دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارش اجمالی از سال 98

گزیده ای از اقدامات توسعه ای واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی 98

ü تدوین برنامه توانمندسازی الزامی آموزشی (40 ساعته) بر اساس معیارهای کیفیت دوره توانمندسازی الزامی ابلاغی از وزارت متبوع و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

ü برگزاری سمینار «ارزیابی فراگیر»

ü تولید محتواهای الکترونیکی برای دوره توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ü برگزاری دوره های توانمندسازی به صورت ترکیبی

ü تمرکززدایی کارگاه های آموزشی در سطح دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی

ü برنامه ریزی به منظور برگزاری کارگاه های توانمندسازی بر اساس نتایج نیازسنجی

ü برگزاری 72 کارگاه توانمندسازی در حیطه های آموزش پزشکی (53 کارگاه)، پژوهشی (11 کارگاه) و فرهنگی (8 کارگاه)

ü هماهنگی جهت شرکت 17 نفر از اعضای هیأت علمی در دوره مدیریت تغییر با همکاری وزارت متبوع

ü ارزشیابی برنامه های توانمندسازی "دوره مهارت های پایه" و دانشوری توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت متبوع

ü استقرار مکانیسم ارائه بازخورد به مدرسین دوره ها/ کارگاه های آموزشی توانمندسازی

ü استقرار سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی به مدرسین و شرکت کنندگان برنامه های توانمندسازی

دوره های کوتاه مدت توانمندسازی

q برگزاری دو دوره کوتاه مدت «مهارتهای پایه» برای اعضای هیئت علمی

ü در سه محور اصلی:

· برنامه ریزی آموزشی

· روشهای یاددهی-یادگیری

· ارزشیابی آموزشی

q دوره آموزش بالینی

ü در دو محور:

· طراحی آموزشی در محیط آموزش بالینی

· روش های آموزش در محیط های بالینی

q دوره دانشوری

· برگزاری سومین دوره دانشوری آموزش علوم پزشکی (با شرکت 17 نفر از اعضای هیات علمی)

q برگزاری دوره ترکیبی توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی (دوره الزامی) در دوازده محور:

1) انتظارات دانشگاه از اعضای هیات علمی بر اساس آیین نامه های آموزشی

2) رفتار حرفه ای معلم در سیستم آموزش علوم پزشکی

3) نقشهای یک معلم در سیستم آموزش علوم پزشکی بر اساس مدل هاردن

4) طراحی آموزشی

5) تدوین طرح درس و راهنمای یادگیری

6) سخنرانی تعاملی

7) روشهای یاددهی- یادگیری فعال

8) مهارتهای ارتباط موثر با دانشجو

9) مدیریت کلاس درس در موقعیتهای دشوار

10) مدیریت دانشجویان مشکل دار

11) نظام ارزیابی فراگیر و روشهای ارزیابی متناسب

12) دانش پژوهی آموزشی: اصول و فرایند آن

تدوین کتابچه های آموزشی:

· "راهنمای یادگیری: ابزار مدیریت یادگیری فراگیران در دوره های آموزش عملی"

· "راهنمای تولید محتوای الکترونیکی"

· "راهنمای داوری فعالیتهای دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه"


تاریخ به روز رسانی:
1399/12/23
تعداد بازدید:
86
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal