دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
برنامه هاي حضوري

1- برنامه هاي مدون: به آن دسته از برنامه هاي آموزشي اطلاق مي شود كه سرفصل ها و موضوعات آموزش آن توسط اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي با همكاري گروه هاي آموزشي و نهاده هاي ذيربط تدوين شده و به صورت مصوب در درون رشته با تخصص اصلي ارائه مي شود. اين برنامه ها مي تواند شامل سخنراني، پانل، كارگاه هاي آموزشي، كار گروهي، بازديد، كار عملي و فنون مشابه باشد. سقف تعداد شركت كنندگان در برنامه هاي مدون 150 نفر است. بديهي است اگر برنامه مدون به صورت كارگاهي برگزار شود، بايد ويژگي هاي كارگاه مانند تعداد شركت كنندگان را رعايت كند.

2- كنفرانس: نشست ها و اجتماعات يك روزه اي كه به منظور بحث و تبادل نظر در يك زمينه خاص علمي تشكيل مي شود و در آن صاحب نظران نقطه نظرات خود را درباره مسائل و مشكلات مهم از طريق سخنراني، ميزگرد و جلسات پرسش و پاسخ و گزارش موارد جالب (Case Report) مطرح مي نمايند. به جلسات حداكثر يك روزه كه به صورت غير پيوسته و در فواصل زماني مشخص كه حداقل يك هفته فاصله داشته باشد، برگزار مي شود كنفرانس ادواري مي گويند كه بايد در مورد يك سرفصل موضوع مشخص باشد.

3- سمينار: اجتماعات و گردهمايي كه هدف از تشكيل آن، بيان تازه هاي علمي، مبادله تجربيات و تجديد اطلاعات در جهت چاره جويي و حل مشكلات حرفه اي شركت كنندگان است و به صورت ارائه سخنراني، ميزگرد و جلسات پرسش و پاسخ اداره مي گردد. طول مدت آن حداقل 2 روز است.

4- كنگره (همايش): گردهمايي هاي علمي، رسمي متشكل از متخصصين و افراد با تجربه كه در آن در كنار ارائه سخنراني هاي علمي، نتايج تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در موضوع علمي مشخص به صورت مقاله، سخنراني و پوستر ارائه شده و قابل تكرار به شكل دوره اي است. طول مدت كنگره معمولا 2 روز يا بيشتر است. كنگره ملي يا بين المللي (همايش ملي يا بين المللي) كه با همكاري نهادهاي مرتبط، مانند معاونت تحقيقات و فناوري با اداره كل روابط بين المللي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعيين و به روز مي شوند. همايش ملي نيز بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه در وزارت متبوع تعيين مي شوند.

5- سمپوزيوم: به منظور آموزش مسائل علمي تخصصي و فوق تخصصي درباره موضوعي خاص به صورت سخنراني، كارگروهي، بحث و ارائه مقاله برگزار مي شود. در سمپوزيوم هريك از سخنرانان درباره جنبه هاي متفاوتي از يك موضوع به بحث مي پردازند به نحوي كه آن موضوع از جهات مختلف آموزش داده مي شود مخاطبين سمپوزيوم افراد متخصص و صاحب نظر هستند. طول مدت سمپوزيوم معمولا يك روز است.

6- كارگاه: برنامه هايي كه حداقل 40درصد ساعت فعال آموزش آن به صورت كارگروهي و يا مهارت عملي ارائه شود و سقف تعداد شركت كنندگان آن 30 نفر است.

7- برنامه هاي آموزش مستمر باليني: عبارت است از كليه برنامه هاي آموزش باليني جاري، كه به طور روزانه، هفتگي، ماهيانه و مانند آن، به صورت مستمر و بر طبق تقويم خاص از طريق سازمان هاي مختلف دانشگاهي و مراكز آموزشي-درماني اجرا مي شود مانند كنفرانس هفتگي، گزارش صبحگاهي، گزارش مرگ و مير، تومور بورد، كلينيك پاتولوژي (CPC) و گزارش موردي (Case Report).

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/28
تعداد بازدید:
80
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal