دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
مدارك پزشكي

مسئول واحد : غلامحسين زعيمي 

 
رسالت مدارك پزشكي :

فلسفه وجودي  بخش مدارك پزشكي ارائه بهينه ، كارا  واثربخش خدمات مرتبط با پذيرش  بيماران  ، نگهداري كليه  سوابق باليني  به منظور پاسخگوئي به نيازهاي   منطقي آنها ، ارائه اطلاعات  آماري  كليه فعاليت هاي باليني بيمارستان،  طبقه بندي  بين المللي بيماريها  و اقدامات درماني  به   منظور پيشبرد امر تحقيق و پژوهش به نحوي منحصر بفرد در محيطي ارام و بدون تنش باحفظ كرامت  انساني مراجعين و  در راستاي جلب  رضايت آنها با بهره گيري از متعهدترين  و متخصص ترين  نيروها و  كارآمدترين  ابزارها  ، روشها و تكنولوژي  از  طريق اموزش  مستمرو مداوم در راستاي مديريت زمان و ارتقاء كيفيت ميباشد.

چشم انداز مدارك پزشكي:

ما تمام تلاش خويش را به كار مي بنديم تا   با حفظ حرمت انساني مراجعين و در راستاي اصول مديريت كيفيت، با به كارگيري مهارت   و توانمندي هاي پرسنل و استفاده از بهترين فن آوري ها در بخش مدارك پزشكي، پذيرش بيماران، نگهداري سوابق باليني، ارائه اطلاعات آماري و كد گذاري بيماريها و اقدامات درماني را به نحوي كارا و اثربخش ارائه نمائيم. اميد است كة با پيشبرد اهداف بخش مدارك پزشكي رضايت مراجعين بيشتر از پيش حاصل   گردد.

وظايف متصدي پذيرش :

-     پذيرش  صحيح  بيماران بستري  ،  سرپايي  و اورژانس.
 -     ثبت   دقيق اطلاعات  هويتي  و شناسايي   بيماران  در  زمان  پذيرش  بر اساس  برنامه   .HIS 
-     مدارك  شناسايي    معتبر   شامل  شناسنامه ،  دفترچه  بيمه   و ...... 
-     اختصاص   شماره اي  به پرونده  بيماران بر اساس  سيستم   شماره  دهي  خاص   بيمارستان.
-     راهنمائي بيماران  جهت به   همراه  داشتن   مدارك   مورد  نياز   و انجام اقدامات پاراكلينيكي  قبل از بستري شدن.
-     اخذ رضايت   نامه هاي  مورد  نياز   از بيماران   يا سرپرست   قانوني  آنان  .
-     ارتباط  مداوم  و مستمر با  بخش ها   جهت  اطلاع    از   آخرين   وضعيت   تخت هاي موجود .
-     ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش در خصوص اطلاع از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل  هاي صادر شده  جهت تشكيل   پرونده  و بستري  بيماران.
-     رعايت  اصول  اخلاق  حرفه اي  و  اصل  محرمانگي   اطلاعات  پزشكي.
-     نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط  با شغل مورد تصدي.
-     انجام كليه  فعاليتهاي مرتبط   با  شغل مورد تصدي تحت  نظاارت مسئول مافوق.
-     شركت  در كلاسهاي آموزشي،  جلسات عمومي مدارك پزشكي.   
-     انجام ساير  اموري كه  در حدود وظايف  ومسئوليتهاي تعيين شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع ميگردد.

وظايف بايگان مدارك پزشكي :

-     تحويل  و مرتب  نمودن پرونده بر اساس  استاندارد موجود .
-     ثبت  مشخصات  و شماره  پرونده  بيمار بر روي  پوشه اختصاصي.
-     همكاري در تجزيه  و تحليل كمي وكيفي مدارك پزشكي.
-     رفع  نقص پرونده پزشكي (شامل تحويل آنها جهت تكميل  و پيگيري تكميل  آنها).
-     پيگيري پرونده هاي خارج شده از واحد.
-     رعايت  اصول  اخلاق حرفه اي و حفظ  اصل محرمانگي  اطلاعات  پزشكي.
-     شركت  در كلاسهاي  آموزشي و جلسات  عمومي مدارك  پزشكي.
-     پاسخگويي به درخواستهاي ارباب  رجوع.
-     بازيابي پرونده هاي پزشكي   بيماران.
-     انجام  امور بايگاني  پرونده ها  بر اساس روش تعيين شده .
-     نگهداشت  از  تجهيزات  اختصاصي   واحد  مرتبط    با شغل مورد  تصدي.

وظايف متصدي آمار:

-     جمع آوي  آمار و فعاليت   هربخش  و  واحد اعم از سرپايي و بستري بصورت ماهيانه.
-     تنظيم  آمارهاي ماهيانه و سالانه بيمارستان.
-     ثبت اطلاعات  كليه بخشها در نرم افزار مربوطه و به روز رساني اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولين  ذيربط.
-     تكميل كليه فرمهاي مورد درخواست مراجع ذيصلاح  و ارسال آنها.
-     محاسبه و تجزيه و تحليل شاخص هاي آماري بيمارستان .
-     تهيه نمودارها و جداول جهت  گزارش دهي به مسئولين  مربوطه.
-     پاسخگويي  به نامه هاي  ارسال شده  از مراكز  و سازمانها.
-     رعايت  اصول اخلاق  حرفه اي  و حفظ اصل  محرمانگي  اطلاعات پزشكي.
-     شركت  در   كلاسهاي  آموزشي   و  جلسات  عمومي  مدارك پزشكي.
-     انجام ساير اموري  كه در حدود  وظايف  و مسئوليتهاي تعيين  شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع ميگردد.

وظايف كد گذار مدارك پزشكي :

 -    كد كذاري بيماريها، اعمال جراحي،  علل خارجي بيماري  و مرگ و مير پرونده هاي  پزشكي  بيماران  بر اساس طبقه  بندي بين المللي.
-     همكاري  در تجزيه  و تحليل  كمي  و كيفي مدارك  پزشكي  با كميته  هاي مربوطه.
-     بررسي و تحقيق در باره  بهبود  فرم هاي  مدارك   پزشكي  ، خط و مشي  ها ، روشهاي اجرايي   و ساير  فرآيندهاي واحد مدارك پزشكي.
-     دستيابي بة  پرونده  پزشكي بيماران  با  توجه به  اقدامات  درماني ، نوع  بيماري  ، جراحي خاص ، پزشك  معالج و....
-     ثبت كدهاي اختصاص  داده شده  به پرونده  بيمار  در برنامه هاي   .HIS
-     همكاري  جهت  بازيابي  پرونده هاي  منتخب  جهت  امور  پژوهشي.
-     شركت در كلاسهاي آموزشي  و جلسات  عمومي  مدرك پزشكي.
-     رعايت  اصول اخلاق حرفه اي  و حفظ  اصل محرمانگي  اطلاعات  پزشكي.
-     نگهداشت  از تجهيزات  اختصاصي  واحد مرتبط  با شغل مورد  تصدي.
-     پاسخگويي به مكاتبات.
-     انجام  ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي  تعيين  شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع ميگردد .

شرح وظايف مسئول واحد مدارك پزشكي :


-     تهيه ، كنترل  و  تاييد  نهايي  برنامه كاري  پرسنل. 
-     نظارت  بر  عملكرد  پذيرش ، بايگاني  ، آمار  و كدگذاري  و مجموعه آنها.
-     ارزيابي  مستمر فرآيند هاي جاري سيستم  و ارائه راه كارهاي مناسب جهت   ارتقاء مستمر فرآيندها.
-     پيش بيني و برآورد  مقدار مورد نياز  براي  مصارف   بلند مدت فرمهاي مورد  نياز مدارك پزشكي بيماران.
-     تنظيم  نهايي ليستها  و آمار و گزارشات   لازم در  زمينه شغل مورد تصدي   و ارائه   آن  به  مسئول مافوق.
-     ارائه   گزارش مشكلات  واحد كمبودها  ( نقاط  قوت  و نقاط  ضعف  ) به مسئول   مافوق.
-     پاسخگويي   به  مشكلات  مراجعين  به  واحدهاي  تحت  سرپرستي از نحوه  عملكرد و  برخورد پرسنل.
-     ابلاغ   كليه  دستورالعملها  واصله  از مدير  مافوق  به كليه پرسنل  واحدهاي  تحت  سرپرستي خود  جهت آگاه  سازي  پرسنل  از مجموعه  قوانين جديد.
-     تنظيم  بايگاني  مستندات و سوابق مكاتبات اداري  مرتبط.
-     سازماندهي   نيروهاي  انساني  در كليه   واحدهاي  تحت   سرپرستي.
-     ارزيابي  عملكرد  كاركنان  در واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظور  اجراي سيستم  تشويق  و تنبيه  و  ايجاد انگيزه.
-     نياز سنجي  آموزشي  پرسنل  بخش  مدارك  پزشكي.
-     برگزاري   منظم  و مداوم  جلسات  كميته  مدارك  پزشكي  و تنظيم  صورت  جلسات  و پيگيري  مصوبات آن.
-     پيگيري    و پياده  سازي  جديدترين  تكنولوژي و  فناوري در واحد  مدارك  پزشكي.
-     همكاري  در  زمينه انجام  كارهاي  پژوهشي  و تحقيقاتي.
-     رعايت  اصول  اخلاق   حرفه اي.
-     ايجاد  هماهنگي  بين كاركنن  بخش  مدارك  پزشكي  با ساير  قسمتهاي  بيمارستان.
-     انجام   كليه  فعاليتهاي  مرتبط  با شغل مورد  تصدي تحت نظارت مسئول مافوق.
-     نگهداشت  از تجهيزات  اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي.
-     شركت در كلاسهاي  آموزشي ، جلسات عمومي  مدارك  پزشكي  وكميته هاي  بيمارستاني  مرتبط.
-     انجام  ساير اموري  كه  در حدود  وظايف  و مسئوليتهاي  تعيين شده  از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.

 


تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
217
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal