مرکز تحقیقات ایمنی شناسی تولید مثل
سخن روز/

آدرس: یزد، بلوار دانشجو، مجتمع آموزشی و پژوهشی امام رضا، مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل،

 کد پستی:8916188635- تلفن: 36285406- 035، فاکس: 36238561- 035،

ایمیل : rirc@ssu.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت معلق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

Powered by DorsaPortal