دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اولویت های دانش پژوهی سال 1398

اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی در سال 1398

gواحد ارزشیابی آموزشیh

Ø طراحی و استقرار نظام جامع ارزشیابی در دانشگاه

Ø توسعه و بازنگری رویکردهای نوین ارزیابی در راستای استقرار نظام ارزیابی فراگیر

Ø طراحی و اجرای مکانیسم ارزیابی اخلاق حرفه­ای در فراگیران سطوح مختلف

Ø طراحی و اجرای آزمون‌های تصمیم‌گیری و استدلال فراگیران

Ø طراحی و اجرای مکانیسم­های ارائه بازخورد در ارزیابی تکوینی

gواحد توانمندسازی اعضای هیئت علمیh

Ø توسعه برنامه های توانمندسازی اساتید، دانشجویان و مدیران آموزشی

gواحد برنامه ریزی آموزشی h

Ø طراحی برنامه های آموزشی با تأکید بر رشد مهارتهای غیرتکنیکی در مقاطع مختلف

Ø طراحی و اجرای برنامه های آموزشی با استفاده از رویکردهای یاددهی-یادگیری فعال

Ø توسعه برنامه های آموزشی مبنی بر استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی، استانداردهای برنامه های آموزشی دانشکده ها و استانداردهای

Ø توسعه برنامه های آموزش در راستای رشد توانمندی های دانشجویان (مبتنی بر سند توانمندی های دانش آموختگان رشته های مختلف)

Ø توسعه برنامه های مرتبط با محورهای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی (با تأکید بر محورهای اعتلای اخلاق حرفه ای، آموزش پاسخگو و نظام ارزیابی

gواحد آموزش پاسخگوh

Ø توسعه طرح های مرتبط با آموزش پاسخگو در مقاطع مختلف تحصیلی

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/10
تعداد بازدید:
96
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal