دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش اجمالی از سال 99

گزارش اجمالی از واحد پژوهش در آموزش در سال 99

ü تدوین شیوه نامه تعیین اولویت های پژوهش در آموزش

ü تعیین اولویت‌های پژوهش در آموزش در سال 1399

ü تشکیل جلسات مشاوره ای در راستای توسعه مأموریت ویژه دانشگاه

ü ارائه مشاوره و تدوین 17 پروپوزال (حیطه برنامه‌ریزی آموزشی) مرتبط با ماموریت ویژه دانشگاه در طرح تحول آموزشی علوم پزشکی

ü برگزاری 20 جلسه ‌کلینیک‌ مشاوره‌ای در حیطه‌‌های مختلف (برنامه‌ریزی آموزشی، ارزیابی فراگیر، یاددهی-یادگیری، ارزشیابی آموزشی، محصول آموزشی)

ü هدایت برنامه های توسعه ای مبتنی بر اعتباربخشی به سمت فعالیت های پژوهش در آموزش

ü اجرای دوره آموزشی دانشوری

ü پیگیری به منظور تصویب امتیازات تشویقی در راستای توسعه کمی فعالیت های پژوهش در آموزش در حوزه علوم پزشکی

ü ارائه مشاوره و تدوین پروپوزال های توسعه ای درحیطه برنامه ریزی آموزشی و حیطه ارزشیابی مرتبط با ماموریت ویژه دانشگاه در طرح تحول آموزشی علوم پزشکی و ثبت در سامانه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

ü ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره جهت جذب گرنت های فراخوان سال 1399 و فراخوان ماموریت ویژه از مرکز ملی تحقیقات و راهبردی آموزش علوم پزشکی

ü برگزاری جلسات مشاوره ای در راستای ترویج و هدایت طرح های پژوهش در آموزش

طرح های مصوب-پایان نامه های پژوهش در آموزش

7

طرحهای پژوهش در آموزش

6

طرح های جاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

2

پایان نامه حوزه آموزش پزشکی

15

جمع کل


تاریخ به روز رسانی:
1400/01/28
تعداد بازدید:
83
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal