دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
خرداد

عنوان آموزشي

گروه هدف

تاريخ برگزاري

روز و ساعت برگزاري

مكان برگزاري

توضيحات

پرسش ها و پاسخ هاي ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها كليه مقاطع

98/2/31

98/3/7

98/3/12

98/3/19

ساعت 12 تا 14

روزهاي يكشنبه و سه شنبه

مركز ناباروري

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها(پست هاي شاغل در معاونت درمان)

98/02/30

98/3/1

ساعت 7 الي 9

روز هاي دوشنبه و چهارشنبه

دفتر معاونت درمان

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسش ها و پاسخ هاي ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها كليه مقاطع

98/3/1

الي 98/3/8

ساعت 13 الي 14

آزمايشگاه مركزي

شركت در 8 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

زندگي مهدوي در سايه عهد

(6ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/1

98/3/2

ساعت 12:30-15:30

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست هاي شاغل در مركز پرتو درماني رمضان زاده

98/3/1

ساعت 8الي 12

مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده

_

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/1

98/3/2

98/3/6

98/3/7

ساعت 11 الي 13

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/4

98/3/5

98/3/7

98/3/8

ساعت 13-15

مركز پرتو درماني شهيد رمضان زاده

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/4

98/3/6

98/3/7

98/3/8

ساعت 12 الي 14

بيمارستان خاتم الانبياء ابركوه

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/5

98/3/9

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/6

98/3/7

98/3/8

98/3/9

ساعت 13-15

بيمارستان امام جعفر صادق ميبد

شركت در 4 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

پرسشها و پاسخها ويژه ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه  رشته ها، كليه  پستها

98/3/7

98/3/9

_

بيمارستان ضيايي اردكان

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

سيره و سبك زندگي حضرت زهرا(س)

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/3/9

ساعت 10:30 الي 14:30

بيمارستان افشار

_

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/3/11

ساعت 9 الي 13

بيمارستان شهداي محراب

_

پرسش ها و پاسخ هاي ماه مبارك رمضان

(8ساعت عمومي)

كليه پست ها و كليه رشته ها كليه مقاطع

98/3/11

98/3/12

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آشنايي با بيماري CCHF

(4ساعت شغلي)

پزشكان متخصص-پزشكان عمومي-پرستار-ماما-بهيار-كمك بهيار-تكنيسين فوريت هاي پزشكي-راديولوژي-آزمايشگاه-فيزيوتراپ و پست هاي درماني

98/3/12

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

_

ايمني كار با تجهيزات پزشكي

(8ساعت شغلي)

مديران پرستاري(مترون،سوپروايزر، سرپرستار)

98/3/19

98/3/20

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

سيره و سبك زندگي حضرت زهرا(س)

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/3/20

ساعت 11 الي 14

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

_

اصول مراقبت از بيماران دياليزي

(8ساعت شغلي)

پزشك عمومي-پرستاري- بهيار

98/3/20

98/3/27

ساعت 8 الي 12

بيمارستان فاطمه الزهرا مهريز

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

مراقبتهاي پرستاري دربيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري،اتاق عمل، بهياري، هوشبري، ماما

98/3/21

98/3/22

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

سيره و سبك زندگي حضرت زهرا(س)

(4ساعت عمومي)

كليه پست ها كليه رشته ها

98/3/23

ساعت 8الي 12

بيمارستان شهيد بهشتي تفت

_

مراقبتهاي پرستاري دربيماريهاي پوستي

(8ساعت شغلي)

پرستاري،اتاق عمل، بهياري، هوشبري، ماما

98/3/23

پنج شنبه

ساعت 7 الي 15

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

_

كتواسيدوز ديابتي در اطفال و كودكان(6ساعت شغلي)

پزشك، پرستار

98/3/26

ساعت 8 الي 14

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/3/28

ساعت 7 الي 11

مركز ناباروري

_

اصول مراقبت از بيماران دياليزي

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار

98/3/28

98/3/29

سه شنبه و چهارشنبه ساعت 13 الي 17

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

آموزش برنامه استحقاق سنجي درمان

(4ساعت شغلي)

متصدي پذيرش و ترخيص-كاردان پذيرش و مدارك پزشكي-كارشناس پذيرش و مدارك پزشكي متصدي درامد و امور بيمه گري مسئول آمار و فناوري اطلاعات سلامتكارشناس امورمالي متصدي امور دفتري شاغل در پذيرش و ترخيص بيمارستان-كارشناس درامد بيمارستاني كارشناس it كارشناس مديريت خدمات بهداشت درماني و بالاتر كارشناس وكارشناس ارشد امور اجرايي

98/3/30

ساعت 8 الي 12

بيمارستان شهيد صدوقي يزد

_

اصول مراقبت از بيماران دياليزي

(8ساعت شغلي)

پزشك - پرستار- بهيار

98/3/30

پنج شنبه

ساعت 7 الي 15

بيمارستان شهيد رهنمون يزد

_

دوره توجيهي ارزشيابي عملكرد كاركنان

(4ساعت شغلي)

كليه پست ها

98/2/30

98/2/31

_

بيمارستان شهيد رهنمون

شركت در 2 تاريخ اعلامي به منظور دريافت گواهي شركت الزامي مي باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/12
تعداد بازدید:
487
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal