دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد


Skip Navigation Links.
Collapse منوی اصلی بیمارستان شهید صدوقیمنوی اصلی بیمارستان شهید صدوقی
خانه
Collapse بیمارستان شهید صدوقیبیمارستان شهید صدوقی
معرفی بیمارستان
دفتر ریاست
دفتر مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشي</span>معاونت آموزشي
معرفي معاونت آموزشي
رسالت و چشم انداز
گروه هاي آموزشي
پرسشنامه نظر سنجي رفاهي فراگيران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت پژوهشي</span>معاونت پژوهشي
معرفي معاونت پژوهشي
دفتر پژوهشي
مراكز تحقيقاتي
مسئولین فنی
مديريت پرستاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر سوپروايزري</span>دفتر سوپروايزري
سوپروايز باليني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سوپروايز آموزشي</span>سوپروايز آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
معرفي سوپروايزر آموزشي
شرح وظايف
ليست اعضا كميته
فلوچارت واحد
خطي مشي واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقويم آموزشي</span>تقويم آموزشي
حضوري
غير حضوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش كاركنان</span>آموزش كاركنان
پرسنل جديدالورود
موارد آموزشي
دستورالعمل آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش بيمار</span>آموزش بيمار
آموزش همگاني
تغذيه بيمار
پمفلت هاي آموزشي
آموزش دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم هاي الكترونيكي</span>فرم هاي الكترونيكي
فرم ارزشيابي از آموزش پرستاري
پيش ثبت نام كلاس اورژانس هاي كليه و مراقبت هاي پرستاري
سامانه جامع آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشي</span>پژوهشي
پرسشنامه ها
مقالات پذيرش شده
طرح هاي تحقيقاتي
فرمت پروپوزال
رسالت و چشم انداز
روسا و مدیران گذشته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای درمانی</span>واحدهای درمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های بستری</span>بخش های بستری
CCU
ICU ثامن
ICU جنرال
NICU
PICU
ارتوپدی
اطفال
ICU قلب
آنکولوژی اطفال
آنکولوژی بزرگسال
آنژيوگرافي
پیوند
جراحی
چشم
داخلی اعصاب
داخلی دو
داخلی یک
زایمان
زنان
عفونی
قلب
گوش و حلق بینی
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بقایی پور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش اورژانس</span>بخش اورژانس
اورژانس بزرگسال
اورژانس اطفال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتاق عمل ها</span>اتاق عمل ها
اتاق عمل جنرال
اتاق عمل زنان کوثر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداري و پشتيباني</span>اداري و پشتيباني
رییس اموراداری
حسابداری
روابط عمومی
Collapse بهبود كيفيتبهبود كيفيت
فرآيندهاي بيمارستان
شناسه فرآيندها
فن آوری اطلاعات
مديريت خدمات پشتيباني
تجهیزات پزشکی
حراست
کارگزینی
بهداشت
كتابخانه مركزي دانشگاه (دكتر اسلامي)
تغذیه
کارپردازی
پذیرش و مدارک پزشکی
درآمد و ترخيص
كنترل عفونت
Collapse مددكاريمددكاري
پروتكل هاي شش گانه مددكاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي مراجعين</span>راهنماي مراجعين
اطلاعات تماس بيمارستان
بيمه هاي طرف قرارداد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روندهاي بيمارستان</span>روندهاي بيمارستان
فرايند پذيرش
فرايند ترخيص
پمفلت هاي آموزشي
فرم رضايت سنجي بيماران
فرم رسيدگي به شكايات
احكام و مسائل شرعي بيماران
نقشه سايتinfo@ssu.ac.ir
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal