دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مسئول دفتر مدیریت

نام و نام خانوادگی : اعظم السادات درخشانی
مدرک تحصیلی : دیپلم

وظایف مسئول دفتر مدیریت

رسیدگی به امور روزمره مدیریت (کارتابل) ارسالی از دبیرخانه مرکزی.
ثبت دستورات مدیریت دردفتر و ارجاع به واحدهای مربوطه.
پاسخگوئی به ارباب رجوع.پیگیری نامه های ارجاع شده به کارشناس مربوطه جهت دریافت پاسخ.
پیگیری جواب نامه های ارسال شده به واحدهای مختلف.
اطلاعات وآمار.
کامپیوتری نمودن کلیه فرمهای دفترفنی.
تهیه وتنظیم فرمهای مربوط به پروژه‌های عمرانی با هماهنگی ناظرین.
ثبت دعوتنامة مناقصه در دفتر اندیکاتور.
ارسال آگهی مناقصه عمومی به سازمانهای مختلف استان .
ارسال فرم مناقصه به شرکتها وپیمانکاران(مناقصه محدود).
پیگیری پاسخ مناقصات ازشرکتهای وپیمانکاران دعوت شده.
ثبت پاکات ارسالی در دفتر اندیکاتور وارسال به واحد مناقصات.
ثبت حواله پرداخت وارسال به دفتر معاونت پشتیبانی.
هماهنگی جهت نظارت ناظرین ازپروژه‌ها.ثبت ماموریت ناظرین.بایگانی .

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/15
تعداد بازدید:
123
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آیت الله شهید صدوقی یزد است.
Powered by DorsaPortal