            ایجاد جلسات هم‌اندیشی در رابطه با برنامه‌های توسعه‌ای در راستای اعتباربخشی دانشکده‌ها در سطح دفاتر توسعه

         ·            تدوین سنجه‌های ارزشیابی گروه‌های آموزشی و تصویب آن در شورای راهبردی معاونت آموزشی

         ·            مشارکت در ارزیابی درونی برنامه دکترای عمومی داروسازی

         ·            مشارکت در فرایند ارزشیابی برنامه و اعتباربخشی دکترای عمومی داروسازی

         ·            مشارکت در تدوین برنامه های توسعه ای در دانشکده ی داروسازی

         ·            توانمندسازی اعضای هیات علمی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی طراحی و تدوین پلان ارزشیابی برنامه

         ·            مشارکت در تدوین پلان ارزشیابی برنامه پزشکی عمومی

         ·            مشارکت در اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

         ·            ارائه گزارش عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به هیات رئیسه دانشگاه

         ·            برنامه ریزی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی و همکاری در فرایند اعتباربخشی پزشکی عمومی

         ·            شرکت در پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزشی دانشگاه ها توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/25
تعداد بازدید:
135
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal