دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
بهداشت حرفه اي

مسئول واحد

محدثه رزاقي

شماره داخلي 

 278
وظايف مسئول واحد

شكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كار و طرح مسائل و مشكلات در جلسات كميته

پيگيري موارد مطرح شده در كميته حفاظت فني و بهداشت كار

تهيه و تدوين خط مشي هاي بهداشت حرفه اي بيمارستان

 تهيه و تدوين برنامه عملياتي با همكاري اعضا و اجراي آن مطابق جدول زمانبندي

تهيه و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي آمادگي و مديريت واكنش در شرايط اضطراري

 ارزيابي ريسك در واحد هاي مختلف بيمارستان

 شناسايي شغلهاي موجود در بيمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

بازديد روزانه از بخش ها ، تهيه گزارش و تكميل چك ليست هاي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پيگيري هاي مربوطه

 شناسايي عوامل زيان آور محيط كار، پيگيري در خصوص اندازه گيري آنها و ارائه اقدامات كنترلي

a. مخاطرات فيزيكي

b. مخاطرات شيميايي

c. مخاطرات بيولوژيكي

d. مخاطرات ارگونوميك، رواني  اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

 نظارت بر نحوه اندازه گيري عوامل زيان آور بر اساس اهداف از پيش تعيين شده با توجه به اصول و شرايط اندازه گيري

 تهيه MSDS مواد شيميايي مورد استفاده در بخش هاي مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

 برچسب گذاري مواد شيميايي و نظارت بر طبقه بندي مناسب محلولهاي شيميايي

 نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي متناسب با هر بخش بيمارستان و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار

تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره اي )براي شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصي به تفكيك نوع شغل

 نظارت برانجام معاينات پزشكي قبل از استخدام ودوره اي بر اساس دستورالعمل و تشكيل پرونده بهداشتي پرسنل

اعلام موارد مشكوك بيماريهاي حرفه اي به طريق مدير بيمارستان و مراكزمربوطه

 تهيه دستورالعمل هاي ايمني تجهيزات ، ساختمان، تجهيزات حمل و نقل و ...

ثبت آمار حوادث در بخش هاي مختلف بيمارستان ، پيگيري و ارائه راه حل جهت پيشگيري از موارد مشابه

همكاري مستمر در سيستم مديريت كيفيت، حاكميت باليني، اعتبار بخشي وساير امور مربوطه

 تهيه و تدوين نياز هاي آموزشي كاركنان در زمينه بهداشت حرفه اي

a. آموزش عوامل زيان آور محيط كار و بيماريهاي شغلي به تفكيك بخش هاي بيمارستان

b. آموزش نحوه صحيح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زيان آور شيميايي

c. آموزش نحوه صحيح حمل بار

d. آموزش كاركنان در طي دوران حاملگي

e. آموزش دستورالعمل مديريت خطر در شرايط اضطراري

f. آموزش موارد كاربرد و راهنماي عملي استفاده از وسايل حفاظتي (گان، ماسك، محافظ چشم، دستكش، كفش و روپوش)

g. آموزش رعايت الزامات بهداشتي  ايمني كاركنان در صورت تماس با خون و مايعات و بافت هاي بدن

h. آموزش نحوه صحيح ريختن مايعات از ظرفي به ظرف ديگر

 شركت در كليه جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش ها و جلسات كميته هاي تخصصي

 مستندسازي اقدامات و پيگيري هاي بهداشتي انجام شده در بيمارستان

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/23
تعداد بازدید:
146
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
یزد، میدان باهنر،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد
37240171 - 035
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal