دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اولویت های پژوهشی سال 1398

اولویت های پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در سال 1398


برنامه ریزی آموزشی

Ø بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی با استفاده از روش های فعال در راستای رشد و توانمندی های حرفه ای دانشجویان رشته های مختلف

Ø بررسی مهارتهای استدلالی فراگیران با استفاده از رویکردهای نوین یاددهی-یادگیری

Ø بررسی اثربخشی برنامه های آموزش در راستای محورهای طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی (با تأکید بر محورهای اعتلای اخلاق حرفه ای، آموزش پاسخگو و...)

Ø بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی در راستای رشد توانمندی های دانشجویان مبتنی بر سند توانمندی های دانش آموختگان رشته های مختلف

Ø بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی با استفاده از رویکردهای یاددهی-یادگیری فعال

Ø پژوهشهای مرتبط باحیطه مهارتهای غیرتکنیکی درمقاطع مختلف

ارزشیابی آموزشی

Ø پژوهشهای مرتبط با توسعه آزمونهای الکترونیکی و ارزیابی فراگیر

Ø انجام پژوهش های مرتبط با استقرار اجزای نظام ارزیابی فراگیر

Ø انجام پژوهش های مرتبط با استقرار اجزای نظام ارزشیابی و جامع ارزشیابی

Ø انجام پژوهش های مرتبط با استقرار اجزای نظام ارزشیابی اعضای هیئت علمی

روشهای یاددهی یادگیری

Ø بررسی اثربخشی روشهای فعال درفرایند آموزش در رشته های مختلف

Ø بررسی اثربخشی استفاده از رویکرد آموزش ترکیبی (حضوری مجازی ) در رشته های علوم پزشکی

آموزش مجازی

Ø ارزشیابی فرایندهای آموزش مجازی از دیدگاه ذینفعان مختلف

Ø توسعه طرح های مرتبط با آموزش پاسخگو در مقاطع مختلف تحصیلی

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/16
تعداد بازدید:
114
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal