دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آرشیو کارگاه 99

آرشیو کارگاه های سال 99

ردیف

نام دوره/کارگاه

مدرس

محل برگزاری

تاریخ انجام فعالیت

1

آموزش پاسخگو

دکتر محمد حسن لطفی

سامانه نوید-مجازی

99/3/19

2

آزمون ویژگی‌های کلیدی: تجربه دانشکده دندانپزشکی

دکتر فاطمه اولیاء

ترکیبی

99/3/26

3

انواع آزمون های الکترونیکی

دکترفاطمه کشمیری

ترکیبی

99/4/1

4

تجربه طراحی و اجرای آزمون ویژگی های کلیدی در دانشکده دندانپزشکی

دکتر فاطمه اولیاء

اتاق جلسات دانشکده دندانپزشکی

99/4/3

 

1. آزمون های الکترونیکی

دکتر فاطمه کشمیری

 

99/4/9

 

2. نظام جامع ارزشیابی اعضای هیئت علمی در سیستم های آموزش علوم پزشکی

دکتر فاطمه کشمیری

 

99/4/31

5

روش تحقیق در مطالعات بالینی

دکتر سیده مهدیه نماینده

بیمارستان شهید صدوقی-اتاق جراحی

99/4/5

99/4/12

99/4/19

6

حافظه و روش های ارتقا یادگیری

دکتر تهمینه فرج خدا

سامانه نوید-مجازی

99/4/14

7

دوره دوم توانمندسازی الزامی

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

دکترفاطمه کشمیری

دکتر سید مجتبی یاسینی

دکتر شهاب علی شیرخدا

دکتر فاطمه کشیری

سامانه نوید-مجازی

99/4/18

8

دوره اول تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزارIspring

دکتررسول معصومی نژاد

سامانه نوید-مجازی

99/5/12 الی99/6/31

9

کارگاه طراحی راهنمای یادگیری مناسب

دکتر فاطمه کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/5/26 الی99/6/18

10

کارگاه چگونگی تدوین راهنمای یادگیری

دکتر فاطمه کشمیری

ترکیبی

99/6/5

11

کارگاه چگونه یک فرآیند آموزش الکترونیکی طراحی کنیم

دکتر فاطمه کشمیری

ترکیبی

99/6/16

12

دوره دوم تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Ispring

جناب آقای دکتر رسول معصومی(خارج از دانشگاه)

سامانه نوید-مجازی

99/6/23 الی 99/8/17

13

کارگاه تدوین رسالت و اهداف در برنامه استراتژیک در سیستم های آموزش علوم پزشکی

جناب آقای دکتر رحیمی

سامانه نوید-مجازی

99/7/8الی99/7/21

14

کارگاه آیین نامه ترفیع پایه سالانه اعضای هیئت علمی در سامانه گسترده ارزشیابی اعضای هیئت علمی(نگاه)

جناب آقای دکتر مهرپرور

سرکار خانم دکتر کشمیری

سامانه نوید -مجازی

99/7/8 الی 99/7/28

15

کارگاه طراحی سوال چندگزینه ای و طراحی آزمون

سرکار خانم دکتر فاطمه کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/7/9 الی 99/7/30

16

کارگاه نحوه تدوین طرح درس

سرکار خانم دکتر فاطمه کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/7/13 الی 99/7/2

17

کارگاه اصول مقاله نویسی همراه با آموزش سامانه علم سنجی

جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقان

سرکار خانم دکتر سیده مهدیه نماینده

مجازی همزمان(آنلاین)

99/7/24

18

کارکاه چگونگی تدوین طرح درس مناسب

سرکار خانم دکتر فاطمه کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/7/22 الی99/8/10

19

دوره سوم تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Ispring

جناب آقای دکتر رسول معصومی(خارج از دانشگاه)

سامانه نوید-مجازی

99/7/21 الی 99/9/15

20

چگونگی تدوین راهنمای یادگیری

سرکار خانم دکتر کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/8/7 الی 99/8/21

21

دوره روش تحقیق

جمعی از مدرسین

ترکیبی

99/9/8 الی 99/10/6

22

کارگاه آنچه یک مدرس باید در فرآیند آموزش مجازی رعایت کند: مروری بر اصول آموزش مجازی موثر

سرکارخانم دکتر کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/9/17 الی 99/9/24

23

اخلاق در پژوهش

جناب آقای دکتر مهرپرور

سامانه نوید-مجازی

99/10/7

24

کارگاه انواع آزمون های الکترونیک یدر سیستم آموزش علوم پزشکی(E-assessment)

سرکارخانم دکتر کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/10/9 الی 99/10/26

25

کارگاه آزمون های صلاحیت حرفه ای

جناب آقای دکتر مهرپرور

جناب آقای دکتر حاجی مقصودی

سرکارخانم دکتر قانعی

سرکارخانم دکتر کشمیری

سامانه نوید-مجازی

99/10/21

26

کارگاه چگونه سطوح بالای شناختی را با استفاده از آزمون های الکترونیک ارزشیابی کنیم

سرکار خانم دکتر کشمیری

مجازی همزمان (آنلاین)

99/10/15

27

دوره توانمندسازی آموزشی اعضای هیئت علمی(الزامی-40ساعته) 18 جلسه

جمعی از مدرسین

سامانه نوید-مجازی

99/10/22 الی 99/12/2

28

دوره توانمندسازی آموزشی آشنایی با نقشهای معلمی در سیستم آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی جدیدالورود(8 جلسه)

جمعی از مدرسین

سامانه نوید-مجازی

99/11/5 الی 99/12/5

29

اخلاق در آموزش

جناب آقای دکتر مهرپرور

سامانه نوید -مجازی

99/11/5 الی 99/11/9

30

دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

جناب آقای دکتر صابر بابازاده

مجازی (همزمان)

لینک اسکای روم

99/11/18

31

تفکر نقادانه

جناب آقای دکتر علی کاظمیان

مجازی (همزمان)

لینک اسکای روم

99/11/19

32

معرفی سامانه نگاه مهر

جمعی از مدرسین

مجازی-لینک اسکای روم

99/11/15

33

چگونه یک لاگ بوک طراحی کنیم

دکتر فاطمه او.لیاء

سامانه نوید

99/11/25

34

دوره دانشوری(10جلسه)

دکتر کشمیری

ترکیبی

99/11/28 الی 99/12/28

35

ملاحضات اخلاق حرفه ای دندانپزشکی در دوران پاندمیی(کووید 19)

دکتر فهیمه رشیدی

سامانه نوید

99/12/18 الی 99/12/20

36

ملاحضات اخلاقی آموزش پزشکی در شرایط بحران کووید 19

دکتر لیلا افشار

مجازی (همزمان)

99/12/13

37

مهارتهای ارتباط موثر

جناب آقای دکتر یاسینی

سامانه نوید

99/12/10 الی 99/12/12

38

دوره آموزش مجازی: از طراحی تا ارزیابی

دکتر کشمیری

سامانه نوید

99/12/17

39

استدلال بالینی

دکتر سهیلا عظیمی

حضوری(بیمارستان شهید صدوقی )

99/12/19

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/04
تعداد بازدید:
109
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal