دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خدمات ارائه شده

راديوتراپي چيست؟

راديوتراپي به كارگيري پرتوها (اشعه هاي مختلف) جهت از بين بردن توده يا تومور يا پاكسازي محل آنها، به طوري كه كمترين آسيب به بافت‌هاي سالم اطراف تومور برسد. اين روش درماني ممكن است براي درمان بيماري شما به تنهايي قبل از عمل جراحي (براي كاهش حجم تومور)، بعد از جراحي (براي پاكسازي ناحيه و حاشيه جراحي يا از بين بردن بقاياي تومور) به كار رود. علاوه بر اين پرتودرماني مي‌تواند همزمان يا قبل يا بعد از شيمي‌درماني نيز براي شما توصيه شود.

 

پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي:

 

كه وضعيت باليني شما را به دقت بررسي كرده و بر اساس صلاحديد علمي و تخصصي، لزوم يا عدم لزوم پرتودرماني و موقعيت زماني انجام آن را در توالي با ساير درمانها از جمله جراحي و شيمي درماني تعيين مي كند. در صورتي كه پرتودرماني لازم بود، نحوه درمان، ناحيه درمان و ميزان پرتو را به تناسب نوع بيماري شما تجويز مي‌كند.

 

فيزيسيست (فيزيك راديوتراپي):

 

كه طرح درمان (دوبعدي و سه بعدي) را بر اساس تصاوير گرفته شده از بيمار تهيه و پس از محاسبه و تاييد نهايي پزشك متخصص طرح درمان را محاسبه مي‌كنند.

 

كارشناسان پرتودرماني:

پرونده و طرح درمان را به دقت مطالعه و وضعيت بدن شما را در حالت مناسب جهت اجراي طرح درمان شما فراهم مي‌سازد و تكنيك خاص درمان شما را در وضعيت بهينه به كار گرفته و دستگاه را براي آن شرايط آماده وپرتودرماني شما را با در نظر گرفتن كليه موارد حفاظتي و تخصصي انجام مي‌دهند.انجام مراحل اجرايي جلسات درماني شما به عهده اين كارشناسان است. همكاري شما هنگام تنظيم وضعيت قرارگيري براي اجراي تكنيك طرح درمان و به كار بستن توصيه هاي آنها حين درمان، موجب دقيق‌تر و مطلوب‌تر اجراشدن درمان شما خواهد شد.

 

راديوتراپي خارجي:

 

بيمار روي تخت درمان در وضعيت خاصي قرار مي‌گيرد و بايد سعي كند براي چند دقيقه در طول تابش‌دهي بي‌حركت باقي بماند. البته بلع و نفس كشيدن آرام و طبيعي مانعي ندارد. دستگاهها ممكن است صداهايي ايجاد كنند كه نبايد باعث نگراني شما شود. داخل اتاقي كه شما پرتو مي‌گيريد دوربين مداربسته‌اي هست كه به مانيتورهايي كه خارج از اتاق قرار دارند مرتبط است و كارشناسان پرتودرماني مي‌توانند شما را داخل اين مانيتور ببينند و در صورت لزوم از طريق بلندگو با شما صحبت كنند.

پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي پس از بررسي نتيجه نمونه برداري (برگه پاتولوژي) و كليه آزمايشات تشخيصي كه براي شما انجام شده (عكس، آزمايش خون، سي‌تي‌اسكن، MRI ، سونوگرافي و...)، بررسي شرح حال و معاينات باليني شما براي پرتودرماني را در صورت صلاحديد برايتان تجويز مي‌كند.

تشخيص لزوم پرتودرماني، ناحيه درمان، نحوه و ميزان پرتودهي و نحوه شيمي‌درماني همزمان در تخصص پزشك متخصص راديوتراپي انكولوژي است.

 

دورۀ درمان راديوتراپي چه قدر است ؟

 

 در افراد مختلف ، دفعات راديوتراپي متفاوت است . بعضي افراد تنها به يك يا چند جلسه درمان نياز دارند اما بعضي ها ممكن است به چندين هفته و هر هفته 5 روز به راديوتراپي نياز داشته باشند ؛ در بعضي موارد اين مدت به 6 تا 7 هفته مي رسد .دفعات درمان به چيزهاي زيادي بستگي دارد از جمله نوع سرطان ، محل آن و اينكه هدف از راديوتراپي ، درمانِ كامل سرطان است يا برطرف كردن علائم و بهبود كيفيت زندگي . به طور كلي ، هنگامي كه هدف از راديوتراپي ، درمان ِ سرطان باشد لازم است دفعات بيشتري انجام شود . آنچه كه اهميت بسيار زيادي دارد اين است كه شما طبق برنامه عمل كنيد تا فايدۀ راديوتراپي به حداكثر برسد . معمولا ً تومورها در طي راديوتراپي به تدريج كوچك مي شوند اما از بين رفتن كامل آنها به زمان طولاني تري نياز دارد به طوري كه گاهي اوقات ، ممكن است مدتي بعد از پايان راديوتراپي اين امر ادامه داشته باشد .

 

برنامه ريزي براي اجراي بهترين درمان

برنامۀ درماني شما به نوع سرطان ، محل سرطان و اندازۀ تومور بستگي دارد . همچنين ، برنامۀ درماني به وضعيت سلامتي شما و ساير درمان هايي كه براي معالجۀ سرطان دريافت نموده ايد ، بستگي دارد . متخصص راديوتراپي شمارا معاينه مي كند و ممكن است براي بررسي بيشتر وضعيت شما راديوگرافي و آزمايش خون درخواست كند . بعد او تصميم مي گيرد كه كدام قسمت بدن را تحت راديوتراپي قرار دهد ، چه مقدار اشعه استفاده كند و چند جلسه راديوتراپي براي شما در نظر بگيرد .راديوتراپي بايد طوري برنامه ريزي شود تا ضمن اين كه به اندازۀ كافي اشعه به ناحيۀ سرطاني مي رسد ، تا حد امكان ، بافتهاي طبيعي و اعضاء اطراف ناحيۀ سرطاني كمترين آسيب را ببينند . يكي از راه هايي كه براي كاهش آسيب به بافتهاي اطراف تودۀ سرطاني اجرا مي شود ، اين است كه در هر جلسۀ راديوتراپي ، اشعه از زاويۀ متفاوتي به ناحيۀ سرطاني تابانده مي شود . متخصص راديوتراپي بهترين تكنيك را براي اجراي اين كار طراحي مي كند .

 

ممكن است براي تعيين محلي كه بايد راديوتراپي بشود ، سي تي اسكن انجام شود .براي اطمينان از اينكه در هر جلسۀ راديوتراپي وضعيت بدن شما در حالت مناسبي قرار بگيرد به طوري كه اشعه درست به نقطۀ مورد نظر بتابد ، لازم است محل مورد نظر با استفاده از ماژيك علامت گذاري شود . تا پايان دورۀ درمان ، اين علامت گذاري ها نبايد شسته شوند . اگر جوهر نواحي علامت گذاري شده محو شوند ، كارشناس راديوتراپي آن را تجديد خواهد كرد . معمولا ً بعد از هر جلسه راديوتراپي ، روي نواحي علامت گذاري شده با يك تكه گاز پوشانده مي شود .

 

در حين راديوتراپي چه اتفاقي مي افتد ؟

 

ممكن است از شما بخواهند كه قبل از ورود به اتاق راديوتراپي ، گان بپوشيد . معمولا ً 15 تا 20 دقيقه در اتاق راديوتراپي مي مانيد گرچه فقط حدود 2 تا 4 دقيقه از اين زمان ، اشعه به شما تابانده مي شود .كارشناس راديوتراپي ، موقعيت بدن شما را روي تخت راديوتراپي تنظيم مي كند . او همۀ جيزهاي مورد نياز را در جاي مناسب قرار داده و كنترل مي كند . ممكن است روي بدن شما را با يك پوشش سربي بپوشاند تا به ساير قسمت هاي بدن كه به اشعه نياز ندارند ، آسيب نرسد .وقتي همه چيز در جاي خود قرار داده شد ، كارشناس راديوتراپي به اتاق مجاور اتاق شما مي رود تا دستگاه را روشن   كند . شما در اتاق تنها مي مانيد اما مي توانيد از راه بلندگو با كارشناس راديوتراپي صحبت كنيد و او تمام مدت از طريق صفحۀ تلويزيون يا پنجره شما را تماشا مي كند .در طي راديوتراپي بايد به طور طبيعي نفس بكشيد اما مهم است زماني كه دستگاه كار مي كند ، كاملا ً بي حركت بمانيد .در بسياري از بيماران لازم است اشعه از چندين زاويه تابانده شود ؛ به همين دليل لازم است كارشناس راديوتراپي چندين بار دستگاه را جا به جا كند ؛ اين كار از بيرون اتاق انجام مي شود . هنگامي كه دستگاه در اطراف تخت شما مي چرخد ، به هيچ وجه حركت نكنيد . كارشناس راديوتراپي به شما خواهد گفت كه چه وقت مي توانيد حركت كنيد .دستگاههايي كه براي راديوتراپي استفاده مي شوند خيلي بزرگ هستند و ممكن است زماني كه اطراف تخت حركت    مي كند ، صدايي شبيه جارو برقي ايجاد كند . همه چيز تحت كنترل كارشناس راديوتراپي است ؛ شما اشعه ها را نمي بينيد و آنها را احساس نمي كنيد و نبايد بابت چيزي نگران باشيد .

آيا راديوتراپي دردناك است ؟

 

خير . در حين راديوتراپي اشعه ديده نمي شود و اصلا ً باعث درد نمي شود . با اين حال ، واكنش بدن شما به درمان ممكن است باعث درد يا ناراحتي بشود . البته ممكن است زماني كه روي تخت راديوتراپي دراز كشيده ايد ، درد داشته باشيد كه اين درد ناشي از بيماري يا وضعيت بدن شما بر روي تخت مي باشد . اگر احساس ناراحتي كرديد به كارشناس راديوتراپي بگوئيد تا درمان را متوقف كند .در طول دورۀ راديوتراپي پزشك و پرستار ، وضعيت شما را تحت نظر دارند و داروها و ساير مراقبت هاي لازم را ارائه   مي دهند . در طي دوره هاي درماني طولاني تر ، ممكن است لازم باشد پزشك شما را معاينه كرده و آزمايش خون و ساير آزمايشات ضروري را انجام دهد .

 

آيا اشعۀ راديو اكتيو از بدن من ساطع خواهد شد ؟ 

 

خير . در راديوتراپي خارجي ، اشعه راديواكتيو از بدن شما ساطع نخواهد شد . در زمان راديوتراپي خارجي و بعد از آن ، خطري براي ديگران نداريد و مي توانيد به راحتي در كنار آنها باشيد .بعد از خروج از بخش راديوتراپي بدن شما هيچ پرتوي از خود ساطع نمي كند ، بنابراين هيچگونه مانعي براي روابط اجتماعي و خانوادگي شما وجود ندارد مگر اينكه پزشك معالج شما را در اين رابطه تذكرات لازم را گوشزد كند . هنگام تابش پرتو درد يا گرما و سوزش و حسي حين درمان ايجاد نمي كند و شما هيچ چيزي حين درمان احساس نمي كنيد .

 

تذكر:

 

1-در جلسات اوليه درمان بهتر است يكي از بستگان همراه شما باشد تا بتواند در مراحل پذيرش و درمان شما را همراهي و ياري كند و از اضطراب شما بكاهد .

2-زمان انتظار براي انجام درمان شما به غير از روز اول معمولا 15 تا 30 دقيقه است و مدت پرتوگيري در حد چند ثانيه و يا چند دقيقه بيشتر نخواهد بود .

3-پس از تنظيم شما در وضعيت درماني مطلوب توسط كارشناسان پرتودرماني بايد دقيقا در همان وضعيت بدون هيچ حركتي ثابت بمانيد.

4-حداقل هفته اي يكبار جهت كنترل روند درمان ، ارزيابي تحمل درمان و انجام آزمايشات لازم حين درمان در روزهايي كه برايتا مشخص شده است به پزشك معالج خود مراجعه كنيد .

5-در صورت مصرف هرگونه دارو پزشك متخصص خود را در جريان بگذاريد واز مصرف خودسرانه هرگونه داروي خوراكي و غيرخوراكي حتي ويتامين ها و مكمل ها بدون تجويز پزشك در طول درمان خودداري كنيد .

 

خدمات پرتو درماني در اين مركز  :

 

اين بخش با داشتن سه دستگاه شتابدهنده خطي ( دستگاه شتابدهنده خطي neptun، دستگاه شتابدهنده خطي oncor و دستگاه شتابدهنده خطي campact ) ،يك دستگاه سيمولاتور، يك دستگاه سي تي اسكن و نيز با امكاناتنرم افزاري پيشرفته و به روز حال حاضر جهت planning آمادگي ارائه خدمات  راديوتراپي بصورت كامل براي همه بيماران از اقصي نقاط كشور مي باشد 

 

گروه راديوتراپي مركز داراي:

 

تعداد 3 دكتر متخصص راديوتراپي

تعداد 11 كارشناس راديولوژي

تعداد6 كارشناس و كارشناس ارشد فيزيك پزشكي

تعداد 2 كارشناس تجهيزات وتعميرات پزشكي

 

تجهيزات ويژه بخش راديوتراپي:ž

 

دستگاه شتاب دهنده خطي و سيستم طراحي دو بعدي ž

سيستم طراحي سه بعدي دستگاه

سيمولاتور و سي تي اسكن  

سيستم طراحي و ساخت شيلد بيمار ( مولدينگ )

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/02
تعداد بازدید:
322
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal