دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اولویت های دانش پژوهی سال 1399

اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی در سال 1399

gواحد ارزشیابیh

-طراحی واجرای آزمونهای مبتنی بر محل کار و ارزیابی مشاهده­ای

-استقرار سیستم ارزشیابی برنامه آموزشی

-طراحی و اجرای مکانیسم ارزیابی اخلاق حرفه­ای در فراگیران سطوح مختلف

-طراحی و اجرای آزمون‌های تصمیم‌گیری و استدلال فراگیران

- طراحی و اجرای مکانیسم­های ارائه بازخورد در ارزیابی تکوینی

- ارزشیابی گروه­های آموزشی مبنی بر نظام جامع ارزشیابی جامع

gواحد برنامه‌ریزیh

-تدوین و اجرای دوره­های آموزشی مبتنی بر توانمندی در رشته­های مختلف

- تدوین و اجرای برنامه­های آموزش مهارت‌های ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، استدلال بالینی، ایمنی بیمار

-بازنگری برنامه آموزشی در رشته و مقاطع مختلف بر اساس مطالعات کوهورت ملی در استان یزد

- بازنگری دوره‌های کارآموزی در مقاطع مختلف متناسب با نیازهای جامعه

-طراحی و اجرای تم طولی دوره های آموزشی مرتبط با اخلاق حرفه ای، مهارت ارتباطی و...

- طراحی و اجرای برنامه آموزش مداوم، آموزش اساتید، آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه سلامت مبتنی بر نیازهای جامعه

gواحد یاددهی و یادگیریh

- بازنگری روش­های آموزش در عرصه­های مختلف با هدف رشد مهارت­های سطوح بالای شناختی و عملکردی

gمشارکت در طراحی و تولید محصولات آموزشی h

-تدوین لوح فشرده آموزشی با رعایت ساختار علمی/طراحی راهنمای مطالعه در دوره‌های کارآموزی و کارورزی

- طراحی وسایل کمک‌آموزشی و شبیه‌سازی مجازی

- تدوین راهنمای یادگیری دوره­های آموزشی

gیادگیری الکترونیکg

- مشارکت در طراحی سیستم آموزش الکترونیک و اجرای آن در سطح دانشگاه، شامل آماده‌سازی محتوا، طراحی آزمون الکترونیک، هدایت در کلاس­های مجازی و سایر موارد مرتبط

-توسعه روش‌های یاددهی-یادگیری با استفاده از رویکرد ترکیبی

- برنامه‌های مجازی برای تسهیل یادگیری رشته‌های مختلف و مقاطع مختلف

- استفاده از روش‌های مختلف آموزشی مبتنی بر رویکردهای مجازی و رویکرد ترکیبی

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/24
تعداد بازدید:
113
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal