كتابها

1- ارزيابي الكتروكارديوگرافيك در بيماريهاي قلبي و عروقي

2- كتاب Indications for Operations in Cardiovascular Diseases

3- كتاب بازتواني بيماران قلبي

4- چگونه با بيماران ايست قلبي ريوي روبرو شويم

5- اصول تنظيم رژيم غذايي

6- كتاب حمايت اجتماعي.

7- گياهان دارويي موثر بر قلب عروق

8- پشگيري و درمان فشار خون بالا

9- كمكهاي اوليه و اورژانس براي پرستاران

 

 

 

 

 الكتروكارديوگرام "ECG" كه ثبت فعاليت ميدان الكتريكي قلب در سطح بدن مي باشد شايع ترين وسيله آزمايشگاهي براي تشخيص بيماريهاي قلبي و يكي از فراوانترين تست هايي است كه براي ارزيابي در قلب انجام مي گيرد.تغييرات فعاليت الكتريكي در پاسخ به ضايعات موضعي يا ژنراليزه قلب مبناي شاخص هايي است كه پزشكان براي تشخيص بيماريهاي قلبي به كارمي برند.  ECG  ممكن است منعكس كننده اختلالات آناتوميكي، مولكول، يوني و يا اثرات ناشي از داروها برقلب باشد. عليرغم پيشرفت هاي روزمره تشخيصي و تصويري در بيماري هاي قلبي، ECG  همچنان نقش اوليه و مستقل خود را بلافاصله بعد از امتحان كلينيكي حفظ كرده است. يادگيري و تفسير ECG، ‌همواره بخش ثابتي از برنامه آموزشي دانشجويان پزشكي‌،‌ پزشكان و متخصصين داخلي و قلب را به خود اختصاص داده است سه سال پيش كه فصل هايي از كتاب Mayo Clinic Cardiology Review را مطالعه مي كردم، آن را كتاب بسيار مفيدي براي يادگيري سريع و كاربردي مباحث كارديولوژي يافتم   اميدوارم كتاب حاضر در سطح وسيعي مورد بهره گيري جامعه پزشكي كشور قرارگيرد و در آينده شاهد فعاليت هاي علمي چشمگير ومداوم مترجم محترم باشيم. اين كتاب توسط جناب آقاي دكتر محمدجواد ابويي زير نظر جناب آقاي دكتر سيد محمود صدربافقي ترجمه گرديده است.

انتشارات علم نوين

ارزيابي الكتروكارديوگرافيك در بيماريهاي قلبي و عروقي

كتاب Indications for Operations in Cardiovascular Diseases

اين كتاب به انديكاسيونهاي جراحي قلب و عروق مي پردازد. اميد است كتاب فوق بتواند كمك ارزشمندي به جراحان قلب،‌ پزشكان كارديولوژيست و اينترونشنال كارديولوژيست بنمايد. نگارش كتاب به زبان انگليسي مي باشد و به ياد جناب آقاي دكتر ميرخاني به  ايشان  تقديم گرديده است.

اين كتاب توسط جناب آقاي دكتر سيد خليل فروزان نيا تأليف گرديده است.

 

يزد- انتشارات طب گستر

تلفن: 5255934

 

 

 

 

 

 

 

 
كتاب بازتواني بيماران قلبي

كتاب بازتواني بيماران قلبي يك برنامه توانبخشي جامع شامل آموزش روش هاي صحيح زندگي، ‌ورزش و تغيير عادات غلط مي باشد. بازتواني سبب بهبودكيفيت زندگي بيماران قلبي گرديده و ميزان حوادث ناگوار را در آنها به ميزان 25% ‌كاهش مي دهد. بيماران قلبي مي توانند با ورود به اين برنامه هرچه زودتر به زندگي عادي خود بازگردند. اين كتاب به توضيح كامل اين برنامه و محتواي آموزشي كنترل فاكتورهاي خطر مي پردازد. مطالعه اين كتاب به كليه بيماران قلبي و عامه جامعه جهت پيشگيري از بيماري قلبي توصيه ميگردد. كتاب فوق توسط خانم ها دكتر سيده مهديه نماينده، دكتر رويا حمايتي، دكتر ليلا بهادرزاده، دكتر پريسا رشتيان، دكتر مهديه قنبري، دكتر مهناز سالاري، دكتر ندا شريعت، وجيهه آب روش (فيزيوتراپ)، مريم توكلي (روانشناس)، سهيلا لسان (پرستار) و فروزنده قاسمي (پرستار) زير نظر آقايان دكتر سيد محمود صدر بافقي و دكتر منصور رفيعي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدصدوقي يزد و مركز تحقيقات قلب و عروق يزد گردآوري و تنظيم گرديده است.

انتشارات نيكوروش

يزد- ابتداي خيابان امام خميني- تلفن:6264699

 

 

 

 

 

 

 چگونه با بيماران ايست قلبي ريوي روبرو شويم

توقف ناگهاني قلب كه عمدتاً به علت فيبريلاسيون بطني و در زمينه تنگي عروق كرونر و عوارض ناشي از آن ايجاد مي‏گردد، تابلوي پاياني زندگي در اكثر مردم مي‏باشد توقف قلب بيشتر در خارج ازبيمارستان و در منزل يا محل كار و اماكن عمومي پيش مي‏آيد و چنانچه امكانات درماني اوليه سريع و فوري فراهم باشد احتمال بازگشت به حيات و ادامه زندگي وجود خواهد داشت. آموزش احياء قلب و ريه به گروه هاي اورژانس، ‌افراد خانواده و گروه هاي مردمي،‌ برنامه منطقي و عملي خيرخواهانه‏اي است كه با تكرار و تداوم آن مي ‏توان هر سال تعداد قابل توجهي از افراد را كه بطور ناگهاني و غيرمنتظره دچار توقف قلب مي‏ شوند به حيات بازگرداند. زمان آن فرارسيده است تا همه پزشكان، ‌دانشجويان پزشكي،‌ پرستاران، پرسنل درماني و افراد غيرپزشك مانند كارمندان آتش ‏نشاني، ‌مهمانداران هواپيما،‌ معلمين و خلاصه مردم كوچه و بازار آمادگي روزمره براي رويارويي با حادثه ناخواسته و غيرمنتظره مرگ هاي ناگهاني را پيدا كرده و در اين مسير عمل نمايند. اكثر متخصصين قلب و پزشكان با تخصص هاي ديگرخاطره‏هاي شيرين احياء بيماراني را كه مورد احياء قرار گرفته و حيات تازه يافته‏اند براي هميشه در ذهن خويش حفظ مي‏كنند. اين كتاب توسط جناب آقاي دكتر منصور رفيعي و سركارخانم دكتر زهرا انصاري زير نظرمركز تحقيقات قلب وعروق يزد ودانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ترجمه گرديده است.

انتشارات طب گستر - تلفن: 5255934

 

 

 

 

 

اصول تنظيم رژيم غذايي

يكي از ضروري ترين نيازهاي بشر غذا مي باشد،‌ به همين دليل توجه به غذا و تغذيه از آغاز شكل گيري حيات تا آخرين لحظه زندگي حائز اهميت است بديهي است نوع،ميزان وكيفيت تغذيه نقش مهمي در ارتقاء سلامت جامعه دارد. مقايسه كشورهاي پيشرفته باملل غيرپيشرفته نمايانگر آن است كه هرچه كشورها توجه بالاتري به تغذيه از بدو تولد تا سالمندي نموده اند، جامعه خلاق تر و پوياتري را به نمايش گذاشته اند. به غير از دسترسي كافي به غذا و مواد مغذي،‌نحوه استفاده از غذا نيز اهميتي برابر با دسترسي به غذا را دارد. شايد بتوان به جرأت ادعا نمود مشكل بسياري از آحاد جامعه،‌عدم دانش تنظيم رژيم و نحوه استفاده از مواد مغذي مي باشد. به همين دليل برآن سهم كوچكي در حل اين معضل داشته باشيم. در اين كتاب خواننده ابتدا در فصل 1 با اصول تنظيم رژيم آشنا مي گردد و سپس نكات حائز اهميت در تنظيم رژيم در دوره هاي كودكي، نوجواني و بزرگسالي در فصول 2تا 5 مطرح گرديده و سپس شرايط فيزيولوژيك خاص مانند بارداري و شيردهي در فصول 7-6 بيان شده است. سپس باتوجه به اينكه اساس رژيم درماني در بسياري از بيماري هاي نيز رژيم معمولي مي باشد، ‌با توجه به شناختي كه خواننده در رابطه باتنظيم رژيم بدست آورده است. تغييرات لازم در نحوه تغذيه درطي ديابت، بيماري هاي قلب و عروق، هيپرتانسيون و اختلالات متابوليسم ليپيد درفصول 10-8 شرح داده شده است. اين كتاب توسط خانم ها دكتر فاطمه كاسب، سعيده زارع (كارشناس تغذيه)‌ و دكتر سيده مهديه نماينده زير نظرمركز تحقيقات ديابت، مركزتحقيقات قلب و عروق يزد و دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد تأليف و انتشار گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب حمايت اجتماعي.

پيشرفت هاي تكنولوژي ،‌تغيير و تحولاتي را در روابط انساني ايجاد كرده ; به طوري كه روز به روز فاصله افراد از هم بيشتر و بيشتر ميشود. اما از سوي ديگر انسانها نيازمند برقراري روابط اجتماعي با ديگران و برخورداري از حمايت اجتماعي هستند. اگر چه در جوامع غربي تأكيد زيادي روي حمايت اجتماعي و گروه هاي حمايتي شده ،‌ اما نبايد فراموش كرد كه خداوند نيز به كرات  در قرآن كريم مسلمانان را به حمايت از يكديگر ‌، نيكي و محبت به ديگران فراخوانده است. با توجه به اهميت نقش حمايت ديگران ،‌ كتابي تحت عنوان ((حمايت اجتماعي)) با مطالعه بيش از دويست مقاله تحقيقي و كتب مختلف در اين زمينه تأليف گرديده است. مجموعه فصل هاي كتاب كوششي همگون براي شناسايي مفاهيم و انواع حمايت اجتماعي است و به تفضيل تئوريها، ‌منابع و عوامل موثر بر حمايت اجتماعي را مورد بحث قرار مي دهد. اميد است مطالب اين كتاب بتواند ديدگاه همه انسان هاي  روي اين كره خاكي را نسبت به حمايت اجتماعي تحت تأثير مثبت خود قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

گياهان دارويي موثر بر قلب عروق

علي‏رغم پيشرفت هاي روزافزون در دانش پزشكي و ابداع روشهاي جديد درماني وكشف داروها هنوز هم عوارض و مرگ و مير حاصل از تمام بيماري هاي قلب و عروق در حال افزايش مي باشد.احياء طب سنتي و اسلامي علاوه بر ارتقاء كيفيت پيشگيري و درمان سبب كاهش هزينه ها، كاهش وابستگي به غرب، ايجاد شغل وكارآفريني مي شود. در اين كتاب سعي شده داروهاي گياهي مؤثر براي پيشگيري ودرمان بيماري هاي قلب و عروق معرفي شود تا بتواند به عنوان يك منبع دراختيار علاقمندان قرار گيرد.اين كتاب توسط آقايان: دكتر سيدخليل فروزان نيا، ‌دكتر غلامرضا اصغري، محمدتقي ساربان، دكتر عليرضا وحيدي مهرجردي و سركارخانم معصومه رامبد زير نظر  مركز تحقيقات قلب و عروق يزد و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد تآليف و انتشارگرديده است.

 

 

 

 

 

 

پشگيري و درمان فشار خون بالا

در سال هاي اخير با تغيير در سبك زندگي و طولاني شدن عمر انسانها، بيماريهاي قلبي - عروقي و بالاخص فشار خون بالا كه از جمله معضلات اساسي در امر سلامت انسان ها مي باشد، رو به افزايش است. متاسفانه فشار خون بالا بيماري است كه عموما بدون علامت بوده ولي داراي عواقب وخيم متعددي مي باشد و از اين جهت به عنوان قاتل خاموش نيز شناخته مي شود. در جوامع توسعه يافته با افزايش سطح آگاهي افراد، توانسته اند كه از عواقب اين بيماري به ميزان زيادي بكاهند ولي متأسفانه در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران هنوز هم جان هزاران انسان به علت نداشتن اطلاعات كافي در مورد اين ناراحتي در معرض خطر قرار دارد.اين كتاب با عنوان پيشگيري و درمان فشارخون بالا كه توسط سركارخانم دكتر مدرس مصدق با تلاش زيادي گردآوري و تأليف شده است راهنماي بسيار خوبي براي افزايش آگاهي در مورد بيماري فشار خون و راه هاي پيشگيري ، تشخيص و درمان آن مي باشد.

 

 

 

 

كمكهاي اوليه و اورژانس براي پرستاران

در كشور حادثه خيز ايران كه متأسفانه هر حادثه اي با تلفات انساني يا ناتواني هاي متعدد همراه مي باشد.خدمات پزشكي برنامه ريزي شده به مصدومين و حادثه ديدگان بسيار ضروري و قابل توجه است. ترياژ صحيح يك امر مهم در امدارساني پزشكي است.در اين كتاب سعي شده نحوه برخورد علمي با امر اولويت بندي خدمات اورژانس، استفاده از بهينه امكانات موجود در محل حادثه يا بيمارستان و ارائه بهنگام خدمات مهم در اختيار علاقه مندان قرارگيرد. اين كتاب توسط دكتر سيدخليل فروزان نيا،‌ معصومه رامبد، محمدتقي ساربان حسن آبادي، دكتر فروغ رفيعي و نوشين بهشتي پور زير نظر مركز تحقيقات قلب و عروق يزد و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدصدوقي يزد تأليف و انتشار گرديده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/01
تعداد بازدید:
194
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal