دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها

واحد دانش پژوهی آموزشی

آیین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی

فرم درخواست ارزشیابی دانش پژوهی - جشنواره شهید مطهری

شیوه نامه حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی

فرم ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش پزشکی (داوران)

فرم گزارش فعالیت های توسعه ای آموزش

شیوه نامه دانش پژوهی

سامانه گسترده اطلاعات هیات علمی:

مدیریت هدفمند و راهبردی

(نگاه مهر)

کتابچه راهنمای "نرم افزار گسترده اطلاعات هیات علمی: مدیریت هدفمند و راهبردی (نگاه مهر) ویژه اعضای هیات علمی"

کتابچه راهنمای "نرم افزار گسترده اطلاعات هیات علمی: مدیریت هدفمند و راهبردی (نگاه مهر) ویژه پنل مدیران آموزشی در سطح گروه و سطح دانشکده/ بیمارستان آموزشی"

کتابچه راهنمای "نرم افزارگسترده اطلاعات هیات علمی: مدیریت هدفمند و راهبردی (نگاه مهر) ویژه کاربران بالینی"

راهنمای ارزشیابی در "نرم افزار گسترده اطلاعات اعضای هیات علمی: مدیریت هدفمند و راهبردی (نگاه مهر)" ویژه مسئولین

راهنمای ارزشیابی در "نرم افزار گسترده اطلاعات هیات علمی: مدیریت هدفمند و راهبردی (نگاه مهر)"ویژه مدیران گروه ها

راهنمای ارزشیابی در "نرم افزار اطلاعات هیات علمی: مدیریت هدفمند و راهبردی (نگاه مهر)" ویژه اساتید

لینک فیلم آموزشی سامانه "نگاه مهر" ( لطفا اینترنت را وصل نمایید)

فرم درخواست ارزشیابی فعالیت های توسعه ای (حیطه کیفیت عملکرد آموزشی) بر اساس مستندات آموزشی

واحد برنامه ریزی آموزشی

فرم طرح درس/ دوره حضوری

فرم طرح درس/ دوره مجازی

فرم طرح درس/ دوره کارآموزی، کارورزی

چک لیست ارزیابی طرح درس/ دوره آموزشی

راهنمای طرح درس دوره آموزشی

واحد ارزشیابی آموزشی

تاکسونومی سوال

ارزشیابی اعتبار صوری سوالات

واحد همایش آموزش پزشکی/جشنواره شهید مطهری

حیطه های جشنواره شهید مطهری

شیوه نامه داوری جشنوراه شهید مطهری

فرم خلاصه فرایند جشنواره شهید مطهری

آیین نامه جشنوراه شهید مطهری

واحد پژوهش در آموزش

کاربرگ طرح نوآورانه

کاربرگ طرح پژوهش در آموزش

فرم پروپوزال طرح نوآورانه

فرم پروپوزال طرح پژوهش در آموزش

فرم پروپوزال نصر

فرم گزارش نهایی طرح

قالب پاورپوینت دفاع طرح پژوهشی

قالب پاورپوینت دفاع طرح نوآورانه

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/26
تعداد بازدید:
412
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal