دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
آرشیو کارگاه 98
آرشیو کارگاه های سال 98

ردیف

نام دوره/کارگاه

مدرس

محل برگزاری

تاریخ انجام فعالیت

1

طراحی پژوهش های نوآورانه در آموزش علوم پزشکی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

28/1/98

2

بررسی کارآزمایی های بالینی ثبت شده در سامانه کشوری

آقای دکتر سلیمانی

EDC

8/2/98

3

Story Line

آقای مهندس ثوابی

EDC

8/2/98

4

رفتارحرفه ای در سیستم آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

آقای دکترسید مصطفی شیریزدی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

خانم دکتر بهناز انجذاب

سالن باقرالعلوم

14/2/98

5

آزمون های مشاهده ای و عملکردی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

17/2/98

6

Story Line

آقای مهندس ثوابی

EDC

24/2/98

7

دوره چهارم مهارتهای پایه آموزش علوم پزشکی

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

خانم دکترفاطمه کشمیری

EDC

19/3/98

21/3/98

22/3/98

8

نرم افزار آموزشی Perzi

آقای مهندس کاشفی

EDC

27/3/98

9

رفرنس نویسی با استفاده از نرم افزار Mendely

خانم دکتر سارا جام برسنگ

EDC

29/3/98

10

Story Line

آقای مهندس ثوابی

EDC

1/4/98

11

روش تحقیق

آقای دکتر مظفری

آقای دکتر وکیلی

آقای دکتر سلمانی

آقای دکتر فلاح زاده

آقای دکتر عسکرشاهی

آقای دکتر امین صالحی

EDC

2/4/98

3/4/98

12

اخلاق در نشر

آقای دکتر مسعود میرزایی

EDC

19/4/98

13

ارزشیابی عملکردآموزشی اعضای هیأت علمی:چرا و چگونه

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

خانم دکترفاطمه کشمیری

EDC

19/4/98

14

دوره آموزش بالینی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

بیمارستان شهید صدوقی

22/4/98

30/4/98

7/5/98

14/5/98

4/6/98

15

چگونگی تدوین طرح دوره آموزشی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

22/4/98

16

بلوپرینت

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

23/4/98

17

تقویت حافظه و یادگیری

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

EDC

24/4/98

18

یادگیری مبتنی برتیم(TBL)

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

30/4/98

19

چگونه یک راند بالینی اثربخش داشته باشیم

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

7/5/98

20

نظام ارزشیابی برنامه و دوره آموزشی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

12/5/98

21

چگونه آموزش درمانگاهی موثر داشته باشیم

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

14/5/98

22

راهنمای یادگیری

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

19/5/98

23

دوره دانشوری

جلسه اول:محوریت برنامه ریزی آموزشی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

13/5/98

جلسه دوم:تدوین برنامه آموزشی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

20/5/98

جلسه سوم:روشهای یاددهی-یادگیری فعال

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

3/6/98

جلسه چهارم:روشهای یاددهی و یادگیری مبتنی برتیم

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

10/6/98

جلسه پنجم

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

24/6/98

جلسه ششم

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

27/6/98

جلسه هفتم:چگونگی تدوین پروپوزال های نوآورانه و فرآیندهای دانش پژوهی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

20/7/98

24

راهنمای یادگیری

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

4/6/98

25

چگونگی تدوین طرح درس مناسب

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

10/6/98

26

دوره پنجم مهارتهای پایه آموزش در علوم پزشکی

آقای دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

آقای دکتر مسعود میرزایی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

11/6/98

13/6/98

17/6/98

27

داده کاوی

آقای مهندس محمدرضا دهقانی

EDC

12/6/98

28

مهارتهای ارتباط موثر در کلاس درس

آقای دکتر شهاب علی شیرخدا

خانم دکتر فاطمه آقایی

EDC

98/6/23

29

برنامه های موثر توانمندسازی اعضای هیأت علمی:الزامات و ویژگی ها

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

98/6/25

30

چگونگی تدوین طرح درس مناسب

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

98/6/26

31

چگونگی تدوین طرح درس مناسب

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

98/6/30

32

چگونگی تدوین پروپوزال های نوآورانه و فرآیندهای دانش پژوهی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

98/7/20

33

چگونگی برگزاری راند بالینی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

EDC

98/7/30

34

بحث مبتنی بر مورد:ارزیابی تکوینی در آموزش بالینی

خانم دکتر فاطمه کشمیری

خانم الهام فکوری

EDC

98/8/11

35

مهارتهای ارتباط موثر با دانشجو

آقای دکتر شهاب علی شیرخدا

خانم دکتر فاطمه آقایی

EDC

98/8/26

36

روش تحقیق

آقای دکتر فرزان مددی زاده

آقای دکتر محمد افخمی

آقای دکترحسین فلاح زاده

آقای دکتر امین صالحی

آقای دکتر محمود وکیلی

آقای دکتر مسعود میرزایی

آقای دکتر حسن مظفری

EDC

98/8/28

98/8/29

37

اخلاق حرفه ای و آموزش اصول آن

آقای دکتر مهرپرور

خانم دکتر کشمیری

EDC

98/9/6

38

استدلال بالینی

خانم دکتر عظیمی

سالن VIPبیمارستان رهنمون، طبقه ششم

98/9/14

39

استدلال بالینی

خانم دکتر عظیمی

EDC

98/9/25

40

EndNote

آقای اسدی

سایت دانشکده پیراپزشکی

98/9/26

41

مدل سازی آماری در مطالعات پزشکی

سرکارخانم دکتر جام برسنگ

طبقه ششم بیمارستان رهنمون

98/10/4

42

سمینار نظام ارزیابی فراگیر

جمعی از مدرسین

سالن پرستاری بیمارستان شهید صدوقی

98/10/19

43

نحوه دادن خبر ناگوار در بالین

دکتر برومند

سالن VIPبیمارستان شهید صدوقی

98/10/24

44

Story Line

آقای مهندس ثوابی

EDC

98/11/2

45

Story Line

خانم دکتر آرزو دهقانی

سایت کامپیوتر دانشکده بهداشت

98/11/29

46

مدیریت زمان

آقای دکتر شفیعی

EDC

98/11/30

47

مدیریت ثبت بیماری ها و پیامدهای آن

جمعی از مدرسین

سالن باقرالعلوم

98/12/3

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/28
تعداد بازدید:
93
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal