دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
اعضاي واحد

·         رئيس واحد:

دكتر محمد حسن عبداللهي رياست بيمارستان 

·        

اعضاي واحد:

·          دكتر سيده مهديه نماينده معاون پژوهشي بيمارستان - اپيدميولوژيست

·         دكتر محمد حسن عبداللهي رياست بيمارستان فوق تخصص بيهوشي قلب

·          دكتر محمد حسين سلطاني- فلوشيپ نارسايي قلب و متخصص قلب

·          دكتر سيد مصطفي سيد حسني- فوق تخصص الكتروفيزيولوژيست

·          دكتر شهريار مالي- جراح قلب

·         دكتر سيد حسين مشتاثيون- فوق تخصص بيهوشي قلب

·          دكتر جمال انتظاري- مدير بيمارستان

·        

 
پژوهشگران:
 
دكتر ليلا هادياني- پزشك پژوهشگر واحد

·         فاطمه غلامي-پرستار- پژوهشگر واحد

 

 شوراي پژوهشي:

·         دكتر محمد حسن عبداللهي- دكتر سيده مهديه نماينده دكتر محمد حسين سلطاني- دكتر سيد مصطفي سيد حسني- دكتر شهريار مالي- دكتر سيد حسين مشتاثيون- دكتر جمال انتظاري

 

مشاوران واحد:
 
 

رديف

نوع مشاوره

نام- نام خانوادگي مشاوره

عنوان آخرين مدرك تحصيلي

مقطع آخرين مدرك تحصيلي

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نويسي

دكتر سيده مهديه نماينده-

اپيدميولوژيست

PhD-MD

بيمارستان افشار- دانشكده بهداشت يزد

2

مشاور آمار

دكتر سيده مهديه نماينده

اپيدميولوژيست

PhD-MD

بيمارستان افشار- دانشكده بهداشت يزد

3

مشا.ره اپيدميولوژي و متدولوژي

دكتر سيده مهديه نماينده

اپيدميولوژيست

PhD-MD

بيمارستان افشار- دانشكده بهداشت يزد

4

مشاور جستجوي منابع الكتريكي

دكتر ليلا هادياني

اپيدميولوژيست

PhD-MD

بيمارستان افشار- دانشكده بهداشت يزد

5

مشاور مقاله نويسي

دكتر سيده مهديه نماينده

اپيدميولوژيست

PhD-MD

بيمارستان افشار- دانشكده بهداشت يزد

6

مشاور ويرايش مقالات به زبان انگليسي

دكتر سيده مهديه نماينده

اپيدميولوژيست

PhD-MD

بيمارستان افشار- دانشكده بهداشت يزد

7

مشاور ساب ميت مقالات و پيگيري چاپ

دكتر ليلا هادياني

پزشك عمومي

MD

بيمارستان افشار- مسوول كلينيك پيگيري

8

مشاور امور كامپيوتري

مهندس رفيعي

مهندس كامپيوتر

MSC

بيمارستان افشار-

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/07
تعداد بازدید:
103
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal