۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
طرحهاي انجام شده

رديف

عنوان طرح

1

بررسي تاثير شيرين كننده طبيعي لاكريتوز بر ميانگين قند خون، فركتوزآمين و شاخص مقاومت به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 

2

تعيين اثرهمزماني متفورمين با سيتاگليپتين برميزان بيان miRNA هاي320,29a,26b,21,223 در بافت چربي انساني مقاوم به انسولين 

3

مقايسه نمرات علائم نوروپاتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مصرف كننده‌ي 50هزار واحد ويتامينD خوراكي هفتگي و گروه كنترل -كارآزمايي باليني

4

بررسي ضايعات دهاني در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو با عوارض ميكروواسكولاردر مقايسه با بيماران ديابتي بدون عوارض ميكروواسكولار مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي ديابت يزد در سال

5

بررسي تاثير سلنيوم بر ميكروآلبومينوري بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي، يك كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور مجريان

6

مقايسه ارتباط سطح سرمي فسفر و كلسيم و منيزيم و روي در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك با گروه غير مبتلا به سندرم متابوليك 

7

مقايسه اثر 8 هفته تمرينات متناوب با شدت بالا در دو پروتكل متفاوت با حجم بالا يا حجم پايين بر روي ليپتين، اديپونكتين و مقاومت به انسولين مردان مبتلا به ديابت نوع 2 

8

بررسي ميزان شيوع بيماري پيروني در مردان مبتلا به ديابت نوع II-سال 1396 - مركز تحقيقات درماني ديابت يزد

9

تعيين محل اختلال شنوايي در بيماران ديابتي تايپ 2

10

بررسي فراواني عوامل مساعدكننده چاقي در كودكان مقطع ابتدايي شهر يزد در سال 1393

11

بررسي هورمون آنتي مولرين به عنوان سنجه پاسخ به درمان با متفورمين در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك

12

بررسي وضعيت عملكرد ريوي بيماران ديابتي نوع دو مبتلا به رتينوپاتي ديابتي 

13

تعيين رضايت از درمان در بيماران ديابتي نوع دو تحت درمان با انسولين توسط پرسشنامه رضايت از درمان انسولين

14

بررسي تاثير سلنيوم بر ميكروآلبومينوري بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي، يك كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور

15

بررسي شيوع Normal weight obesity و ارتباط با كنترل قند خون در بيماران ديابتي مراجعه كننده در سال 95 

16

بررسي شيوع ديابت بارداري در بين مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي و درماني در چهار ماهه اول سال

17

بررسي ارتباط رتينوپاتي ديابتي و نمايه توده بدني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

18

بررسي و مقايسه ي فشار داخل چشمي بيماران ديابتي با مراحل رتينوپاتي

19

بررسي تاثير تجويز سه ماهه ي سلنيوم بر تيترAnti TPO سرم بيماران مبتلا به تيروييديت هاشيموتو و مقايسه ان با پلاسبو 

20

بررسي ميزان بيو ماركرهاي اكسيداسيون پروتئينهاي پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2 مبتلا به رتينو پاتي

21

بررسي و مقايسه سطح سرمي آهن ،فرتين ،tibc در خانم هاي مبتلا به ديابت بارداري و خانم هاي با يك تست تحمل گلوكز مختل 

22

بررسي سطح سرمي لپتين ،آديپونكتين و رزيستين مبتلا به ديابت بارداري

23

بررسي سطح سرمي ‍CRP‍‍ hs il1,il6,tnf در ديابت بارداري 

24

بررسي بروز ديابت بارداري در بيماران مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستانهاي يزد

25

مقايسه وضعيت انگل روده اي افراد بدون ديابت و ديابتي شهر يزد 91-90

26

بررسي شيوع افسردگي و اضطراب در بيماران ديابتي نوع 2 

27

بررسي اثر پودر كاكائو بر ميزان اكسيداسيون ليپيدهاي پلاسمايي بيماران ديابتي نوع 2 

28

بررسي اثر كوركومين بر ميزان فروكتوزآمين، پروفايل ليپيدي واكسيداسيون ليپيدهاي خون بيماران ديابتي نوع2

29

بررسي اثر پيش‌شرطي‌سازي ايسكميك دوردست (Remote Ischemic Preconditioning) بر ادم ماكولار ديابتي در بيماران ديابتي نوع دو مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد 

30

اگاهي سنجي بيماران ديابتي از سكته هاي مغزي درمراجعه كنندگان به مركز تحقيقات ديابت يزد 

31

بررسي اثر پيوگليتازون در بهبود ماركرهاي التهابي و تنفسي بيماران آسمي ديابتي

32

بررسي اثرزردچوبه خوراكي برميكروآلبومينوري افراد ديابتي نوع دو

33

بررسي شيوع سندروم متابوليك بر اساس تعريف IDF و همخواني آن با تعاريف ATPIII بازنگري شده و AACE در جمعيت بزرگسال زردشتي شهر يزددر سال 1392 

34

بررسي فراواني ميگرن در بيماران مبتلا به ديابت تيپ دو در مراجعه كنندگان به مركز ديابت يزد در سال 1392 

35

تعيين رضايت از درمان در بيماران ديابتي نوع دو تحت درمان با انسولين توسط پرسشنامه رضايت از درمان انسولين(ترجمه و هنجاريابي پرسشنامه رضايت درمان انسولين)

36

بررسي ارتباط كم كاري تيروئيد تحت باليني و رتينوپاتي ديابتي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2.

37

بررسي و مقايسه ي فشار داخل چشمي بيماران ديابتي با مراحل رتينوپاتي 

38

بررسي اثر تجويز لووتيروكسين بر كاهش حجم ندول هاي خوش خيم تيروييد در بيماران يوتيروييد-مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي

39

بررسي فراواني عوامل مساعدكننده چاقي در كودكان مقطع ابتدايي شهر يزد در سال 1393 

40

مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي بك و مصاحبه انگيزشي بر كاهش وزن، كنترل قند و چربي خون و كيفيت زندگي زنان داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد

41

بررسي شيوع ديابت بارداري در بين مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهر يزد در سال 1394 

42

بررسي تغييرات قندخون برحسب فصول سال در بيماران ديابتي تحت درمان با انسولين

43

بررسي شاخص هاي تن سنجي، بيوشيميايي و سلامت عمومي در بيماران مبتلا به ديابت روزه دار و غير روزه دار 

44

بررسي تاثير تجويز سه ماهه ي سلنيوم بر تيترAnti TPO سرم بيماران مبتلا به تيروييديت هاشيموتو و مقايسه ان با پلاسبو

45

تعيين محل اختلال شنوايي در بيماران ديابتي تايپ 2 

46

بررسي هورمن آنتي مولرين به عنوان سنجه پاسخ به درمان با متفورمين در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك

47

بررسي ميزان همراهي ضايعات دهاني و عوارض ميكروواسكولار ديابت در بيماران مبتلا به ديابت نوع2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي ديابت يزد در سال 1393 

48

بررسي اثرات آنتي هايپرگلايسمي ، آنتي هايپرليپيدمي ، آنتي اكسيدانتي و مكانيسم مولكولي پودر گياه كندل كوهي در بيماران ديابتي نوع 2

49

بررسي وضعيت كنترل قند خون بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت بر حسب نوع انسولين 

50

بررسي تاثير سلنيوم بر ميكروآلبومينوري بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي، يك كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور

51

بررسي ميزان همراهي ضايعات دهاني و عوارض ميكروواسكولار ديابت در بيماران مبتلا به ديابت نوع2 مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي ديابت يزد در سال 1393مجريان 

52

بررسي اثر تجويز لووتيروكسين بر كاهش حجم ندول هاي خوش خيم تيروييد در بيماران يوتيروييد-مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي

53

تعيين محل اختلال شنوايي در بيماران ديابتي تايپ 2 

54

بررسي هورمن آنتي مولرين به عنوان سنجه پاسخ به درمان با متفورمين در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك مجريان

55

بررسي اثرات آنتي هايپرگلايسمي، آنتي هايپرليپيدمي و آنتي اكسيدانتي پودر گياه كندل كوهي Dorema aucheri)) در بيماران ديابتي نوع 

56

بررسي و مقايسه شيوع ضايعات دهاني در بيماران ديابتي و غير ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت استان يزد در سال 1393

57

بررسي تاثير تجويز سه ماهه ي سلنيوم بر تيترAnti TPO سرم بيماران مبتلا به تيروييديت هاشيموتو و مقايسه ان با پلاسبو 

58

بررسي اثربخشي روان درماني مثبت گراي گروهي بر بهزيستي عمومي وقند خون افراد مبتلا به ديابت نوع

59

پيش بيني شدت افسردگي در بيماري ديابت براساس ويژگي‌هاي دموگرافيك، سبكهاي مقابله‌اي، ويژگي‌هاي شخصيتي و مشكلات در تنظيم هيجاني در بيماران مبتلا به ديابت شهر يزد 

60

بررسي اثر پيش‌شرطي‌سازي ايسكميك دوردست (Remote Ischemic Preconditioning) بر ادم ماكولار ديابتي در بيماران ديابتي نوع دو

61

بررسي اثر روغن حنظل در كنترل درد بيماران مبتلا به نوروپاتي ديابتي دردناك

62

بررسي ميزان بيوماركرهاي اكسيداسيون پروتئينهاي پلاسما در بيماران ديابتي نوع 2 

63

تعيين رضايت از درمان در بيماران ديابتي نوع دو تحت درمان با انسولين توسط پرسشنامه رضايت از درمان انسولين(ترجمه و هنجاريابي پرسشنامه رضايت درمان انسولين)

64

مقايسه وضعيت انگل هاي روده اي افراد بدون ديابت و ديابتي شهر يزد 91- 1390 

65

بررسي شيوع ميگرن در بيماران مبتلا به ديابت تيپ دو در مراجعه كنندگان به مركز ديابت يزد در سال

66

بررسي بينش وآگاهي بيماران ديابتي از سكته هاي مغزي درمراجعه كنندگان به مركز تحقيقات ديابت يزد 

67

بررسي مقايسه تاثير روغن زيتون ، بادام و گردو بر پاسخهاي متابوليك و فشار خون افراد ديابتي نوع 2

68

مقابله خانوادگي با بيماري مزمن در يزد 

69

مقايسه فراواني اختلال متابوليسم VIT D دربيماران مبتلا به پسوريازيس وافراد غيرمبتلا طي سال هاي91-1390 دريزد

70

شناسايي اثر ضد ديابتي تركيبات پلي فنولي موجود در عصاره گياه زردچوبه(Curcumin) و تعيين مكانيسم مولكولي درگير در سلولهاي تمايز يافته ماهيچه ايC2C12 

71

بررسي اثر حذف ژن گلوتاتيون اس ترانسفراز بعنوان ريسك فاكتور در بروز عوارض D

72

بررسي مقايسه تأثير مصرف روغن زيتون و روغن هسته انگور بر پاسخهاي متابوليك و پروفايل ليپيدي در افراد هيپرليپيدمي 

73

بررسي سازه هاي مدل مراحل تغيير در افراد پره ديابتيك مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني روستايي شهر يزد

74

مقايسه اثر آب آلبالو و آب انار بر سطح سرمي و قابليت اكسيد پذيري چربي هاي خون و فشار خون در بيماران ديابتي نوع 2 

75

بررسي توزيع فراواني انواع پلي مورفيسم MSPI ژن Apoal در بيماران با ديابت نوع 2 و مقايسه آن با افراد غير ديابتي

76

بررسي اثر كاكائو برميزان اكسيداسيون ليپيدهاي پلاسمايي بيماران ديابتي نوع 2 

77

بررسي سطح سرمي لپتين ،آديپونكتين و رزيستين در ديابت بارداري

78

بررسي ميزان ليپوپروتئين آ در سرم بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقات درماني ديابت يزد 

79

مقايسه بررسي ميزان لپتين در بيماران چاق مبتلا به ديابت نوع 2 با بيماران ديابتي غير چاق مبتلا به ديابت

80

بررسي اثر سير روي تري گليسريد و كلسترول بيماران ديابتي 

81

بررسي تاثير متفورمين بر روي ليپيدهاي خون در بيماران ديابتي نوع 2

82

بررسي تاثير ويتامين C بر قند خون ناشتا ، هموگلوبين گليكوزيله و چربيهاي خون در بيماران ديابتي 

83

بررسي كيفيت زندگي در بيماران ديابتي

84

بررسي سطح خوني هورمون لپتين ، قبل و بعد از درمان با متفورمين در بيماران ديابتي نوع 2 

85

ارتباط بين پارامترهاي آهن و ديابت بارداري

86

بررسي بروز 5 ساله و پيشرفت رتينوپاتي ديابتي و عوامل موثر به آن در ديابت نوع 2

87

مقايسه نسبت لپتين آزاد به لپتين تام خون در افراد چاق و طبيعي و ارتباط آن با مقاومت به انسولين 

88

بررسي ارتباط ميكروآلبومينوري با قند خون ناشتا، هموگلوبين گليكوزيله و ليپدهاي خون در بيماران ديابتي

89

بررسي تاثير اموزش بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 

90

بررسي تغييرات سطح سرمي VEGF بدنبال PRP در بيماران ديابتي

91

بررسي تاثير اموزش بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 

92

تعيين ارتباط لپتين و روي در بيماران ديابتي و غير ديابت و ارتباط آن با مقاومت به انسولين

93

بررسي تاثير استفاده از سرويس پيام كوتاه (SMS) بر كنترل قند خون بيماران ديابتي 

94

ارزيابي وضعيت عروقي وعصبي پاي بيماران ديابتي وتشخيص گروه پرخطرازنظرايجاد زخم پاي ديابتي بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت

95

بررسي بروز ديابت بارداري در خانم هايي كه يك تست غير طبيعي در تست تحمل گلوكز خوراكي داشته و بررسي پيامد بارداري 

96

اندازه گيري ميزان سلنيوم در سرم بيمارا ن ديابتيك (نوع 1و 2) و مقايسه آن با افراد شاهد

97

بررسي توزيع فراواني انواع پلي مورفيسم MSPI ژن Apoal در بيماران با ديابت نوع 2 و مقايسه آن با افراد غير ديابتي 

98

بررسي سطح سرمي لپتين ،آديپونكتين و رزيستين در ديابت بارداري

99

بررسي اثر كاكائو برميزان اكسيداسيون ليپيدهاي پلاسمايي بيماران ديابتي نوع 2 

100

بررسي ارتباط سيستم گروه خوني ABO با بيماري مليتوس در شهر يزد

101

تعيين ميانگين مقدار انسولين بر اثر تزريق آلپرازولام در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي 

102

بررسي سطح سرمي تستوسترون و پروتئين متصل شونده به هورمون هاي جنسي در بيماران مبتلا به ديابتي نوع 2

103

بررسي هيپرتري گليسريد بعد از غذا در بيمارن ديابتي نوع 2 

104

تعيين شيوع آتروماي كاروتيد وراديوگرافي پانورميك بيماران ديابتي

105

راه اندازي و ارزيابي روش الكتروايمونوديفيوژن جهت سنجش آلبومين در ادرار 

106

بررسي تاريخچه فاميلي بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد

107

تعيين ميزان آنزيمهاي كبدي ALT,AST در بيماران ديايتي نوع 2 

108

بررسي وضعيت خود مراقبتي از پاي ديابتي در مركز تحقيقات ديابت يزد

109

اثر كلروكين بر قند خون ناشتا وكلسترول در بيماران ديابتي نوع 2 

110

بررسي دموگرافيك بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقياتي درماني ديابتي يزد

111

بررسي اثر آلپرازولام در كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع 2

112

بررسي ميزان لپتين در بيماران ديابتي نوع 2 و ارتباط آن با سطح انسولين ، HbA1C ، قند خون ناشتا و ليپيدهاي خون. 

113

بررسي محدويت حركات مفصلي در بيماران ديابتي نوع 2

114

بررسي ميزان فراواني افسردگي در بيماران ديابتي 

115

بررسي شيوع استرسورها در بيماران ديابتي

116

بررسي ميزان موفقيت در تبديل انسولين به داروهاي خوراكي ضد ديابت در بيماران NIDDM كه كمتر از 80 واحد انسولين روزانه دريافت ميكنند 

117

بررسي ميكروآلبومينوري در بيماران ديابتي و ارتباط آن با HbA1c

118

بررسي ارتباط اندكس فشار پائي- بازوئي (ABI ) با تست ورزش دربيماران ديابتي 

119

بررسي ميزان كاهش قند خون ناشتا بيماران ديابتي چاق نوع 2 در اثر مصرف فلوكستين

120

بررسي تاثير فلوكستين بر كاهش وزن بيماران چاق مراجعه كننده به كلينيك غدد بيمارستان افشار 

121

بررسي رتينوپاتي در بيماران ديابتي و ارتباط آن با ميكروآلبومينوري و HbA1c

122

بررسي اندازه گيري كروم در بيماران ديابتي 

123

اندازه گيري TG و Chol در مراجعه كنندگان به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد

124

بررسي ميزان شيوع فشار خون بالا در 518 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ديابت يزد 

125

تاثير ويتامين C تكميلي روي HbA1c در بيماران ديابتي تيپII

126

بررسي HLA كلاسI در بيماران ديابتي تيپ II 

127

بررسي شيوع بيماريهاي پريودنتال در افراد ديابتيك وابسته به انسولين و غيروابسته به انسولين و مقايسه آن با بيماران مراجعه كننده به بخش بيماري هاي دهان ودندان دانشكده دندانپزشكي يزد با استفاده از ايندكس CPITN

128

بررسي عملكرد مركز ديابت استان يزد در كنترل بيماران ديابتي 

129

بررسي آگاهي ساكنين آزادشهر يزد در مورد بيماري ديابت

130

بررسي شاخص هاي اپيدميولوژيك بيماري ديابت نوع بزرگسالان در گروه سني 30 سال و بالاتر دراستان يزد (1377 )       

 131 تاثير برنامه آموزشي تئوري محور بر تغيبر رفتارهاي پيشگيري كننده از افسردگي در بيماران ديابتي  
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
110
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal