دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اولویت های پژوهشی سال 1399

امروزه تعیین اولویت­های پژوهشی از اصول استراتژیک رهبری در هر ساختار پژوهشی می­باشد .کمبود منابع ایجاب می کند که برای رسیدن به سطح قابل قبولی از سلامت، منابع محدود خود را به اولویت ها تخصیص دهیم. برای توزیع مناسب منابع پژوهشی، جوامع نیاز به استفاده از ابزاری کلیدی به نام اولویت بندی (Priority Setting)دارند. اولویت بندی که بر اساس نیازها و نظرات افراد یک جامعه یا به طور کلی جامعه جهانی تعیین می شوند و نه بر اساس میزان سودآوری یک پژوهش برای یک کمپانی بزرگ.

 با توجه به اهمیت و ضرورت تعیین اولویت های تحقیقاتی در بخش آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی درصدد تعیین اولویت های پژوهشی برآمد.

 اولویت های پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در سال 1399

روشهای یاددهی - یادگیری

Ø بررسی راهکارهای توسعه رویکردهای نوین آموزشی در سیستم های علوم پزشکی در راستای اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش

Ø نواوری در طراحی و اجرای فرایندهای آموزشی در آموزش مجازی

برنامه ریزی آموزشی

Ø بررسی تاثیر بکارگیری رویکردهای نوین و ابزارهای آموزشی با هدف ارتقای دوره کارآموزی و کارورزی در رشته های مختلف

Ø تدوین برنامه های آموزشی متناسب با سند توانمندی های دانش اموختگان

Ø تدوین برنامه های آموزشی با هدف توسعه مهارتهای غیرتکنیکی

Ø بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی مبتنی برجامعه دربین رشته های مختلف علوم پزشکی

Ø بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی متناسب با برنامه ریزی اهداف طرح تحول و نوآوری درآموزش

ارزشیابی آموزشی

Ø بررسی اثربخشی دوره های آموزش مجازی / ترکیبی

Ø سازوکار استقرار نظام جامع ارزشیابی در دانشکده ها (ارزشیابی برنامه و دوره آموزشی ، ارزشیابی هیئت علمی، ارزیابی فراگیر

Ø برسی تاثیر به کارگیری رویکرد های نوین و ابزارهای آموزشی با هدف ارتقای دوره های کارآموزی و کارورزی در رشته های مختلف

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/16
تعداد بازدید:
101
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal