كميته هاي رجيستري

كميته رجيستري :

اين كميته به منظور ثبت تحت وب بيماريهاي قلبي ايجاد شد.

كه شامل 22 پرستار آموزش ديده در سراسر استان مي باشند . اين عزيزان كليه بيماران با تشخيص  Myocardial Infarction , Heart Failure  و تحت انجام پروسجرهاي PCI , CABG, Catherization را همزمان ثبت و وارد نرم افزار تحت وب مي نمايند.

 كميته پيگيري :

شامل پزشكان و پرستاران آموزش ديده و مشاوره تغذيه و مشاور روانشناسي مي باشند.    اين عزيزان بيماران را جهت ارزيابي كنترل فاكتورهاي خطر و نحوه درمان و وضعيت باليني بيمار دعوت و ورود معاينه مصاحبه مشاوره قرار مي دهند. 

نظارت بر نحوه درمان و پيشگيري ثانويه اين بيماران، وظيفه اصلي اين كلينيك مي باشد.

بديهي است در صورت نياز بيمار به به واحد بازتواني يا كلينيك پيشگيري اوليه ارجاع   خواهد شد.

 

كميته كنترل كيفي :

كنترل كيفي در سطح نحوه رجيستري و كيفيت ثبت داده ها و ورود اطلاعات توسط پزشكان و پرستاران آموزش ديده به صورت هفتگي و ماهيانه صورت مي گيرد تا از صحت ثبت بيماران اطمينان حاصل شود.

 

كميته پژوهش و آناليز :

پزشكان و متخصصين متدولوژي اپيدميولوژي و آمار با هدف محاسبه شاخص هاي سلامت قلب و ارزيابي نتايج درمان و ارتقاء مراقبت بيماران به صورت منظم داده هاي آناليز و به سياستگزار سلامت بازخوراند مي دهند. پژوهشگران دانشجويان و دستياران جهت تهيه تز و پايان نامه مي تواند با تماس با اين كميته از داده هاي رجيستري استفاده نمايند.

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
134
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal