دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
کارشناسان فنی ساختمان

علیمحمد حق اللهی: رئیس اداره تأسیسات مکانیک و تعمیر و نگهداشت

کارشناس تاسیسات مکانیک:

مهندس جلال امیربیگی

مهندس علیرضا ملانوری

مهندس سعید زارع

مهندس سید علی سادات الحسینی

مهندس بهنام حسینی

مهندس اکبر راسخی باز

کارشناس تاسیسات برق:

مهندس محمد خادم صفدرخانی

مهندس حمیدرضا محمدی

مهندس علی قانعی

مهندس محمد جواد عزیزی

مهندس علی نگهبان: رئیس اداره ساختمان
کارشناسان ساختمان:
مهندس کاظم استقامت
مهندس افشین آردیان
مهندس سید حسن دشتی
مهندس میلاد رزاقیان پور
مهندس ابوالفضل بابائی زاده
مهندس حامد فرقانی اله آبادی 
کارشناسان معماری:

مهندس کاظم رحیمی ساغند

مهندس مهدیه برخورداری

مهندس سعید قابل

مهندس محسن سلیمیان

وظایف کارشناسان ساختمان، برق و مکانیک

تهیه طرح ونقشه های سازه، تاسیسات برقی ومکانیکی پروژه های تکمیلی وتوسعه واحدها در سطح دانشگاه.
بررسی طرح تهیه شده توسط مشاوران وهماهنگی لازم با مشاور.
تهیه برآورد جهت پروژه‌های احداثی.
نظارت براجرای سازه، تاسیسات برقی ومکانیکی پروژه .
تهیه وتنظیم متره کارهای انجام شده.
تهیه صورتجلسات کارهای پنهانی.
بررسی صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران.بررسی صورت وضعیتهای موقت وقطعی پروژه ها.
بررسی صورت وضعیتهای تعدیل موقت وقطعی پروژه‌ها.
بررسی اسناد هزینه شده جهت کارهای ساختمانی، تاسیسات برقی ومکانیکی واحدها.
نظارت برامور نگهداری وتعمیرات تاسیسات برقی ومکانیکی.
تهیه فرم واسناد مناقصه (آسانسور، دیزل، چیلر، ایرواشر، هواساز و.....).
شرکت در جلسات تحویل موقت وقطعی پروژه ها وارائه گزارش درصورت وجود ویا عدم نقص.
بحث ومشاوره با کارشناسان ساختمان جهت اجراء پروژه‌ها.
حضور در جلسات برگزاری مناقصات مربوطه جهت بررسی مشخصات فنی.
نظارت بر اجرای تعمیرات اساسی در واحدهای مختلف.
تهیه آمارواطلاعات مربوط به فضاهای فیزیکی ساختمان.


تاریخ به روز رسانی:
1400/09/30
تعداد بازدید:
124
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal