دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
معرفی
اهم فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد: 

ü جلب مشارکت دانشجویان در هدایت فعالیتهای توسعه ی آموزش

ü بسترسازی به منظور توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی

ü ساماندهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

ü ایجاد مکانیسم های حمایتی از ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان در راستای ارتقای کیفیت آموزش

ü ایجاد مکانیسم های حمایتی در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه های آموزشی دانشگاهی

ü حمایت و تقویت مشارکت دانشجویان در عرصه‌های مختلف توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاه

ü تهیه و تنظیم گزارش سالیانه کمیته دانشجویی توسعه آموزش و گزارش شورای راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

ü تهیه فرآیندهای گردش کار و راهنماهای مرتبط با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

ü تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد، پایش و تنظیم گزارش عملکرد فصلی و سالیانه

ü به روزسانی وب سایت کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/13
تعداد بازدید:
128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal