دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
سخن روز/
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
آدرس: یزد، صفائیه، میذان عالم، بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات نورواندکرین یزد
تلفن:(287, 313) 12-38203410-035
Powered by DorsaPortal